2017-10-10 08:50:28 Số lượt xem 1663
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số:     -CV/TG
V/v định hướng nội dung SHCB và tuyên truyền tháng 10/2017
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
    TP. Bắc Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2017

 
 
Kính gửi :
 
 
Đ/c Bí thư  các Đảng bộ trực thuộc;
Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc
Thực hiện chương trình công tác tháng 9 năm 2017 của Thành ủy, UBND thành phố, trên cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ và  công tác tuyên truyền tháng 10/2017 như sau:
1. Nội dung phục vụ sinh hoạt chi bộ:
- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, tỉnh, thành phố và triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
- Đánh giá các kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.
- Nắm bắt tình hình dư luận liên quan đến năm học mới 2017 - 2018, nhất là việc thu các khoản đóng góp theo hình thức tự nguyện của Hội cha mẹ học sinh trong các nhà trường.
- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức hoạt động vui tết Trung thu, quan tâm đến các đối tượng người già, trẻ em, đặc biệt là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung về thực hiện chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” (Có đề cương kèm theo)
- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết, tay - chân - miệng trên địa bàn Thành phố.
- Tuyên truyền về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là đối với các địa phương có nghề truyền thống sản xuất, chế biến thực phẩm.
- Tuyên truyền kỉ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga thành công (7/11/1917-7/11/2017); tuyên truyền về Hội nghị cấp cao APEC 2017 theo đề cương hướng dẫn.
- Nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng theo quan điểm, chủ trương của Đảng đồng thời triển khai các nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị.
2. Nội dung sinh hoạt chuyên đề tháng 10/2017: Tuyên truyền thực hiện chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố”
Năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh tiếp tục triển khai chủ đề hành động “Đẩy mạnh việc tăng cường trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị và tập trung phát triển thương mại, dịch vụ”; đồng thời xác định nhiều quyết tâm chính trị quan trọng vì lợi ích của nhân dân. Trong nhiều giải pháp để cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, từ ngày 20 tháng 3, Ban Dân vận Thành ủy Bắc Ninh phối hợp với Đài Phát thanh Thành phố, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền các xã, phường phát động chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố”.
Thông qua việc thực hiện Chương trình nhằm làm chuyển biến ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng thành phố Bắc Ninh sạch đẹp, an toàn; tạo lan tỏa rộng khắp về công tác bảo vệ môi trường trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ gia đình và mỗi người dân, vì sự phát triển bền vững của quê hương, góp phần đưa thành phố Bắc Ninh sớm trở thành đô thị loại I văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa. Chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” được thực hiện qua sóng phát thanh hàng ngày chuyển tải “hiệu lệnh” vào cuối chương trình buổi chiều của Đài Phát thanh thành phố Bắc Ninh để kêu gọi toàn thể nhân dân, các hộ gia đình cùng tham gia làm sạch Thành phố bằng việc nhặt rác, quét vỉa hè, thu gom rác thải trước cửa nhà, cửa hàng, cửa hiệu và vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, thôn, khu phố nơi mình cư trú.
Qua thời gian bước đầu triển khai thực hiện, chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” đã nhận được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, nhiều địa phương cơ sở đã tích cực vào cuộc để triển khai Chương trình, trong đó có vai trò tích cực của đoàn viên, hội viên các đoàn thể ở thôn, khu phố và học sinh các trường học trên địa bàn. Chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” đã và đang trở thành một giải pháp hữu hiệu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.
Với vai trò là cơ quan thường trực chỉ đạo thực hiện Chương trình, Ban Dân vận Thành ủy đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố xây dựng kế hoạch tiến hành việc làm điểm tại các cơ sở Hội, cơ sở Đoàn; phối hợp với Liên đoàn lao động Thành phố gắn nội dung nhiệm vụ thực hiện Chương trình đưa vào chỉ tiêu thi đua đối với đoàn viên công đoàn thuộc các phòng, ban, ngành, đoàn thể; phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo Thành phố thông báo tới cán bộ, giáo viên và học sinh các nhà trường tích cực hưởng ứng tham gia; đồng thời định hướng Đảng ủy các xã, phường trong việc triển khai Chương trình, đưa vào nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các thôn, khu phố tham gia thực hiện. Nổi bật trong đó là Hội Liên hiệp phụ nữ các xã, phường đã triển khai tới các chi hội cơ sở vận động hội viên, phụ nữ tham gia Chương trình, điển hình có các đơn vị Ninh Xá, Tiền An, Vệ An, Thị Cầu, Kinh Bắc, Vũ Ninh, Suối Hoa, Vạn An, Khắc Niệm với một số biện pháp, cách làm đã được ghi nhận và biểu dương như: Tổ chức lao động, phát quang bụi rậm trong khu dân cư; trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa; tổng vệ sinh các đoạn đường do phụ nữ tự quản; làm sạch các tuyến phố mới chưa có nhà dân đến sinh sống; định kỳ hàng tuần nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.
Tuy nhiên, qua hơn 6 tháng triển khai, sự lan tỏa của chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” chưa thật sự đạt được yêu cầu đề ra; một số Đảng ủy cơ sở và chi bộ thôn, khu phố chưa quan tâm lãnh đạo phát huy vai trò nòng cốt của các đoàn thể, chưa có nhiều biện pháp, cách làm hay để cụ thể hóa việc thực hiện Chương trình; số lượng thanh thiếu niên và học sinh tham gia Chương trình chưa cao. Để chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” ngày càng được mở rộng, đi vào cuộc sống, trở thành một nét đẹp trong công tác bảo vệ môi trường, mỗi gia đình, mỗi người dân, trước hết là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các em học sinh, mỗi người trong mỗi ngày hãy giành thời gian thích hợp nhất cho thông điệp “10 phút góp phần làm sạch Thành phố”, bảo vệ môi trường từ việc thu gom rác, phân loại rác, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; giữ sạch cửa nhà, cửa hàng, cửa hiệu, sạch vỉa hè, sạch đường làng, ngõ xóm, thôn, khu phố, đến việc chấp hành pháp luật về môi trường, cùng tự nguyện, tự giác chung tay góp sức làm vệ sinh môi trường vì gia đình, vì cộng đồng và xã hội.
Đề nghị Thường trực Đảng ủy các xã, phường phổ biến nội dung sinh hoạt chuyên đề đối với các chi bộ trực thuộc gắn với các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.
 Ban Tuyên giáo Đảng ủy sao gửi công văn này đến các chi bộ cơ sở để cùng với cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ, cuốn Bản tin Thành phố Bắc Ninh, các nội dung trong Website Thanhuy.bacninh.gov.vn, tổng hợp thành các nội dung phục vụ công tác sinh hoạt chi bộ.
Đề nghị các đồng chí quan tâm, thực hiện để đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực Thành ủy (B/c);
- TT HĐND, lãnh đạo UBND TP (B/c);
- Các Ban XDĐ;
- MTTQ và các đoàn thể TP (P/h)
- Như kính gửi;
- Lưu.
TRƯỞNG BAN 
 
đã ký
 
 
 
Nguyễn Mạnh Hiếu
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online42
Tất cả2684843