Những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân Việt Nam

Lê Duẩn (1907 - 1986 ), một trong những học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhà chiến lược cách mạng, thao lược quân sự với những phẩm chất và tài năng kiệt xuất của dân tộc ta. Nhân kỷ niệm lần thứ 110 ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn cũng là dịp chúng ta khơi dậy, tôn vinh và noi gương một nhân cách lớn để suy ngẫm, xác định trách nhiệm, nghĩa vụ đối với đất nước trong hiện tại và tương lai.
12
Video
Thống kê truy cập
Đang online14
Tất cả32667