2020-09-07 11:28:56 Số lượt xem 190
Ngày 07 tháng 9 năm 2020, Trung tâm BDCT thành phố có thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa IV năm 2020 (tại Công văn số 43- CV/TT).
Theo kế hoạch, Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa IV năm 2020 dự kiến sẽ được khai giảng vào tháng 10 năm 2020.
Trên cơ sở đó, Trung tâm BDCT thành phố đề nghị các tổ chức cơ sở đảng lập danh sách quần chúng ưu tú được cử đi học gửi về Trung tâm BDCT thành phố trước ngày 25 tháng 9 năm 2020 (danh sách học viên bảo đảm đầy đủ các nội dung: STT, họ và tên, năm sinh, quê quán, trình độ văn hóa phổ thông, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chức vụ công tác, đơn vị công tác).
Các đơn vị lập danh sách cụ thể, ký tên, đóng dấu của cấp uỷ Đảng.
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online16
Tất cả928846