2021-01-28 14:09:07 Số lượt xem 771
 
UBND THÀNH PHỐ BẮC NINH
BCĐ PC DỊCH COVID-19
 
Số: 02/CV-BCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Thành phố Bắc Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2021

V/v tăng cường phòng, chống
dịch bệnh Covid-19

 

                                                           Kính gửi:  - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 
                                                                            - UBND các phường.
 
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Căn cứ Công văn số 41/CV-BCĐ ngày 22/01/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Căn cứ Công văn số 235/SYT-NVY ngày 27/01/2021 của Sở Y tế Bắc Ninh về việc thông báo về trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại thành phố Chí Linh, Hải Dương, Công văn số 243/SYT-NVY ngày 28/01/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Căn cứ Công văn số 169-CV/TU ngày 28/01/2021 của Thành ủy Bắc Ninh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng nhân dân, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chiến lược kiểm soát chặt chẽ nguồn lây dịch bệnh từ bên ngoài. Tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh; quán triệt, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.
2. Phòng Y tế thành phố
- Phối hợp với Trung tâm Y tế tham mưu cho UBND thành phố chủ động rà soát, bổ sung phương án, kịch bản đáp ứng các tình huống dịch bệnh xảy ra, bảo đảm nguồn lực, kinh phí thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo phương châm "bốn tại chỗ";
- Tăng cường kiểm tra, giám sát phòng chống dịch tại các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập.
3. Trung tâm Y tế thành phố
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống dịch tại cơ sở cách ly tập trung và tại cộng đồng; theo dõi, giám sát y tế tại nơi cư trú đối với người hoàn thành cách ly tập trung trong vòng ít nhất 14 ngày. Trường hợp phát hiện ca mắc phải báo ngay cho tuyến tỉnh, đồng thời phối hợp tổ chức ngay truy vết, cách ly và áp dụng các biện pháp cần thiết để xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan;
- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra chặt chẽ giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 đối với tất cả các trường hợp là chuyên gia nhập cảnh, thăm thân, du học sinh, việt kiều trên địa bàn thành phố, không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng.
4. Công an thành phố
- Phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường giám sát, kiểm soát việc tiếp nhận, vận chuyển, theo dõi y tế đối với các trường hợp người hoàn thành thời gian cách ly tập trung và trở về thực hiện theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú theo quy định;
- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố quản lý chặt chẽ người cách ly không để lọt các trường hợp trốn hoặc không chấp hành các quy định về cách ly phòng chống dịch. Đặc biệt theo dõi, giám sát người thực hiện cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung của tỉnh trên địa bàn thành phố, các khách sạn, cơ sở lưu trú, cách ly tại nhà, người hết thời gian cách ly tập trung;
- Phối hợp với Trung tâm Y tế kiểm tra chặt chẽ giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 đối với tất cả các trường hợp là chuyên gia nhập cảnh, thăm thân, du học sinh, việt kiều trên địa bàn thành phố;
- Tăng cường điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép, khách sạn, cơ sở lưu trú nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú và các hành vi chống đối không chấp hành quy định phòng, chống dịch.
5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố
Yêu cầu các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; xây dựng kế hoạch ứng phó trong trường hợp dịch xảy ra; nắm chắc thông tin của người lao động đảm bảo truy vết nhanh nhất khi có các tình huống xảy ra và cử một cán bộ làm đầu mối liên hệ và phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch.
6. Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố
Phối hợp với các phòng, ban, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khách sạn, cơ sở lưu trú thực hiện cách ly y tế đối với người nhập cảnh; hạn chế tổ chức các sự kiện đông người, các lễ hội; đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và giám sát thường xuyên trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội,…
7. UBND các phường
- Tiếp tục phát huy vai trò của Tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng” gọi tắt là “Tổ Covid cộng đồng” để quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe người dân tại cộng đồng, phát hiện những người đi, về từ vùng dịch thực hiện khai báo y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà. Kêu gọi mỗi người dân, từng gia đình, tổ dân phố, khu dân cư không chủ quan, lơ là, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế;
