2020-05-27 16:25:15 Số lượt xem 773
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 555 - CV/BTG
“V/v: Định hướng nội dung tuyên truyền
trong sinh hoạt chi bộ tháng 6/2020”
        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
      TP.  Bắc Ninh, ngày 27 tháng 5 năm 2020
 
 
            Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ Đảng định kỳ tháng 6/2020 như sau:

I- Nội dung trọng tâm tuyên truyền

1. Tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đây là kỳ họp quan trọng của Trung ương trong công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Ban Tuyên giáo Thành ủy gửi kèm theo nội dung Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do Văn phòng Trung ương Đảng phát hành để cấp ủy các chi, đảng bộ thông báo tới đảng viên).

2. Tuyên truyền kết quả Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cấp ủy các chi, đảng bộ tập trung triển khai tuyên truyền Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của cấp ủy, tổ chức đảng; về các nhiệm vụ, giải pháp, phong trào thi đua đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

3. Tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (theo kế hoạch của Thành ủy, dự kiến tổ chức vào các ngày 15, 16 và 17/6/2020); khẳng định những kết quả đạt được trên mọi lĩnh vực của thành phố trong 5 năm qua; góp phần củng cố vững chắc niềm tin, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố bước vào giai đoạn 5 năm tiếp theo.

Giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh tiếp tục đạt được những thành tựu xuất sắc, vượt trội trên nhiều lĩnh vực, đưa thành phố lên tầm cao mới. Thành phố tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế trung tâm chính trị - kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh. Cuối năm 2017, thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh; đến cuối năm 2019, cả 3 xã còn lại được nâng cấp lên phường, không gian đô thị được mở rộng tới 100% các địa phương cơ sở, khu dân cư toàn thành phố.
Quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã đề ra các chủ trương, giải pháp sát với tình hình thực tiễn, tạo sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị, tập trung xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nhiều nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, nổi bật như:
- Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 11/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Tăng cường trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020” đã góp phần thay đổi diện mạo và nâng cao chất lượng đô thị, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.
- Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn giai đoạn 2016-2020” đã góp phần đưa thương mại - dịch vụ trở thành động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố.
- Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 05/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Đẩy mạnh phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn giai đoạn 2016-2020” đã góp phần làm tăng cảnh quan đô thị, hạn chế ô nhiễm và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.
- Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20/9/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn giai đoạn 2018-2022” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường.
Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã đoàn kết, thống nhất cao trong việc lựa chọn và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác và các quyết tâm chính trị đề ra hằng năm trong nhiệm kỳ; tạo lập những yếu tố căn bản của đô thị hiện đại với thương mại, dịch vụ là động lực phát triển; đầu tư toàn diện cho giáo dục & đào tạo; triển khai đồng bộ, có hiệu quả những quyết tâm về làm sạch môi trường…
Những dấu ấn nổi bật của thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2015 - 2020 đã và đang là nguồn sức mạnh, củng cố vững chắc niềm tin để thành phố bước vào giai đoạn 2020 - 2025 với khí thế mới, quyết tâm xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc - Bắc Ninh, thân thiện, an toàn, hội nhập quốc tế, khẳng định vị thế của đô thị loại I, một thành phố đáng sống đang trên đà phát triển toàn diện và bền vững.
4. Tuyên truyền các phong trào thi đua hướng tới Đại hội thi đua yêu nước thành phố Bắc Ninh lần thứ V - năm 2020; về những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội tại địa phương, đơn vị cơ sở; về những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biểu dương, nhân rộng.

5. Tuyên truyền về những kết quả đạt được của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; đồng thời tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tránh tâm lý chủ quan trong nhân dân trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh có thể xảy ra.

6. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm khác diễn ra trong tháng như: Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tuyên truyền công tác biển đảo, về các chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Tuyên truyền về thực hiện Tháng hành động vì trẻ em, về Ngày gia đình Việt Nam, về Ngày toàn dân phòng chống ma túy...
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ số tháng 5/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ Đảng định kỳ tháng 6/2020 tới toàn thể đảng viên. Trong quá trình thực hiện cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo các biện pháp tuyên truyền để đạt hiệu quả cao.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                  
- Như trên,                                  
- TT Thành ủy (b/c),
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu BTG Thành ủy.
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online17
Tất cả928846