2020-04-23 09:38:50 Số lượt xem 1856
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 547- CV/BTG
V/v: Định hướng nội dung tuyên truyền
trong sinh hoạt chi bộ tháng 5/2020”
        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
      TP.  Bắc Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2020
 
 
            Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong đợt sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 5/2020 như sau:
 I- Về nội dung trọng tâm tuyên truyền
1. Tuyên truyền triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Đẩy mạnh toàn diện nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2020); gắn với các ngày lễ, ngày kỷ niệm khác diễn ra trong cuối tháng 4 và tháng 5/2020 như: 45 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và Quốc tế lao động (01/5); 66 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2020); 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 - 28/5/2020)...
2. Tuyên truyền công tác biển đảo, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Về các hoạt động đối ngoại bảo vệ chủ quyền biển, đảo một cách toàn diện, đồng bộ, vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ toàn vẹn, thống nhất lãnh thổ, biển, đảo vì lợi ích quốc gia dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ và nền văn hóa biển Việt Nam; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Về quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các quốc gia phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, các bên liên quan phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế; thể hiện cam kết phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và hoà bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông, khu vực và trên thế giới.
3. Tuyên truyền về kết quả Đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; về những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; về các phong trào thi đua tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thường xuyên, kịp thời giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao bản lĩnh chính trị, có nhận thức đúng đắn, không bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động. Tăng cường các biện pháp công tác tuyên giáo để kịp thời bác bỏ những thông tin xấu độc.
4. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, quán triệt thực hiện tốt chủ trương lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các cấp ủy Đảng; các văn bản chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của chính quyền các cấp về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 với tinh thần chủ động, quyết liệt.
5. Tuyên truyền về sự đồng thuận của nhân dân, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho nhân dân. Đây là thắng lợi bước đầu của một quốc gia đoàn kết với lời hiệu triệu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Toàn thể dân tộc Việt Nam cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19; của những khẩu hiệu “Chống dịch như chống giặc”, “Mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng chống dịch”... tất cả đã làm nên sức mạnh Việt Nam trước mọi hiểm nguy dù cho đó là đại dịch hay mọi thách thức, khó khăn nào khác.
6. Tuyên truyền về sự ưu việt của chế độ ta trong việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ của Chính phủ trị giá 62.000 tỷ đồng tới khoảng 20 triệu người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với các nhóm được thụ hưởng bao gồm: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo; người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính, được vay 50% tiền lương tối thiểu vùng để trả lương cho người lao động; hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020.
7. Tuyên truyền về thực hiện những nỗ lực, quyết tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành, các địa phương trong việc phục hồi nền kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng do những ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của đại dịch Covid-19; về những giải pháp của các doanh nghiệp để tiếp tục trụ vững sau dịch bệnh, duy trì sự ổn định, phát triển, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.
8. Tuyên truyền, triển khai các giải pháp trong toàn ngành giáo dục, các trường học, thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh bảo đảm đi học an toàn, trường lớp an toàn; triển khai đầy đủ, hiệu quả các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh khi học sinh trở lại học tập sau thời gian dài tạm nghỉ vì dịch Covid-19.
II- Về hình thức triển khai tuyên truyền
1. Cùng với những định hướng chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác tuyên truyền tháng 5/2020 (được triển khai tại Cuốn “Thông tin sinh hoạt chi bộ” số 4 năm 2020 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành), đề nghị các chi, đảng bộ căn cứ vào những nội dung định hướng nêu trên để triển khai tuyên truyền theo yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn; các đơn vị cần quan tâm đổi mới, sáng tạo biện pháp tuyên truyền thông qua các hình thức phù hợp.
2. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong điều kiện cho phép, cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy đang triển khai kế hoạch tổ chức chào cờ hằng tháng hoặc hằng tuần tiếp tục tổ chức thực hiện Lễ chào cờ tại địa phương, đơn vị mình bảo đảm trang trọng, hiệu quả, gắn nội dung tuyên truyền tháng 5/2020 vào chương trình buổi Lễ một cách thiết thực.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
 
Nơi nhận:                                  
- Như trên,                                  
- TT Thành ủy (b/c),
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu BTG Thành ủy.
TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online20
Tất cả928823