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật, phát huy trách nhiệm của công dân trong việc tự khai báo khi gia đình có người thân từ nước ngoài trở về địa phương; vận động người thân không nhập cảnh trái phép, đồng thời thông báo các trường hợp nhập cảnh trái phép, trốn cách ly, không khai báo y tế cho chính quyền địa phương để tổ chức các biện pháp cách ly, xử lý kịp thời theo quy định. Đối với các gia đình có người thân ở nước ngoài có nhu cầu trở về trong thời gian Tết nguyên đán, phải đăng ký với địa phương; các địa phương tổng hợp danh sách, báo cáo về Ban chỉ đạo thành phố, các lực lượng chức năng để phối hợp chuẩn bị các phương án đảm bảo phòng, chống dịch;
- Khẩn trương thực hiện thông báo, rà soát, xác minh các trường hợp trên địa bàn những trường hợp từng có mặt từ ngày 15/01/2021 đến ngày 27/01/2021 tại các địa điểm sau: (1) Khu vực Công ty TNHH điện tử POYUN Việt Nam, Khu công nghiệp Cộng Hòa, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; (2) Khu Dân cư Kim Điền, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương thực hiện khai báo y tế tại địa chỉ: https://tokhaiyte.vn và cài đặt Bluezone tại địa chỉ: https://bluezone.gov.vn/, tự theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở,... đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ;
- Tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn để đưa đi cách ly tập trung và xử lý nghiêm theo quy định. Khi tiếp nhận người trở về từ các khu cách ly tập trung phải có đầy đủ giấy xác nhận hoàn thành cách ly và giấy xác nhận kết quả xét nghiệm; thực hiện theo dõi, giám sát y tế chặt chẽ người hoàn thành thời gian cách ly tập trung trong 14 ngày tiếp theo tại nơi làm việc và nơi cư trú, tạm trú theo đúng các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế;
- Giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát, nắm chắc danh sách các trường hợp ở nước ngoài có nhu cầu trở về địa phương, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, xây dựng phương án theo dõi, quản lý, áp dụng các biện pháp cách ly, phòng, chống dịch bệnh theo quy định;
- Yêu cầu người dân trên địa bàn bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, tiến hành xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định; hạn chế tập trung đông người, hạn chế tổ chức các sự kiện đông người, các lễ hội. Trường hợp tổ chức các sự kiện tập trung đông người phải có phương án phòng, chống dịch được Ban chỉ đạo thành phố phê duyệt, đảm bảo tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch; chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra lây nhiễm dịch trên địa bàn. Khuyến cáo người dân trong thời gian này không nên đi, đến địa phương đang có ca bệnh dương tính: Hải Dương, Quảng Ninh.
8. Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các tổ chức, đơn vị, khu dân cư, nơi có nguy cơ cao, siêu thị, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, nhà máy, quán karaoke, khu vui chơi tập trung đông người, hoạt động bắn pháo hoa trong dịp Tết,… thuộc chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn phụ trách; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra vi phạm.
9. Đài Phát thanh, Cổng thông tin điện tử thành phố, UBND các phường tăng cường các hoạt động truyền thông về nguy cơ dịch, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tập trung đông người, thực hiện chủ động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định phòng chống dịch.
Thông báo đến toàn thể nhân dân, những trường hợp từng có mặt từ ngày 15/01/2021 đến ngày 27/01/2021 tại các địa điểm sau: (1) Khu vực Công ty TNHH điện tử POYUN Việt Nam, Khu công nghiệp Cộng Hòa, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; (2) Khu Dân cư Kim Điền, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thực hiện khai báo y tế tại địa chỉ: thực hiện khai báo y tế tại địa chỉ: https://tokhaiyte.vn và cài đặt Bluezone tại địa chỉ: https://bluezone.gov.vn/, tự theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở,... đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.
10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các tổ chức thành viên phát động phong trào quần chúng, huy động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tại cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thể hiện ý thức, tinh thần trách nhiệm, đề cao cảnh giác, chủ động tự giác thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến nghị của Bộ Y tế, góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng.
11. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, Chủ tịch UBND các phường trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị; phân công cán bộ trực, thực hiện nghiêm chế độ công tác với tinh thần sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và cấp có thẩm quyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa phương, đơn vị, lĩnh vực quản lý.
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện ./.
 
Nơi nhận:

TM. BAN CHỈ ĐẠO

- Như kính gửi (t/h);
- UBND tỉnh (b/c);
- BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (b/c);
- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP (đ/b);
- Các Thành viên BCĐ PC dịch Covid-19 TP (t/h);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan (t/h);
- Lưu: VT, YT.
TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
 
 
Chủ tịch UBND thành phố
Nguyễn Song Hà
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online31
Tất cả2657278