2018-10-29 10:59:43 Số lượt xem 950
Thành phố Bắc Ninh với vị trí và yếu tố địa cảnh quan đặc sắc trong dòng chảy của lịch sử Kinh Bắc - Bắc Ninh luôn giữ vị thế là đô thị tỉnh lỵ. Trong quá trình xây dựng và phát triển, tỉnh Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt với 18 lần về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh, trong đó có 3 lần về thăm Đảng bộ và nhân dân thành phố.
Thành phố Bắc Ninh đã vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm ba lần.
 
Lần thứ nhất vào tháng 5-1946: Bác Hồ làm việc với Ủy ban hành chính tỉnh Bắc Ninh tại Tòa sứ Bắc Ninh. Được tin Hồ Chủ tịch về, nhân dân kéo đến đông vui như ngày hội lớn. Người từ các xã lân cận nhộn nhịp vào thị xã, sân Ủy ban hành chính tỉnh đồng bào tập trung rất đông. Trước tình hình đó, Ban Tổ chức phải mời đồng bào ra nhà thông tin để nghe Hồ Chủ tịch nói chuyện: Bác đã nêu lên ý nghĩa to lớn của cách mạng tháng Tám, những điều sung sướng hạnh phúc của nhân dân được sống trong một nước tự do, độc lập. Người còn nhấn mạnh những việc phải làm ngay như: đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm ổn định cuộc sống, phải nâng cao dân trí, thi đua diệt giặc dốt và ủng hộ cuộc kháng chiến của đồng bào Nam Bộ. Tại trại Sao Đỏ của Vệ quốc đoàn ở Đáp Cầu, người đã xem nơi ăn chốn ở, đồng thời nhắc nhở bộ đội hãy tích cực trau dồi bản lĩnh chính trị để sẵn sàng chống giặc ngoại xâm đang lăm le trở lại nước ta, bắt dân ta làm nô lệ một lần nữa.
 
Lần thứ hai vào ngày 17-11-1946: trước khi đến thăm giám mục Ataraz – giám mục địa phận Bắc Ninh, người nói chuyện động viên đồng bào thị xã tổ chức ngày vệ sinh đường phố từ sáng sớm. Tiếp đó, Người đến thăm hỏi, động viên tình hình ăn ở, sinh hoạt tại trại thanh niên Công giáo, Quân y viện, trung đoàn bộ Bắc Ninh.
Lần thứ ba vào ngày 11-7-1958: Bác về dự Hội nghị sản xuất của tỉnh Bắc Ninh tổ chức tại thị xã Bắc Ninh; tại đây, Người đã căn dặn: cán bộ các cấp phải có sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và lề lối làm việc, phải gương mẫu, chống mọi tư tưởng tiêu cực, bi quan, ngại khó, ỷ lại, đánh tan mọi luận điệu xuyên tạc của địch. Trước khi ra về, Hồ Chủ tịch hỏi “Bắc Ninh có quyết tâm noi gương Lai Pin, biến tỉnh Bắc Ninh thành một tỉnh giàu có, tiến lên chủ nghĩa xã hội”.
 
