2020-09-03 16:06:34 Số lượt xem 138
Ngày 03 tháng 9 năm 2020, Trung tâm BDCT thành phố có thông báo về việc chiêu sinh lớp đảng viên mới khóa IV năm 2020 (tại Công văn số 42- CV/TT).
Theo kế hoạch, Lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa IV năm 2020 dự kiến sẽ được khai giảng vào tháng 10 năm 2020.
Trên cơ sở đó, Trung tâm BDCT thành phố đề nghị các tổ chức cơ sở đảng lập danh sách đảng viên dự bị được cử đi học gửi về Trung tâm BDCT thành phố trước ngày 25 tháng 9 năm 2020 (danh sách học viên bảo đảm đầy đủ các nội dung: Họ và tên, năm sinh, ngày vào Đảng, quê quán, trình độ văn hóa phổ thông, trình độ chuyên môn, chức vụ công tác, đơn vị công tác).
Các đơn vị lập danh sách cụ thể, ký tên, đóng dấu của cấp uỷ Đảng cử đảng viên dự bị đi học theo quy định.
 
Ban biên tập
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online15
Tất cả928827