2021-01-28 14:44:33 Số lượt xem 799
ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH
THÀNH ỦY BẮC NINH
 
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
*
Số  169 - CV/TU
V/v tăng cường phòng, chống
dịch bệnh Covid-19
 
 
TP. Bắc Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2021
 
 
 
         Kính gửi:
- Thường trực HĐND, UBND thành phố,
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố,
- Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể thành phố,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc.
 
 
 
Trước tình hình diễn biến xuất hiện 02 ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng (01 ca ở tỉnh Hải Dương và 01 ca ở tỉnh Quảng Ninh). Để chủ động phòng, chống và ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn thành phố, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng nhân dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu:
1. Cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ thành phố đến cơ sở quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện ngày 05/01/2021 của Thường trực Ban Bí thư; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở Y tế, của Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 08/01/2021 của Tỉnh ủy về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 41/CV-BCĐ ngày 22/01/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Nêu cao tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó nhanh, xử lý hiệu quả với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nhưng không được gây hoang mang, mất ổn định; kiểm soát chặt chẽ, làm chủ tình hình, quyết tâm, quyết liệt không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn thành phố.
Hạn chế tổ chức các sự kiện đông người, các lễ hội; sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch; có giải pháp phòng, chống dịch bệnh đối với các khu phố đi bộ, khu vui chơi tập trung đông người, hoạt động bắn pháo hoa, nhà ở chung cư, nhà ở xã hội...; quản lý chặt chẽ các khu vực chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các quán bar, karaoke, vũ trường; thực hiện việc kiểm tra và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định.
2. UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các phường quản lý chặt chẽ các địa bàn; tập trung rà soát, phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép, đưa vào khu cách ly; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tại khu cách ly tập trung, cách ly tại nơi lưu trú theo hướng dẫn của cơ quan chức năng; đồng thời, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp cách ly đối với các trường hợp nhập cảnh, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đề cao cảnh giác, chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, nhất là ở các cơ sở khám, chữa bệnh; sớm phát hiện ca nhiễm (nếu có), khẩn trương thực hiện việc truy vết, khoanh vùng, cách ly, dập tắt ổ dịch; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, các điều kiện cần thiết về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, thuốc men... sẵn sàng ứng phó tốt trong trường hợp dịch bệnh lây lan trong cộng đồng trên địa bàn. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ".
3. Bí thư Đảng ủy các phường, người đứng đầu cấp ủy đảng trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, cơ quan, đơn vị, chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn, trong cơ quan, đơn vị mình quản lý.
Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, vận động, kêu gọi mỗi người dân, từng gia đình, tổ dân phố, khu dân cư không chủ quan, lơ là, chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo, hướng dẫn của ngành y tế.
4. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, đúng định hướng để người dân có người thân ở nước ngoài chủ động vận động người thân không nhập cảnh trái phép, chủ động khai báo với cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép.
5. Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức tự giác, chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên được phân công phụ trách, theo dõi địa bàn, lĩnh vực thường xuyên nắm chắc tình hình, cùng với địa phương, đơn vị xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp ngay từ khi mới phát sinh.
Văn phòng Thành ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19,
- Các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Như trên,
- Thường trực Thành ủy,
- Các đồng chí Thành ủy viên khóa XXII,
- Đài Phát thanh, Cổng thông tin điện tử thành phố, Website Thành ủy,
- Đảng ủy các phường,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
Đã ký
 
 
 
Nguyễn Hoàng Long
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online18
Tất cả2572936