2021-02-08 15:22:40 Số lượt xem 735
UBND THÀNH PHỐ BẮC NINH
BCĐ PC DỊCH COVID-19
Số: 06  /CV-BCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

   Thành phố Bắc Ninh, ngày 08  tháng 02 năm 2021

V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp
Tết Nguyên đán 2021.

 

                                           
                                            Kính gửi:               - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
                                                                          - UBND các phường.
 
Căn cứ Công văn số 46/CV-BCĐ ngày 07/02/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2021;
Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường tổ chức thực hiện một số nội dung sau:
1. Những người từ vùng dịch (theo Thông báo và cập nhật của Bộ Y tế) về Bắc Ninh phải thực hiện khai báo y tế, được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và cách ly theo quy định.
2. Những người đi từ các địa phương khác về Bắc Ninh thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đau đầu,... liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.
3. Tuyên truyền đến người dân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện hướng dẫn 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế); khuyến cáo người dân không nên đi đến các vùng có dịch, vùng bị phong tỏa hoặc giãn cách xã hội.
4. Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố: Quản lý chặt chẽ đối tượng cách ly tập trung, nhắc nhở công dân thực hiện nghiêm các nội quy, quy định trong quá trình cách ly.
5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đối với người lao động đi/về từ vùng dịch, đặc biệt là đối với người lao động về quê ăn tết trở lại làm việc, thực hiện khai báo y tế và nên ghi lại nhật ký tiếp xúc, di chuyển trong suốt thời gian nghỉ tết (ghi nhớ số ghế, số đăng ký phương tiện công cộng: taxi, xe khách, tàu hỏa, tàu thủy, máy bay...) để truy vết khi cần thiết.
6. Đối với các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước và sau dịp tết; phân công nhân sự kiểm tra, giám sát, yêu cầu người lao động khai báo y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; tùy điều kiện thực tế nên bố trí phương tiện đưa, đón người lao động, khi cần thiết đề nghị cơ quan y tế tiến hành xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho người lao động khi trở lại làm việc.
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện ./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (t/h);
- UBND tỉnh (b/c);
- BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (b/c);
- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP (đ/b);
- Các Thành viên BCĐ PC dịch Covid-19 TP (t/h);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan (t/h);
- Lưu: VT, YT.
TM. BAN CHỈ ĐẠO
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN TT
 
 
Đã ký
 
 
 
Phó Chủ tịch UBND thành phố
Nguyễn Mạnh Hiếu
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online22
Tất cả2373309