2018-08-02 09:29:31 Số lượt xem 1416
Với sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn trúng khâu đột phá tạo chuyển biến trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, Thành ủy Bắc Ninh đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Trong lộ trình toàn tỉnh đang nỗ lực, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, đặt ra cho thành phố Bắc Ninh nhiều thuận lợi và cơ hội mới, song cũng không ít khó khăn, thách thức phải đối diện. Phóng viên Báo Bắc Ninh có cuộc phỏng vấn đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhân dịp Đảng bộ thành phố kiểm điểm giữa nhiệm kỳ.

Thành phố Bắc Ninh ngày càng có sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, xây dựng nhằm phát huy vai trò đô thị trung tâm của tỉnh Bắc Ninh.  (Ảnh: Trần Quý)

Phóng viên: Thưa đồng chí! Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả phát triển kinh tế - xã hội?

Đồng chí Vương Quốc Tuấn: Phát huy lợi thế đô thị trung tâm tỉnh lỵ, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế với nhịp độ cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đô thị, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trên cơ sở từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; sức mạnh của cả hệ thống chính trị được phát huy. Thành phố được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Đến nay, thành phố đã thực hiện đạt và vượt 09 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP- giá so sánh 2010) tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2018 là 12,61% (Mục tiêu Nghị quyết 11,0%), vượt chỉ tiêu 1,61%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Thương mại - dịch vụ đạt 54,61% (vượt chỉ tiêu 3,31 % - theo Nghị quyết là 51,3%), Công nghiệp - Xây dựng đạt 44,28% (theo Nghị quyết là 41,3 %); Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản chỉ còn 1,1% (theo Nghị quyết là 1,5%). Lĩnh vực thương mại- dịch vụ được quan tâm đầu tư phát triển theo hướng hiện đại. Thành phố Bắc Ninh dần hình thành các tuyến phố chuyên doanh, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn... gắn với chung cư cao cấp. Sản xuất công nghiệp hướng trọng tâm vào phát triển công nghiệp sạch, hàm lượng công nghệ cao và thu hút đầu tư nước ngoài. Sản xuất nông nghiệp chú trọng chuyển dịch theo hướng kinh tế hàng hóa, nông nghiệp đô thị; chương trình xây dựng Nông thôn mới được thực hiện quyết liệt, 3/3 xã còn lại được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt cao, hàng năm đều vượt chỉ tiêu Nghị quyết (năm 2016: 1.226 tỷ đồng, 2017: 1.999 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2018 đạt 1.183,2 tỷ đồng) (vượt chỉ tiêu từ 5-10% so với Nghị quyết).

Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển, cơ sở vật chất trường lớp và các trang thiết bị được đầu tư theo hướng tới đạt chuẩn quốc tế; chất lượng giáo dục toàn diện với giáo dục mũi nhọn được nâng cao rõ nét. Mạng lưới y tế được củng cố và phát triển, 100% trạm y tế đạt chuẩn. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Thu nhập bình quân đầu người (tính theo giá thực tế) năm 2018 ước đạt 6.787 USD, dự báo đến năm 2020 đạt 8.155 USD. Công tác xây dựng chính quyền, củng cố quốc phòng - an ninh đạt kết quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra điểm nóng, phức tạp.

Phóng viên: Nhìn lại nửa chặng đường của nhiệm kỳ Đại hội, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy được rút ra là gì, thưa đồng chí Bí thư Thành ủy?

Đồng chí Vương Quốc Tuấn: Đánh giá một cách tổng thể, đến thời điểm này, các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đề ra nhiều chỉ tiêu lớn đã đạt và vượt kế hoạch, là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất tạo nên thành công là Đảng bộ thành phố luôn đoàn kết, thống nhất cao; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; mỗi đảng viên chủ động phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Thành ủy tập trung xác định được những mục tiêu lâu dài, lựa chọn được những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những khâu đột phá phù hợp từng thời kỳ để lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Tạo được niềm tin, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, đường lối lãnh đạo, chỉ đạo Đảng. Trong đó, phải đặc biệt quan tâm tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo vì sự phát triển chung của thành phố và thiết thực phục vụ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân - Điều này được thể hiện rõ nét qua việc thực hiện hiệu quả chủ đề công tác hàng năm gắn với nhiều quyết tâm chính trị của Thành ủy.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các chủ trương, chính sách, nghị quyết phù hợp, qua đó khơi dậy được tiềm năng, lợi thế của thành phố, huy động tối đa nguồn nội lực cho quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Đồng thời, tranh thủ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự đồng thuận phối hợp ủng hộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; sự đồng hành của các địa phương bạn. Ngoài ra, việc coi trọng hiệu quả, tính bền vững của sự phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bức xúc ngay từ cơ sở, khi mới phát sinh; đánh giá đúng, thực chất và công tác sử dụng cán bộ là những nhân tố quan trọng tạo sức mạnh cho hệ thống chính trị và là động lực thúc đẩy sự phát triển của thành phố.

