2018-01-12 15:40:40 Số lượt xem 2312
 
 
THÀNH UỶ BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số: 256 - CV/BTG
“định hướng nhiệm vụ công tác văn hoá, văn nghệ xuân Mậu Tuất 2018
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
*
     TP. Bắc Ninh, ngày 11 tháng 01 năm 2018
 
Kính gửi: - Phòng Văn hóa&Thông tin Thành phố;
                 - Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố;
                 - Đài Phát thanh thành phố;
                 - Phân Hội Văn học Nghệ thuật thành phố;
                                                           - Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, phường.
 
 Để các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018 trên địa bàn Thành phố đạt hiệu quả thiết thực, tạo không khí phấn khởi đón xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, xã, phường tập trung chỉ đạo, triển khai một số hoạt động sau:
1. Hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị
- Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân đón xuân mới Mậu Tuất 2018 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 và các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cần đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư (khóa XII) đã nêu trong Chỉ thị số 16- CT/TW ngày 22/12/2017 về tổ chức Tết năm 2018; chú trọng mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi trang trọng, văn minh, tiết kiệm; phát động tết trồng cây; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn; coi trọng việc thẩm định, kiểm duyệt nội dung chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin, tuyên truyền, xuất bản đảm bảo thể hiện nét đặc sắc văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc và phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.
- Tham gia Hội báo xuân và ngày thơ Việt Nam lần thứ 16; tham gia Hội thi hát Dân ca quan họ Bắc Ninh đầu xuân. Quan tâm khuyến khích, động viên đội ngũ văn nghệ sỹ bám sát thực tiễn đời sống, tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm về chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, về lịch sử cách mạng, biển đảo quê hương, xây dựng nông thôn mới,... Chú trọng phát hiện, nhân rộng và biểu dương những điển hình tiên tiến; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.
- Tổ chức phát động đợt sáng tác Văn học nghệ thuật chào mừng thành phố Bắc Ninh trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm nhằm ngăn ngừa sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội.
 2. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội
 - Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 41- CT/TW ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”; Chỉ thị số 06- CT/TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Chỉ thị số 16 - CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2018; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27- CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Chỉ thị số 36 - CT/TU ngày 9/1/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tân gia, mừng thọ, tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống và đón nhận các danh hiệu thi đua”, trong đó, tập trung chỉ đạo công tác quản lý, tổ chức lễ hội đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thiết thực, phù hợp với thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương và truyền thống văn hóa của dân tộc. Đối với các địa phương có lễ hội lớn như: Đền bà chúa Kho (phường Vũ Ninh); Lễ hội Làng Viêm Xá (xã Hòa Long); Lễ hội làng Ném Thượng (phường Khắc Niệm)... cần chủ động xây dựng các phương án, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng mọi điều kiện để lễ hội diễn ra an toàn, không để xảy ra sai sót, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham gia lễ hội, chú trọng các hình thức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của lễ hội; giới thiệu thần tích, giá trị văn hóa- lịch sử của di tích, truyền thuyết lễ hội, v.v... Gắn việc tổ chức lễ hội với những hoạt động văn hóa, thể thao, các trò chơi dân gian nhằm thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.
 - Các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hoạt động mê tín, dị đoan, cờ bạc trá hình, thương mại hóa hoạt động lễ hội; khắc phục tình trạng đốt vàng mã bừa bãi gây phản cảm trong dư luận, mất mỹ quan nơi thờ tự. Chú ý làm tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại khu vực tổ chức lễ hội; không để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, chèo kéo khách, khấn thuê…
 3. Tổ chức thực hiện
- Phòng Văn hoá&Thông tin thành phố: chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018, đảm bảo các chương trình, hoạt động diễn ra vui tươi, an toàn, tiết kiệm; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, hát Dân ca quan họ Bắc Ninh, các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống; Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 46- CT/TW của Ban Bí thư (khoá X) về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội” và Chỉ thị số 34- CT/TW về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội ở các xã, phường, kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra, thẩm định các hoạt động thông tin, truyền thông; quản lý các hoạt động in ấn, các hoạt động quảng cáo, nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, trái với thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa dân tộc.
- Trung tâm Văn hóa thể thao thành phố: Chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia cuộc thi Đối đáp Quan họ đầu xuân Mậu Tuất 2018; Thi ca nhạc Quan họ Xuân Mậu Tuất 2018; Tổ chức Canh hát Quan họ đêm Rằm Quý 1/2018…
- Đài Phát thanh thành phố: tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền về các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn; mở chuyên trang chuyên mục về chương trình Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên sóng Đài Phát thanh&Truyền hình tỉnh với nội dung, hình thức phong phú, sinh động phục vụ nhân dân. Kiểm duyệt, biên tập kỹ nội dung các tin, bài, phim ảnh, đảm bảo chất lượng khi đăng, phát.
- Phân Hội VHNT thành phố: Tổ chức gặp mặt văn nghệ sỹ đầu xuân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ văn nghệ sỹ; khuyến khích, động viên văn nghệ sỹ tiếp tục sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị. Chủ động, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật.
- Tham gia Hội báo xuân và ngày thơ Việt Nam lần thứ 16 do tỉnh tổ chức
- Tổ chức phát động đợt sáng tác Văn học nghệ thuật chào mừng thành phố Bắc Ninh trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.
- Ban Tuyên giáo các xã, phường: chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2018, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thẩm định, kiểm duyệt nội dung các chương trình; tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội, không để xảy ra những sai sót và những hiện tượng phản cảm tạo dư luận xấu. Chủ động nắm tình hình và tham mưu, đề xuất các biện pháp đấu tranh ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; ngăn chặn việc sử dụng, phát tán các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân khi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, xã, phường triển khai thực hiện các nội dung theo định hướng trên; gửi báo cáo kết quả hoạt động văn hóa, văn nghệ xuân Mậu Tuất về Ban Tuyên giáo Thành uỷ trước ngày 25/3/2018 để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định./.
Nơi nhận:
 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực Thành ủy (b/c);   
- UBND thành phố;
- Đảng ủy các xa, phường;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Như kính gửi;
- Lưu BTG
TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
 
Nguyễn Mạnh Hiếu
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online22
Tất cả2738592