2017-11-20 15:51:44 Số lượt xem 1314
Theo lộ trình, trong năm 2018 Thành phố Bắc Ninh trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Để làm rõ hơn quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nhiều năm nỗ lực chuẩn bị hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại I, Ban biên tập Bản tin Thành phố đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Điện, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh. 
BBT: Qua hơn 20 năm trở lại vị trí trung tâm chính trị-văn hóa-xã hội của tỉnh, diện mạo thành phố Bắc Ninh ngày càng hiện đại. Đồng chí có thể khái quát những bước phát triển của thành phố?
Đồng chí Trần Đức Điện: Qua 20 năm sau khi tái lập tỉnh, kinh tế thành phố đã phát triển vượt bậc, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng một cách đồng bộ, hoàn chỉnh cùng với cơ sở chính sách thông thoáng của tỉnh, kết hợp với những điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, hệ thống giao thông đầu mối, nguồn nhân lực dồi dào, trình độ dân trí phát triển, cơ sở hạ tầng kinh tế, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội  của đô thị Bắc Ninh đã cơ bản hoàn thiện, đời sống kinh tế và tinh thần của người dân được nâng cao; diện mạo đô thị đã có bước thay đổi đáng kể, thành phố Bắc Ninh đã và đang trở thành điểm hấp dẫn thu hút đầu tư các doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khẳng định vai trò vị thế đô thị trung tâm của tỉnh Bắc Ninh và vùng thủ đô Hà Nội.
Trong những năm gần đây, thành phố Bắc Ninh và khu vực kế cận (huyện Tiên Du, huyện Yên Phong, huyện Quế Võ) nhiều khu công nghiệp đi vào hoạt động đã thu hút lực lượng lao động từ các nơi tới làm việc. Thêm vào đó là trong khu vực nội thành có nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề… có số lượng sinh viên học sinh tập trung lớn…Tính đến năm 2016, dân số toàn đô thị là 310.497 người, trong đó dân số thường trú là 196.269 người, dân số tạm trú quy đổi là 114.228 người.
Một góc thành phố Bắc Ninh 
Năm 2017 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Đồng thời cũng là năm thực hiện chủ đề công tác “Tăng cường trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị; tập trung phát triển thương mại - dịch vụ". Triển khai thực hiện 5 quyết tâm chính trị và 16 mục tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.
Kết quả bước đầu thực hiện 5 quyết tâm chính trị: Trồng được hơn 17.300/20.000 cây xanh các loại (đạt 86.5% kế hoạch); Tập trung thực hiện đầu tư 13 trường cải tạo, nâng cấp kiên cố hóa trường học và chống quá tải; Triển khai lắp đặt hệ thống chiếu sáng đô thị tại các ngõ, xóm (đã thi công kéo dây, lắp dựng 1.200 cần đèn, lắp dựng  hoàn thiện 400/2.000 cột đèn chiếu sáng); Triển khai thực hiện cải tạo nâng cấp, xóa bỏ đường đất trong khu dân cư tại 14 xã, phường; Hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn.
BBT: Đồng chí có thể cho biết những lợi ích khi thành phố Bắc Ninh trở thành đô thị loại I ?
Đồng chí Trần Đức Điện: Việc trở thành đô thị loại I đã trở thành mục tiêu phấn đấu của thành phố Bắc Ninh, được ghi vào Nghị quyết phát triển kinh tế -xã hội của HĐND tỉnh và nằm trong quy hoạch phát triển dài hạn của tỉnh.
Lợi ngay trước mắt là giá đất tăng nhờ công bố quy hoạch sẽ trở thành đô thị loại I. Các quyết định quy hoạch này trở thành đòn bẩy cho thị trường bất động sản tại địa phương tăng trưởng nhanh chóng. Theo đó, các dự án hạ tầng, bất động sản được thu hút đầu tư tại địa phương, giúp tỉnh đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh.
Về lâu dài, việc trở thành đô thị loại I giúp cho thành phố có thêm các nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương, với các cơ chế chính sách mới, được tự chủ nhiều hơn.
BBT: Cùng với những lợi ích thì khi trở thành đô thị loại I sẽ có những tác động như thế nào đến đời sống xã hội ?
Đồng chí Trần Đức Điện: Xu hướng đô thị hóa là tất yếu trên con đường phát triển của mỗi quốc gia, tuy nhiên lộ trình và các biện pháp thực hiện như thế nào rất quan trọng, nếu như hôm nay chúng ta không tính trước các hệ quả và bước đi phù hợp thì ngày mai, thế hệ sau sẽ phải gánh chịu hậu quả.
