2018-03-27 09:05:14 Số lượt xem 1227
Ngày 25/6/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1044/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bắc Ninh; đến nay, sau đúng 3 năm 6 tháng xây dựng và phát triển, ngày 25/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2088/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Bắc Ninh. Trong những năm qua, thành phố Bắc Ninh đã đạt được những thành tựu xuất sắc, vượt trội trên một số lĩnh vực, đưa hình ảnh của thành phố lên tầm cao mới, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế là trung tâm chính trị - kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh.
Lãnh đạo TP thăm, tặng quà các đơn vị đang thi công dự án trên địa bàn TP nhân dịp Tết Nguyên đán 
Có được thành quả đó, là do được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hỗ trợ giúp đỡ của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh; sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến các xã, phường, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố. Thành phố, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng phát triển bền vững - văn minh - hiện đại.
Năm 2018, kế thừa những thành quả đã đạt được, với tiềm năng to lớn, chúng ta đang có nhiều thuận lợi, cơ hội, song cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, thành phố Bắc Ninh đề ra các mục tiêu chủ yếu là:
1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên địa bàn đạt 13%.
2. Thu ngân sách nhà nước phấn đấu vượt 10% so với dự toán Tỉnh giao. 
3. 100% phòng học được kiên cố hóa; cải tạo, nâng cấp, xây mới 20 trường học.
4. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của 19 xã, phường đạt tiêu chí “Liên thông – Hiện đại – Thân thiện – Hiệu quả”.
5. Trồng mới 20.000 cây xanh đô thị.
6. 100% thôn, khu phố, liên thôn, khu phố được lắp đặt hệ thống thiết bị luyện tập thể dục – thể thao ngoài trời.
7. Tiếp tục đầu tư và triển khai các bước nâng cấp 3 xã lên phường.
8.  Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,65%.
9. Tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động.
10. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1,35%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm còn 7,5%.
11. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao thành phố lần thứ 8 năm 2018 và công bố Quyết định công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I.
Đ/c Trần Đức Điện - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
họp Ban Tổ chức Lễ công bố TP Bắc Ninh là đô thị loại I
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố đã tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với chủ đề: “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ; nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị”. Trong đó tập trung vào những nội dung sau:
1. Xác định những vấn đề trọng tâm trong chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo sự đồng thuận, nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến các xã, phường, từng cán bộ công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.
2.Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ.
3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy; nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của 19 xã, phường.
4. Khắc phục tình trạng bỏ ruộng không canh tác, thực hiện phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo hướng nâng cấp lên đơn vị hành chính phường, đồng thời cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất.
5. Tăng cường quản lý đất đai, trật tự đô thị, tập trung giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các công trình trọng tâm, trọng điểm của tỉnh và thành phố, các công trình chỉnh trang đô thị, phúc lợi xã hội, phục vụ nhu cầu của nhân dân.
6. Tiếp tục phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, thông tin, thể thao. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học. Chú trọng công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm và giảm nghèo, tiếp tục hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho Người có công, hộ nghèo khó khăn về nhà ở, tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phấn đấu thành phố không có thực phẩm bẩn.
7. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện phát triển kinh tế xã hội kết hợp chặt chẽ với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.
8. Nâng cao trình độ chuyên môn, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị, xã, phường. Đồng thời thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tiêu cực, phòng chống tham nhũng, lãng phí ở các cấp, các ngành và đến từng cán bộ.
9. Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đổi mới nâng cao chất lượng các mặt công tác Đảng; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị.
Năm 2017, với những thành quả to lớn đã đạt được, chúng ta đã xác lập dấu mốc quan trọng, góp phần tạo dựng nền tảng ngày càng vững chắc để tự tin, vững bước phát triển.
Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tăng cường khối đại đoàn kết, cùng chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tiếp tục là đầu tàu phát triển, góp phần đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.
Nhân dịp năm mới - Xuân Đinh Dậu 2018, thay mặt lãnh đạo thành phố kính chúc các đồng chí cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và đón mùa xuân mới ấm áp, vui vẻ!
Trần Đức Điện - Phó Bí thư Thành ủy,
                                                                 Chủ tịch UBND thành phố 
 
(*) Trích bài phát động phong trào thi đua tại Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018 của Đảng bộ thành phố ngày 5/1/2018).
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online61
Tất cả2763704