2017-08-03 16:52:13 Số lượt xem 1614
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số: 202-CV/TG
V/v định hướng nội dung SHCB
và tuyên truyền tháng 8/2017
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày 24 tháng 7 năm 2017
 
 
 
 
Kính gửi :  - Đ/c Bí thư  các Đảng bộ trực thuộc;
                         Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc
 
Thực hiện chương trình công tác tháng 7 năm 2017 của Thành ủy, UBND thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền tháng 8/2017 như sau:

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, của tỉnh và thành phố, trọng tâm là các Nghị quyết và kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong đó tập trung vào việc xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động và việc viết thu hoạch sau khi học tập Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

- Tiếp tục triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Tuyên truyền về kết luận số 37-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 và kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa XXI.

- Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động “Vì thành phố Bắc Ninh sạch” và Chương trình “10 phút góp phần làm sạch thành phố”; tích cực triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; ...

- Tuyên truyền kết quả công tác đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

- Tích cực tham gia triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao theo kế hoạch của thành phố.

- Tuyên truyền kỷ niệm 63 năm giải phóng Thành phố Bắc Ninh (8/8/1954 - 8/8/2017). Ôn lại những thắng lợi vẻ vang của quân, dân Thành phố Bắc Ninh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ trong kháng chiến chống Pháp, những kết quả đạt được sau 63 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới.

- Tuyên truyền việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn: dự án xây dựng trạm biến áp tại phường Vũ Ninh, dự án trạm bơm tăng áp tại phường Đại Phúc, dự án đấu giá QSD đất tại phường Hạp Lĩnh, xã Kim Chân, dự án HTKT khu nhà ở tại phường Kinh Bắc, xã Hòa Long,…

- Tuyên truyền các ngày lễ, kỉ niệm trong tháng: ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam (10/8); hướng đến kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2017); ngày thành lập Công an nhân dân (19/8); ngày sinh đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8);…

- Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 31/5/2017 “Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện”.

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, phường tham mưu cho cấp ủy tổ chức gặp mặt BCV, CTV dư luận xã hội nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2017).

- Nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng theo quan điểm, chủ trương của Đảng đồng thời triển khai các nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị.

 Ban Tuyên giáo Đảng ủy sao gửi công văn này đến các chi bộ cơ sở để cùng với cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ, cuốn Bản tin Thành phố Bắc Ninh, các nội dung trong Website Thanhuy.bacninh.gov.vn tổng hợp thành các nội dung phục vụ công tác sinh hoạt chi bộ.

Đề nghị các đồng chí quan tâm, thực hiện để đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực Thành ủy (B/c);
- TT HĐND, lãnh đạo UBND TP (B/c);
- Các Ban XDĐ;
- MTTQ và các đoàn thể TP (P/h)
- Như kính gửi;
- Lưu.
 TRƯỞNG BAN
 
 
 
(đã ký)
 
 
Nguyễn Mạnh Hiếu
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online23
Tất cả2738592