Phóng viên: Những thành tựu mà thành phố đạt được thời gian vừa qua là rất đáng ghi nhận song so với tiềm năng, yêu cầu đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Đồng chí Bí thư Thành ủy có thể chia sẻ những trăn trở của mình trong quá trình lãnh đạo xây dựng và phát triển thành phố ?

Đồng chí Vương Quốc Tuấn: Đi qua một nửa nhiệm kỳ, với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, thành phố đã có bước phát triển vượt bậc, thu được nhiều thành tựu hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, thành phố Bắc Ninh vẫn chưa phát triển xứng đáng với tầm vóc, vị thế của một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội. Đời sống của nhân dân tuy được nâng lên song thu nhập bình quân đầu người còn thấp. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường còn nhiều vi phạm. Chất lượng tăng trưởng khu vực nông nghiệp chưa cao. Việc thu hút các nhà đầu tư về thương mại- dịch vụ (nhất là dịch vụ chất lượng cao) chưa nhiều. Các thiết chế văn hóa chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị.

Công tác xây dựng Đảng còn một số hạn chế, khuyết điểm như: sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên ở một số nơi còn hạn chế. Trình độ và tính tiên phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay; thậm chí một bộ phận cán bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc của Đảng, có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, nhạt phai lý tưởng cách mạng, sa sút ý chí chiến đấu, làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây là những vấn đề lớn cần phải tập trung giải quyết với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Phóng viên: Được biết, thông qua kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, Thành ủy sẽ tập trung lãnh đạo để tạo chuyển biến tích cực thực chất, quyết liệt trên các lĩnh vực. Đề nghị đồng chí cho biết những khâu, lĩnh vực đột phá mà Đảng bộ  thành phố tập trung lãnh đạo từ nay đến năm 2020?

Đồng chí Vương Quốc Tuấn: Trong lộ trình cả tỉnh đang nỗ lực, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, đặt ra cho thành phố Bắc Ninh nhiều thuận lợi và cơ hội mới, song cũng không ít khó khăn, thách thức phải đối diện. Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh không ngừng đổi mới phong cách, lề lối làm việc, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ, chọn việc, chọn điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Xác định rõ trong tiến trình xây dựng và phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, phải bám sát quan điểm thành phố là đô thị hạt nhân của đô thị lõi Bắc Ninh, là quận trung tâm khi tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đảm bảo liên kết với các đô thị khác trong tỉnh và vùng Thủ đô, đi đầu trong xu thế phát triển chung, Đảng bộ thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tuyến phố Lê Thái Tổ được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng, không gian kiến trúc dành riêng cho phát triển cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn, chung cư cao cấp... góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh hiện đại, văn minh.    (Ảnh: Trần Quý)                                                                               

Một là: Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển kinh tế nhanh, toàn diện và bền vững. Chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại và là động lực quan trọng để thúc đẩy và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường. Phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm, phục vụ đô thị và du lịch. Thực hiện tốt các giải pháp tăng thu ngân sách theo hướng bền vững.

Hai là: Đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại; tăng cường quản lý đô thị, tài nguyên và cải thiện chất lượng môi trường. Huy động và tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí của đô thị loại I. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên; khai thác có hiệu quả các nguồn thu từ đất. Đẩy mạnh công tác bảo vệ, cải tạo môi trường, xử lý rác thải, nước thải.

Ba là: Xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa tương xứng với đô thị hiện đại. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ. Thực hiện có hiệu quả mô hình “Thành phố học ngoại ngữ”, xây dựng “Thành phố học tập” theo mô hình của UNESCO.

Bốn là: Đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Y tế. Tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội.

Năm là: Thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển hướng tới xây dựng “Thành phố an toàn”. Chủ động trong công tác nắm tình hình, không để đột xuất, bất ngờ, tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị trong tình hình mới.

Sáu là: Không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền. Đổi mới toàn diện và nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của UBND các cấp gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai các bước xây dựng chính quyền điện tử, mô hình thành phố thông minh. Xây dựng MTTQ và các đoàn thể chính trị vững mạnh, tổ chức hoạt động có hiệu quả, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Đây là những nhiệm vụ đặt ra mà Đảng bộ thành phố quyết tâm thực hiện hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo. Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; chủ động đấu tranh, khắc phục, đẩy lùi những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém; sáng tạo đưa nghị quyết vào cuộc sống. Các tổ chức Đảng, đảng viên cần triển khai nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, khuyến khích tinh thần tự sửa mình là chính; chú trọng kiểm tra, giám sát; giải quyết triệt để những hạn chế, yếu kém. Tất cả cần lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo công tác xây dựng Đảng.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguồn: Đào Đình Khoa
baobacninh.com.vn
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online28
Tất cả2572994