2020-03-30 09:56:08 Số lượt xem 1212
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 535 - CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 4/2020
        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
      TP.  Bắc Ninh, ngày  30  tháng 3 năm 2020
 
 
 
                             Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
--------
 
 Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong đợt sinh hoạt chi bộ cơ sở định kỳ tháng 4/2020 như sau:
 I- Về nội dung trọng tâm tuyên truyền trong đợt sinh hoạt chi bộ cơ sở định kỳ tháng 4/2020
1. Tuyên truyền về Đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Trước, trong và sau thời điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, cấp ủy các chi bộ tăng cường các biện pháp công tác tuyên giáo để dập tắt mọi thủ đoạn bôi xấu, xuyên tạc, vu khống lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Phát huy vai trò của hệ thống báo chí tuyên truyền, tài liệu sinh hoạt nội bộ của các cơ quan công tác tư tưởng để kịp thời bác bỏ những thông tin xấu độc. Chủ động, thường xuyên kịp thời giáo dục, thông tin chính thống để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao khả năng miễn dịch trước những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
2. Tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid - 19
Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid - 19, quán triệt thực hiện tốt chủ trương lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các cấp ủy Đảng; các văn bản chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của chính quyền các cấp về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19 với tinh thần chủ động, quyết liệt, “chống dịch như chống giặc”.
3. Tuyên truyền về các ngày lễ và sự kiện lớn trong tháng 4/2020
Tập trung các hoạt động tuyên truyền, hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và Quốc tế lao động (01/5); tuyên truyền về những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người.
 II- Về hình thức triển khai tuyên truyền
 Trong bối cảnh tình hình dịch Covid - 19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, việc triển khai nội dung tuyên truyền trong đợt sinh hoạt định kỳ tháng 4/2020 của các chi bộ cơ sở cần được thực hiện một cách phù hợp:
 1. Đối với các Đảng bộ cơ sở:
Các Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy chi bộ trực thuộc triển khai nội dung tuyên truyền theo hình thức bằng văn bản gửi tới các tổ trưởng Tổ đảng để chuyển tải thông tin trực tiếp tới đảng viên; đồng thời kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời định hướng đảng viên và gia đình trong việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19.
2. Đối với các Chi bộ cơ sở:
Cấp ủy các chi bộ căn cứ vào tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 để triển khai nội dung tuyên truyền trong đợt sinh hoạt chi bộ tháng 4/2020 một cách phù hợp theo hình thức gửi văn bản hoặc có thể ứng dụng công nghệ để chuyển tải thông tin tới đảng viên.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy quan tâm triển khai thực hiện.
 
 
Nơi nhận:                                  
- Như trên,                                  
- TT Thành ủy (b/c),
- Lưu BTG Thành ủy.
TRƯỞNG BAN
 
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online10
Tất cả928849