2021-01-30 08:52:33 Số lượt xem 721
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 83 - CV/BTG
“V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phòng, chống dịch bệnh Covid  - 19”
    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
                            
Những ngày vừa qua, tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, đặc biệt là thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (giáp ranh với tỉnh Bắc Ninh) đã xuất hiện rất nhiều ca mắc mới Covid-19 do lây lan trong cộng đồng. Tại tỉnh Bắc Ninh, tính đến 18 giờ ngày 29/01/2021, đã ghi nhận 02 ca mắc Covid-19 trên địa bàn xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, đây là các trường hợp có liên quan với ca bệnh người Hải Dương tại Công ty TNHH POYUN ở thành phố Chí Linh. Trong những ngày tới, dự báo tình hình dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ dịch bệnh bùng phát rất cao. Đòi hỏi mỗi người dân không được chủ quan, mất cảnh giác, cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Quán triệt thực hiện Công văn số 169-CV/TU ngày 28/01/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 99-CV/BTGTU ngày 29/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc tuyên truyền phòng, chống Covid-19, Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua và tích cực tuyên truyền các văn bản mới được ban hành về phòng, chống dịch trong tháng 01/2021. Đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu. Tuyên truyền thống nhất ý thức và hành động trong các tầng lớp nhân về công tác phòng, chống dịch bệnh hiện nay là ưu tiên trọng tâm; đưa công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lên mức cao nhất để nhằm giảm thiểu những rủi ro do dịch bệnh mang lại.
2. Tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; vận động người dân nâng cao ý thức tự giác trong việc tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng; thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của các ngành chức năng, nhất là khai báo y tế, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có những yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm Covid-19; không để xảy ra các hành vi làm phát sinh và lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Tuyên truyền, thông tin kịp thời, minh bạch tới người dân về tình hình dịch bệnh, xử lý nghiêm đối tượng đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tới hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
3. Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống phát thanh và truyền thanh từ thành phố đến phường và các khu phố; tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, các trang Website; tuyên truyền trên mạng xã hội (Zalo, facebook, VCNET,…), email công vụ, tin nhắn SMS,… Phát huy có hiệu quả hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các tổ chức đảng, đoàn thể về công tác phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh việc tuyên truyền bằng các hình thức trực quan như: băng rôn, pa-nô, pan-nơ, truyền thông lưu động, phát tờ rơi, thông báo trên bảng tin điện tử nơi công cộng và bảng tin tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học… về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Đề nghị các chi, đảng bộ tập trung triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; quá trình thực hiện thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Thành ủy theo quy định.
         
 
Nơi nhận:
- BTG Tỉnh ủy (B/c),
- TT Thành ủy (B/c),
- BCĐ thành phố về phòng, chống dịch,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu VP Ban Tuyên giáo.
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
 Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online31
Tất cả2270265