2019-02-12 08:39:03 Số lượt xem 943
Trong những năm qua, MTTQ các cấp Thành phố Bắc Ninh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua một cách rộng khắp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở địa phương, trong đó nổi bật là công tác hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo thông qua công tác vận động, xây dựng Qũy “ Vì người nghèo” được MTTQ các cấp Thành phố triển khai thực hiện đồng bộ, thiết thực và đạt được những kết quả quan trọng. Từ nguồn Quỹ vận động được đã tập trung hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo về nhà ở; phương tiện sản xuất; hỗ trợ hộ nghèo mắc bệnh hiểm nghèo phải nằm viện dài ngày; hỗ trợ tặng quà hộ nghèo nhân dịp Lễ, Tết; hỗ trợ con hộ nghèo đi học vv...
Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Trần Đức Điện trao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết
cho hộ nghèo phường Hạp Lĩnh
 
Để công tác vận động ủng hộ Qũy “ Vì người nghèo” các cấp Thành phố đạt kết quả cao, MTTQ - BVĐ Qũy “ Vì người nghèo” các cấp Thành phố chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện ở địa phương mình, tập trung đợt cao điểm từ 17/10 đến 17/11 hàng năm; tổ chức Lễ phát động triển khai tới các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn; đặc biệt, tại Lễ phát động có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Thành phố và xã, phường đã tham dự và ủng hội tại buổi lễ, thể hiện trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là sự nêu gương của cán bộ, đảng viên từ đó tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. MTTQ các cấp Thành phố đã phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực phối hợp với Đài phát thanh Thành phố tăng cường thời lượng phát sóng các tin, bài về tuyên truyền toàn dân tích cực tham gia ủng hộ Qũy “Vì người nghèo” gắn với kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo. Đồng thời, thường xuyên phản ánh và đưa tin việc hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo trên sóng Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, báo Bắc Ninh.
Trong quá trình thực hiện, có nhiều đổi mới, chủ động, sáng tạo trong cách làm, ngoài việc tổ chức gửi công văn vận động đến 100% các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành uỷ, tới các doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn thành phố. MTTQ Thành phố đã tích cực tham mưu, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Thành phố trong việc vận động các doanh nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên và ngoài địa bàn tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “ Vì người nghèo” Thành phố. Các xã, phường đã quán triệt, triển khai tốt các nội dung tuyên truyền, thành lập các tổ vận động ở  khu dân cư đến từng hộ gia đình, từng cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn vận động ủng hộ Qũy vì người nghèo ở địa phương.
Có thể khẳng định, công tác vận động, xây dựng Qũy “ Vì người nghèo” trên địa bàn thành phố trong những năm qua đã thu được những kết quả hết sức quan trọng và đáng ghi nhận: Kết quả năm 2017, Quỹ “ Vì người nghèo” các cấp thành phố đã vận động thu được tổng số trên 1,4 tỷ đồng (trong đó cấp Thành phố vận động được trên 614 triệu đồng, cấp xã vận động được trên 787 triệu đồng). Với nguồn Qũy vận động được cùng với nguồn Ngân sách tỉnh, Qũy vì người nghèo các cấp đã tập trung hỗ trợ xây dựng mới được 62 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng trị giá là 3,1 tỷ đồng. Đồng thời, Qũy vì người nghèo Thành phố đã hỗ trợ tặng hàng trăm xuất quà cho hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên Đán, dịp Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư, dịp Lễ NOEN; hỗ trợ mua 25 xe đạp cho con hộ nghèo đi học, trị giá 41,25 triệu đồng.
Năm 2018, MTTQ - Ban vận động Qũy “ Vì người nghèo” các cấp Thành phố phấn đấu vận động được trên 1,1 tỷ đồng (trong đó: cấp Thành phố phấn đấu đạt từ 500 triệu đồng trở lên; cấp xã phấn đấu đạt trên 600 triệu đồng trở lên). Đồng thời, đã triển khai rà soát đề nghị hỗ trợ xây dựng 49 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 2,45 tỷ đồng và đề nghị xã hội hóa từ ủng hộ của doanh nghiệp xây dựng 10 nhà đại đoàn kết trị giá trên 500 triệu đồng; hỗ trợ mua 50 quạt điện tặng hộ nghèo dịp bàn giao nhà đại đoàn kết năm 2018, trị giá 38,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, Thành phố đẩy mạnh phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” với những hoạt động thiết thực, cụ thể như: Các đồng chí lãnh đạo Thành phố và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố và xã, phường đã đăng ký nhận giúp đỡ 147 hộ nghèo còn thiếu hụt về các tiêu chí, phấn đấu mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của Thành phố đến cuối năm 2018 xuống 1,5%.
Từ những kết quả đạt được trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, MTTQ các cấp Thành phố rút ra một số kinh nghiệm thiết thực, đó là: Trước hết phải có sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự tạo điều kiện của Chính quyền, sự phối kết hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên và sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân tham gia. Cần có hình thức vận động đa dạng phong phú, có cách làm phù hợp, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân, qua đó tạo phong trào thi đua đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Để công tác hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới đảm bảo hiệu quả, thiết thực. MTTQ các cấp Thành phố cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
          Một là, Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả bề rộng lẫn chiều sâu về mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương thức tiến hành, cách thức triển khai và tổ chức thực hiện, Đẩy mạnh phong trào “ cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau” với những hoạt động thiết thực, cụ thể. Thông qua đó, tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống "Tương thân, tương ái" của mọi thành viên trong xã hội, nêu cao tinh thần tự nguyện ủng hộ theo khả năng của mình.
          Hai là, MTTQ - BVĐ Qũy " Vì người nghèo" các xã, phường cần tiếp tục triển khai công tác vận đông ủng hộ Qũy “Vì người nghèo" một cách sáng tạo và sâu rộng; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền có những chủ trương, nghị quyết một cách sát thực nhằm tập trung hỗ trợ cho người nghèo ở địa phương có hiệu quả nhất.
          Ba là, Các tổ chức thành viên của MTTQ cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động vận động đoàn viên, hội viên giúp đỡ người nghèo, trước hết là người nghèo trong tổ chức mình; tiếp tục triển khai các chương trình giảm nghèo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ các cấp để tổ chức thực hiện tốt ở từng khu dân cư.
        Bốn là, Thường xuyên báo cáo đánh giá kết quả vận động xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “ Vì người nghèo” các cấp để phát huy những ưu điểm, kịp thời phát hiện và khắc phục, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm của các đơn vị.
Năm là, Tập trung nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn. Qua đó, giúp người nghèo có thêm điều kiện ổn định vươn lên trong cuộc sống và thoát nghèo theo hướng bền vững./.
Nguyễn Đức Nam – UVBTV Thành ủy
                                                                        Chủ tịch UB MTTQ thành phố
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online26
Tất cả2104886