Những lần về thăm, Người đều ân cần căn dặn, chỉ bảo cán bộ và nhân dân Bắc Ninh cần phải đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân để xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, thi đua xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu đẹp. Người căn dặn phải làm tốt công tác lãnh đạo, tổ chức, giáo dục làm cho mọi người vui vẻ hăng hái góp công góp sức; cán bộ, đảng viên phải phát huy tinh thần gương mẫu, đổi mới, sáng tạo. Khi đoàn kết và phát huy được sức mạnh của nhân dân thì việc gì khó mấy cũng làm được. Những lời căn dặn của Người khi về thăm tỉnh Bắc Ninh và thành phố Bắc Ninh thể hiện tính nhân văn sâu sắc; có ý nghĩa quan trọng, mãi là bài học và động lực to lớn để Đảng bộ và nhân dân thành phố phấn đấu, xây dựng Bắc Ninh thành đô thị giàu đẹp, văn minh.
Sáu mươi năm qua, thực hiện lời căn dặn của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố huy động mọi nguồn lực, tranh thủ tối đa sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, nỗ lực tập trung xây dựng và phát triển thành phố Bắc Ninh và đạt nhiều thành tựu nổi bật, khẳng định được vị thế đô thị tỉnh lỵ.
2. Đảng bộ và nhân dân thành phố đạt những kết quả quan trọng, toàn diện và nổi bật trên nhiều lĩnh vực.
1. Kinh tế - xã hội có những bước tiến dài
Sau 60 năm thực hiện lời căn dặn của Người, đặc biệt là hơn 20 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, thành phố Bắc Ninh đã đạt được những kết quả ấn tượng, từ một đô thị chủ yếu làm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại nhỏ lẻ đã chuyển thành một đô thị có mức tăng trưởng cao về thương mại – dịch vụ và công nghiệp. Từ một thị xã nhỏ về quy mô, diện tích chưa đầy 14km2, dân số hơn 2 vạn người, cơ sở vật chất nghèo nàn. Đến nay, thành phố Bắc Ninh đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một đô thị sầm uất với diện tích được mở rộng lên 82, 61km2, dân số đạt hơn 500 nghìn người (tính cả dân số quy đổi);
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 1997-2016 tăng bình quân 15,25%/năm. Tỷ trọng kinh tế khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 98,7%, nông, lâm nghiệp và thuỷ sản còn 1,3%. Thu ngân sách thành phố năm 2017 đạt 2.206 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước, chiếm gần 10% tổng thu ngân sách toàn tỉnh. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,79%. Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị được chú trọng, kỷ cương văn minh đô thị được thiết lập. Vóc dáng đô thị ngày càng đổi mới.
Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa xã hội được đẩy mạnh và đạt nhiều thành tựu nổi bật. Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh” được nâng cao. Năm 2017, có 92,8% gia đình, 93,8% thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hóa. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường; 100% xã, phường đạt tiêu chuẩn về y tế, 93% dân số có thẻ BHYT; 77,3% người dân được khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân. Sự nghiệp GD&ĐT phát triển toàn diện, luôn giữ vững danh hiệu lá cờ đầu của tỉnh. Cải cách thủ tục hành chính được thực hiện hiệu quả. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động và đạt nhiều kết quả tích cực. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
3. Được Chính phủ công nhận là Đô thị loại I
Năm 2006, thành phố Bắc Ninh được thành lập theo Nghị định số 15/2006/NĐ-CP của Chính Phủ; 8 năm sau, năm 2014, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh. Sau 3 năm 6 tháng, ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, ngày 25/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2088/QĐ-TTg, công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Bắc Ninh. Những kết quả ấy thể hiện sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và nhân dân thành phố trên chặng đường hiện thực hóa Quyết định 1831/QĐ-TTg ngày 9/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến 2030; đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao vị thế, thúc đẩy và tạo tiền đề tiến tới xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.
60 năm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm Bắc Ninh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống văn hiến và cách mạng, không ngừng phấn đấu xây dựng khối đoàn kết toàn dân, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tạo nên những chuyển biến vượt bậc, đem lại hiệu quả thiết thực. Đảng bộ và nhân dân thành phố đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương kháng chiến hạng nhất, huân chương kháng chiến hạng nhì, Huân chương quân công hạng ba, danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT thời kỳ chống Mỹ, Huân chương lao động hạng nhì, hạng ba...
Tiếp tục thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để xây dựng thành phố Bắc Ninh xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Bắc Ninh. Thời gian tới, Đảng bộ thành phố xác định một số nhiệm vụ như sau:
* Thời gian từ 2018-2020, sẽ thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm:
Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó xác định thương mại - dịch vụ là lĩnh vực mũi nhọn, là đầu tàu tăng trưởng đưa kinh tế thành phố phát triển nhanh hơn và bền vững hơn.
Thứ hai, nâng cao chất lượng đô thị trên cơ sở mở rộng không gian và đẩy mạnh phát triển hạ tầng, các tiện ích thông minh phục vụ người dân, hướng tới đô thị có không gian sống lý tưởng. Tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội trên nền tảng truyền thống lịch sử, văn hiến và dân ca Quan họ thực sự trở thành động lực để phát triển và hội nhập, xứng đáng là mảnh đất "Người ở đừng về".
Thứ ba, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm tạo dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
* Giai đoạn từ năm 2020- 2030:  sẽ “Bám sát quan điểm thành phố là đô thị hạt nhân của đô thị lõi Bắc Ninh, là quận trung tâm khi tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đảm bảo liên kết với các đô thị khác trong tỉnh và vùng thủ đô” theo tinh thần nghị quyết số 11- NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng đô thị Bắc Ninh là đô thị Văn hóa - Sinh thái - Tri thức - Thông minh.
Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Bắc Ninh, tưởng nhớ và biết ơn ân tình và công lao của Bác; Đảng bộ và nhân dân thành phố Bắc Ninh sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện tốt lời dạy, căn dặn của Người, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Với sự quyết tâm, đồng lòng hợp sức, tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân thành phố sẽ tận dụng tốt thời cơ và vận hội mới, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố thông minh và đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022./.
Vương Quốc Tuấn
UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online21
Tất cả2104858