2019-03-13 14:18:22 Số lượt xem 1223
(Trích bài phát biểu của Đ/c Vương Quốc Tuấn - UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019)
 
Năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.
Năm 2019 là năm “tăng tốc”, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020 và là năm khởi đầu cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh những thuận lợi, thời cơ cũng còn những khó khăn, thách thức phải đối diện, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cần nỗ lực phấn đấu với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt cao, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo thế và lực mới cho những năm tiếp theo.
 
 Đồng chí Vương Quốc Tuấn - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy kết luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
 
Với tinh thần đó, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở cần thực hiện tốt chủ đề công tác năm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà BCH Đảng bộ tỉnh đã đề ra tại Hội nghị lần thứ 21 vừa qua và Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Thành ủy về phát triển thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020. Tập trung cao nhất để thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm 2019 là “Toàn dân chung tay hành động vì môi trường sạch, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị và đời sống văn hóa của nhân dân”; phấn đấu hoàn thành 5 quyết tâm chính trị mà BCH Đảng bộ thành phố đã thống nhất lựa chọn.
Thứ nhất, Xây dựng và triển khai nghiêm túc chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 20/9/2018 của BTV Thành ủy về tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2022. Đồng thời, tiếp tục quán triệt đến các cán bộ, đảng viên và phổ biến đến nhân dân làm tốt việc giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường tại nơi ở, nơi làm việc, trong khu dân cư, ngoài đồng ruộng; phân loại chất thải tại nguồn; chăm sóc, bảo vệ cây xanh, hạ tầng kỹ thuật... Tập trung cao cho việc giải quyết các điểm, khu vực ô nhiễm môi trường ở các cụm công nghiệp, làng nghề, nhất là tại các phường Phong Khê, Khắc Niệm.
Thứ hai, Tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình trọng điểm, công trình phúc lợi công cộng, chỉnh trang đô thị, tạo đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ thành phố, các tuyến đường kết nối trung tâm thành phố với xã, phường. Tiến hành thảm áp-phan, mở rộng mặt cắt các tuyến đường trong khu dân cư; thực hiện quy hoạch và đầu tư mỗi xã, phường có bãi đỗ xe tĩnh tập trung và điểm đỗ xe phù hợp. Tiếp tục rà soát và đầu tư xây dựng các vườn hoa, công viên, khu vui chơi giải trí, các điểm tập luyện TDTT, trồng mới cây xanh đô thị... Tập trung thực hiện các dự án đấu giá QSD đất, đất xen kẹp; hoàn thành các dự án đất DCDV theo kế hoạch. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản; duy trì nề nếp, có hiệu quả trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Thứ ba, Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, TDTT, thông tin phục vụ các nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân. Lấy hoạt động văn hóa, công trình văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí tạo nền tảng, đặc trưng để phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; tập trung GPMB và đầu tư xây dựng, nâng cấp 14 Trung tâm văn hóa - thể thao xã, phường. Đồng thời, làm tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội, công tác quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn.
2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu chủ yếu đã nêu trong báo cáo. Đẩy mạnh phát triển kinh tế trên cơ sở duy trì tốc độ và nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03 của BCH Đảng bộ thành phố gắn với thực hiện Nghị quyết số 09 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại. Tập trung sắp xếp, chỉnh trang, chuyển đổi mô hình quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chợ. Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu của thành phố.
Tăng cường quản lý các cụm công nghiệp, làng nghề. Hoàn thiện Đề án chuyển đổi cụm công nghiệp Phong Khê I và các cơ sở sản xuất giấy trong khu dân cư thành Trung tâm Logistic và thương mại, dịch vụ. Quan tâm đầu tư hạ tầng nông thôn và đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về đê điều, công trình thủy lợi.
Quản lý chặt chẽ và khai thác tốt các nguồn thu, phấn đấu thu vượt dự toán tỉnh giao. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu chi theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên.
3. Tăng cường công tác quản lý đất đai theo Chỉ thị số 29 ngày 25/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung rà soát các diện tích đất công ích và có giải pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả; tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại về đất đai ở các địa phương. Làm tốt công tác GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố, các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố.
4. Phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo trên cơ sở nâng cao chất lượng theo hướng thực chất, bền vững; giữ vững là đơn vị dẫn đầu phong trào giáo dục của tỉnh. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ hóa. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về y tế; tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh các hoạt động an sinh, phúc lợi xã hội, các chế độ, chính sách đối với người có công. Tích cực thực hiện các biện pháp giảm nghèo bền vững; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%.
5. Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tiến hành các bước thành lập 3 phường Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân.
Tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tập trung làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những đơn thư kéo dài, những vụ việc gây bức xúc trong dư luận xã hội và nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tư pháp; nghiêm túc thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự.
Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
6. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thực hiện có hiệu quả các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Thực hiện các chủ trương về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chuẩn bị chu đáo, toàn diện các điều kiện cho Đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 trên tinh thần đoàn kết, thống nhất vì sự phát triển ổn định, bền vững của thành phố.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể sát với yêu cầu thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập hợp, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố, nhiệm kỳ 2019-2024.
Để đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2019 đã đề ra ở Đảng bộ thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu: Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ thành phố đến cơ sở và từng đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, nỗ lực, sáng tạo, khắc phục khó khăn, bám sát các nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, có kế hoạch, giải pháp để cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019; quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2019./.
Ban Biên tập 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online68
Tất cả2640809