1. Thông tin chung:
          Địa chỉ: Số 10, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
          Điện thoại: (0241) 3 821 238
          Fax: (0241) 3 874 274
2. Thường trực Thành ủy
3. Ban Thường vụ Thành ủy
TT
Họ tên
Chức vụ
1
 Vương Quốc Tuấn
 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy
2
 Vũ Chí Kiên
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
3
 Trần Đức Điện
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
4
 Cáp Văn Dũng
 Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố
5
 Lưu Đình Thực
 Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố
6
 Nguyễn Song Hà
 Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố
7
 Nguyễn Hoàng Long
 Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy
8
 Nguyễn Trọng Cần
 Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy
9
 Nguyễn Mạnh Hiếu
 Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
10
 Nguyễn Đức Hiện
 Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy
11
 Nguyễn Đức Nam
 Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố
12
 Nguyễn Sỹ Vượng
 Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố
13
 Nguyễn Hồng Vỵ
 Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố
 
4. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XXI (nhiệm kỳ 2015-2020)
TT
Họ tên
Chức vụ
1
 Vương Quốc Tuấn
 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy
2
 Vũ Chí Kiên
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
3
 Trần Đức Điện
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
4
 Cáp Văn Dũng
 Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND thành phố
5
 Lưu Đình Thực
 Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố
6
 Nguyễn Song Hà
 Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố
7
 Nguyễn Hoàng Long
 Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy
8
 Nguyễn Trọng Cần
 Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy
9
 Nguyễn Mạnh Hiếu
 Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
10
 Nguyễn Đức Hiện
 Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy
11
 Nguyễn Đức Nam
 Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố
12
Nguyễn Sỹ Vượng
 Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố
13
Nguyễn Hồng Vỵ
 Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố
14
 Nguyễn Văn Hiếu
 TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố
15
 Nguyễn Thực Hải
 TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Thành ủy
16
 Trần Hồng Diễm
 TUV, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố
17
 Đỗ Chu Hưng
 TUV, Trưởng Phòng Nội vụ thành phố
18
 Phạm Văn Ngọc
 TUV, Chánh Thanh tra thành phố
19
 Nguyễn Văn Hải
 TUV, Trưởng Phòng Giáo dục, Đào tạo thành phố
20
 Nguyễn Thế Dương
 TUV, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố
21
 Trần Tuấn Anh
 TUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố
22
 Phạm Tiến Vũ
 TUV, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố
23
 Nguyễn Thị Lan
 TUV, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố
24
 Nguyễn Văn Hưng
 TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy
25
 Nguyễn Quốc Tuấn
 TUV, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố
26
 Trần Văn Long
 TUV, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố
27
 Nguyễn Thị Hải
 TUV, Bí thư Thành đoàn Bắc Ninh
28
 Ngô Minh Châu
 TUV, Chủ tịch Công ty CP Môi trường & CTĐT Bắc Ninh
29
 Nguyễn Công Vạn
 TUV, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố
30
 Nguyễn Thanh Mai
 TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố
31
 Chu Thanh Hải
 TUV, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị thành phố
32
 Nguyễn Thị Phúc
 TUV, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố
33
 Lại Thị Nguyệt
 TUV, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố
34
 Trần Minh Phương
 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Vệ An
35
 Vũ Xuân Hùng
 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Thị Cầu
36
 Nguyễn Tiến Lợi
 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Khắc Niệm
37
 Trần Quang Lộc
 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Suối Hoa
38
 Trương Ngọc Trang
 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Khúc Xuyên
39
 Nguyễn Quốc Chung
 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Xá
40
 Nguyễn Gia Đương
 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Hạp Lĩnh
41
 Nguyễn Thúy Tình
 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online16
Tất cả263772