Những tác động lâu dài của việc đô thị hóa và nâng cấp đô thị thì hầu như chưa được các cơ quan quản lý nghiên cứu đầy đủ, toàn diện nhưng vấn đề biến đổi môi trường sống khi đô thị hóa khiến cho môi trường bị suy giảm nghiêm trọng. Vì vậy cùng với tốc độ và các sản phẩm của đô thị hóa cần phải có những giải pháp bảo đảm và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người như mục tiêu của đề án nâng cấp đô thị thành phố đã đặt ra.
Mặt khác, mức độ chênh lệch giàu nghèo cũng gia tăng, vì có những tầng lớp có thể phát triển thu nhập rất nhanh nhờ vào đô thị hóa, nhưng cũng có những người dân không còn tư liệu sản xuất, khó tìm kiếm việc làm... Các cơ sở hạ tầng xã hội không phát triển kịp với tốc độ đô thị hóa và di dân cơ học. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng phát sinh nhiều bất cập từ việc đô thị hóa, các di sản phi vật thể ở nông thôn dần biến mất vì người dân nông thôn trở thành cư dân đô thị, lối sống, văn hóa cũng thay đổi nhanh chóng. Vì thế vấn đề quy hoạch phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội là hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng thành phố.
BBT: Việc định hướng phát triển đô thị của thành phố Bắc Ninh trong thời gian tới đây được tập trung vào vấn đề gì?
Đồng chí Trần Đức Điện: Về phát triển Kinh tế: Thành phố Bắc Ninh sẽ thực hiện tái cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế đô thị, phấn đấu đến năm 2020 lĩnh vực thương mại- dịch vụ trở thành đầu tàu của tỉnh. Khuyến khích, phát triển các loại hình dịch vụ có trình độ và chất lượng cao; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động xuất – nhập khẩu, du lịch. Phát triển nông nghiệp bền vững, hiệu quả theo hướng nông nghiệp đô thị. Thực hiện tốt việc quản lý và điều hành ngân sách theo Luật ngân sách nhà nước.
Về Phát triển đô thị, quản lý tài nguyên và môi trường: Thành phố sẽ triển khai rà soát, huy đọng và tập trung nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu của đô thị loại I, trước mắt tập trung đầu tư các công trình trọng điểm gồm: Các đô thị mới (khu đô thị Tây Bắc, khu đô thị sinh thái Nam Sơn, khu đô thị Hòa Long, ..), Nút giao thông và cửa ngõ Tây Nam; mở rộng đường Lý Anh Tông nối với đường Lê Thái Tổ; mở rộng cầu vượt Đại Phúc, Bồ Sơn; đẩy mạnh thi công các công trình như: Công viên hồ điều hòa (văn Miếu, Vạn An, Phúc Ninh), quần thể khu Thủy tổ văn hóa Quan họ, khu du lịch văn hóa Quan họ Cổ Mễ, các công trình phúc lợi công cộng khác: trường học, đường giao thông, trạm Y tế…Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp làng nghề…
Về Phát triển Văn hóa xã hội: Huy động mọi tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục- đào tạo, y tế, khoa học công nghệ…Tăng cường lắp đặt thiết bị phục vụ các khu vui chơi giải trí, luyện tập TDTT…Phát huy vị thế đứng đầu của GD&ĐT thành phố; Phát triển hệ thống y tế đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; Giải quyết các vấn đề về việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội.
Về đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội: Thành phố quan tâm củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trong từng ngành, lĩnh vực. Xây dựng công trình quốc phòng, thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập tác chiến, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng; các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn.
BBT: Thưa đồng chí, việc đưa thành phố Bắc Ninh trở thành đô thị loại I có ý nghĩa như thế nào trong sự phát triển chung của tỉnh?
Đồng chí Trần Đức Điện: Để thực hiện quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, thuộc tỉnh trong năm 2018; đồng thời xây dựng lộ trình đưa Bắc Ninh trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương vào năm 2022 (theo Thông báo Kết luận số 132/TB-VPCP, ngày 13/3/2017 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh) nhằm xây dựng Bắc Ninh trở thành một đô thị hiện đại, thông minh, đẳng cấp khu vực và thế giới. Đối chiếu với 5 tiêu chí của đơn vị hành chính loại I trực thuộc tỉnh, thành phố Bắc Ninh đã đáp ứng đầy đủ. Việc đề nghị thành phố Bắc Ninh thuộc tỉnh Bắc Ninh trở thành đơn vị hành chính loại I có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao vị thế, thúc đẩy sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như việc đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành kinh tế công nghiệp, dịch vụ. Đồng thời còn là nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Ninh và thành phố Bắc Ninh sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu.
BBT: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!
Ban Biên tập Bản tin Thành phố
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online47
Tất cả2697007