2020-09-10 14:15:39 Số lượt xem 2097
Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản: Đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn sau hơn 30 năm đổi mới, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được tăng cường mở rộng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều kết quả quan trọng; vai trò, vị thế của nước ta trên trường quốc tế và lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng lên. Sau 23 năm tái lập, Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc nhóm đứng đầu cả nước, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, diện mạo đô thị, nông thôn phát triển; môi trường được quan tâm bảo vệ; hệ thống chính trị được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.
Bên cạnh những thuận lợi, Bắc Ninh cũng gặp một số khó khăn, thách thức, do tình hình thế giới, trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường; trên địa bàn công nghiệp hỗ trợ quy mô còn nhỏ, dịch vụ chưa có những nhân tố đột phá lớn; ô nhiễm môi trường, nhất là ở một số làng nghề tuy bước đầu được khắc phục song chưa đáp ứng yêu cầu của phát triển bền vững; dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch Covid-19 gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất và đời sống của nhân dân.
Trong điều kiện đó, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vận hội, khai thác tối đa các lợi thế về vị trí địa lý với khả năng liên kết vùng và cả nước, môi trường đầu tư, kinh doanh hiện đại, thông thoáng, nguồn nhân lực chất lượng, phát huy bản sắc văn hóa Kinh Bắc, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm cao phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đạt được nhiều thành tựu quan trọng, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vững chắc là cực tăng trưởng của vùng Bắc bộ và cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) duy trì mức tăng trưởng cao, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước tăng 8,5%/năm (cao hơn mức 6,8%/năm bình quân cả nước); GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 6.410 USD, gấp 1,3 lần so với năm 2015 và gấp 2,24 lần bình quân cả nước. Sản xuất công nghiệp phát triển mạnh, đứng đầu toàn quốc về quy mô, giá trị sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước tăng 13%/năm và đóng góp 6,6% trong 8,5% tăng trưởng GRDP. Thu hút đầu tư nước ngoài là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước, lũy kế đến nay có 1.542 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký và góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 19,1 tỷ USD, xếp thứ 6 toàn quốc. Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 ước đạt 36 tỷ USD (vượt 4 tỷ USD so mục tiêu Đại hội), gấp 1,7 lần so năm 2015 và đứng thứ 2 cả nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2020 ước đạt 29,3 nghìn tỷ đồng, gấp 1,9 lần năm 2015, bình quân tăng 14,1%/năm; từ năm 2017 tỷ lệ điều tiết về Ngân sách Trung ương tăng lên 17%.
Công tác cải cách hành chính, hoạt động của hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo và đạt nhiều kết quả. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) có bước tiến mạnh mẽ về thứ hạng, nằm trong tốp 10 tỉnh tốt nhất; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 xếp hạng 4/63 tỉnh. Bắc Ninh đã khai trương Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của 3 ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Công thương kết nối hệ thống thông tin của Trung ương và Cổng Dịch vụ công quốc gia; đã triển khai 819 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, vượt hơn 100 dịch vụ so với số lượng dịch vụ công đề ra và vượt tiến độ so với quy định của Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I; thị xã Từ Sơn được công nhận là đô thị loại 3, hoàn thiện đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Bắc Ninh được nâng hạng từ đơn vị hành chính cấp tỉnh loại III lên loại II. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 
Bắc Ninh là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nhiều chính sách của tỉnh đi đầu và đi trước so với cả nước như: trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi; hỗ trợ người nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung, cai nghiện ở cộng đồng; hỗ trợ trẻ em mổ tim bẩm sinh...; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, ước còn 1,2%. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển toàn diện theo hướng bền vững. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được củng cố và nâng cao, là tỉnh đầu tiên được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ ở mức độ cao nhất cả nước; tỷ lệ kiên cố hoá phòng học và trường chuẩn quốc gia các cấp học cao nhất cả nước; luôn nằm trong tốp các tỉnh dẫn đầu cả nước về phong trào giáo dục với nhiều điểm sáng tiêu biểu và tỷ lệ đỗ đại học, cao đẳng; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được đầu tư trang bị đạt chuẩn, đồng bộ và hiện đại; hệ thống trường THPT chuyên và trường THCS trọng điểm được quan tâm đầu tư lớn.
Tháng 9 năm 2019, Tỉnh đã triển khai vận hành thí điểm Trung tâm Điều hành thành phố thông minh Bắc Ninh. Khánh thành, khởi công, triển khai nhiều công trình quan trọng của tỉnh: Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, Chùa Dạm, Đền thờ Lý Thường Kiệt, Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành, Cung kiến trúc Quy hoạch, Nhà hát Quan họ, nút giao Tây Nam, các nút giao đường 18, đường 38 và Khu công nghiệp Yên Phong… Năm 2020, toàn tỉnh Bắc Ninh có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh đã tổ chức thành công chuỗi 36 hoạt động Festival “Về miền Quan họ năm 2019” nhân kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá Phi vật thể Đại diện của Nhân loại. 
Bắc Ninh đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 185 năm thành lập và 20 năm tái lập tỉnh; Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm tỉnh Bắc Ninh; lần đầu tiên Bắc Ninh có dự án được chọn thi cấp Quốc tế trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật; thể thao thành tích cao có vận động viên của tỉnh phá kỷ lục thế giới ở Bộ môn Cử tạ; đội bóng chuyền nữ Kinh Bắc giành ngôi vô địch giải hạng A và thăng hạng thi đấu giải Vô địch quốc gia.
Trong 5 năm qua, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh luôn được quan tâm chú trọng; có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, hướng mạnh về cơ sở; hệ thống chính trị được củng cố, lòng tin của nhân dân nâng cao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo nghiêm túc, kịp thời và có nhiều đổi mới, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai nghiêm túc, bước đầu đạt kết quả thiết thực; 100% cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký làm theo; tỷ lệ cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo hàng năm đạt trên 90%.
Công tác tổ chức xây dựng Đảng, đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị được thực hiện quyết liệt, với quyết tâm chính trị cao. Công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ các khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển, điều động và thực hiện chính sách cán bộ bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định, quy trình trên cơ sở giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Quan tâm công tác phát triển đảng viên; phát triển tổ chức đảng ở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, đồng bào theo đạo. Kết nạp đảng viên bình quân hàng năm đạt 110% so với mục tiêu đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được coi trọng, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả. Công tác dân vận có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Công tác nội chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, đi vào chiều sâu với quyết tâm chính trị cao. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể có nhiều đổi mới; hệ thống chính trị được củng cố, lòng tin của nhân dân nâng cao.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng, có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đại hội sẽ được diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 năm 2020 tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc - thành phố Bắc Ninh.
Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh nói chung và thành phố Bắc Ninh nói riêng đặt niềm tin vào Đại hội, vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và văn hiến của quê hương Bắc Ninh; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.
 
Ban biên tập
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online39
Tất cả2700396