2017-10-10 08:48:46 Số lượt xem 1470
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số: 211-CV/TG
V/v định hướng nội dung SHCB
và tuyên truyền tháng 9/2017
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
     TP. Bắc Ninh, ngày 23 tháng 8 năm 2017
 
 
Kính gửi :  - Đ/c Bí thư  các Đảng bộ trực thuộc;
                         Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc
 

Thực hiện chương trình công tác tháng 8 năm 2017 của Thành ủy, UBND thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền tháng 9/2017 như sau:

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, tỉnh và thành phố.

- Tiếp tục triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Tích cực tham gia triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao theo kế hoạch của thành phố.

- Tham gia triển khai kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017.

- Các chi bộ nông thôn tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa mùa, chú trọng công tác phòng trừ sâu bệnh, phòng chống ngập úng. Tăng cường kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, vệ sinh thú y, phòng chống dịch bệnh.

- Các chi bộ nhà trường chỉ đạo tổ chức Lễ khai giảng và chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2017 - 2018.

- Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động “Vì thành phố Bắc Ninh sạch” và Chương trình “10 phút góp phần làm sạch thành phố”; tích cực triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; ...

- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.

- Tuyên truyền kỷ niệm 72 cách mạng Tháng tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017).

- Tuyên truyền kỉ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga thành công (7/11/1917-7/11/2017) theo đề cương hướng dẫn.

- Tuyên truyền việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn: dự án mở rộng bệnh viện Sản - Nhi; đường Bình Than kéo dài, cải tạo kênh Kim Đôi phục vụ dự án nút giao Tây - Nam, hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn phường Vạn An, phường Khúc Xuyên, khu đô thị Phúc Ninh,…

- Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 31/5/2017 “Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện”.

- Nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng theo quan điểm, chủ trương của Đảng đồng thời triển khai các nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy sao gửi công văn này đến các chi bộ cơ sở để cùng với cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ, cuốn Bản tin Thành phố Bắc Ninh, các nội dung trong Website Thanhuy.bacninh.gov.vn, tổng hợp thành các nội dung phục vụ công tác sinh hoạt chi bộ.

Đề nghị các đồng chí quan tâm, thực hiện để đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực Thành ủy (B/c);
- TT HĐND, lãnh đạo UBND TP (B/c);
- Các Ban XDĐ;
- MTTQ và các đoàn thể TP (P/h)
- Như kính gửi;
- Lưu.
 TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
 
Nguyễn Mạnh Hiếu
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online30
Tất cả2738582