2021-01-05 15:34:10 Số lượt xem 1119
 
ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH
THÀNH UỶ BẮC NINH
*
Số  06 - CT/TU
 
 
 
 
    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2020
 
CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY
Về việc tổ chức Tết năm 2021
-----
 
 
Để chuẩn bị tốt các điều kiện đón mừng năm mới 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế, phấn khởi ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ chính trị năm 2021, hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Thành uỷ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 29/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết năm 2021; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng.
Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết; không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp. Sau nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải tập trung ngay vào công việc.
2. Chủ động triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, có kế hoạch cụ thể chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, đặc biệt là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; hộ nghèo; công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp…, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết. Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.
3. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 15-KL/TU, ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể năm 2021. Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh; chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Xuân, đảm bảo đúng thời vụ; chủ động phòng, chống dịch bệnh, chống rét cho cây trồng, gia súc, gia cầm, thủy sản; phát động và tổ chức Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trước, trong và sau Tết; phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất chính. Đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành các dự án, công trình chỉnh trang đô thị phục vụ Tết, tạo môi trường cảnh quan đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp; đảm bảo giao thông thông suốt; cung cấp đủ điện, nước đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt, giải trí của nhân dân. Quy định, sắp xếp, bố trí các địa điểm bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết đảm bảo phù hợp, thuận tiện, an toàn giao thông. Làm tốt công tác y tế dự phòng; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tốt công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19.

4. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư khóa XI về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Kết luận số 531-KL/TU, ngày 08/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tân gia, mừng thọ, tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống và đón nhận các danh hiệu thi đua theo tinh thần Chỉ thị số 36a-CT/TU ngày 09/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm các hoạt động văn hóa, thể thao, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm… thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của từng địa phương, gắn với thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm trong tổ chức các hoạt động đón Tết, văn hóa, lễ hội.

Tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới Tân Sửu 2021 theo quy định.
Giao UBND thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn; tuyệt đối an toàn về người và tài sản; không sử dụng ngân sách Nhà nước.

5. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 485-QĐ/TU, ngày 09/4/2019 của Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thật sự gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để mọi người noi theo.
Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội trong thời gian làm việc nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi…
6. Thực hiện nghiêm Công điện số 1711/CĐ-TTg, ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Lễ hội xuân 2021 và các Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy, gồm: Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 09/9/2020 về lãnh đạo nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 30/11/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 25/12/2020 về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố năm 2021; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 28/12/2020 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2021. Nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các công trình, nhà máy, xí nghiệp, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội diễn ra trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông; ngăn chặn kịp thời, triệt để các hoạt động đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; kiềm chế tai nạn giao thông trong dịp Tết. Thực hiện nghiêm các quy định về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ, đốt, thả đèn trời...
7. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
8. Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng quán triệt, triển khai Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức đón Tết 2021. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - thông tin, Đài Phát thanh thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những thành tựu của đất nước, của tỉnh và thành phố, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu phá hoại của các loại đối tượng.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thành ủy viên được phân công phụ trách theo dõi địa bàn, thường xuyên giữ mối liên hệ, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp ngay từ khi mới phát sinh.
Giao Văn phòng Thành uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị và báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Thành ủy.
Chỉ thị này phổ biến đến các chi bộ.
 
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- TT Thành ủy - HĐND - UBND TP,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ,
  Thành ủy viên khóa XXII,
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy,
- Đảng ủy các phường,
- Đài Phát thanh thành phố, Website Thành ủy,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
 
(đã ký)
 
 
Tạ Đăng Đoan
 
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online36
Tất cả2648693