2021-04-08 08:25:35 Số lượt xem 46
Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh và Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức tại 02 khu vực: Hội thi khu vực phía Bắc diễn ra từ từ ngày 13/4/2021 đến ngày 16/4/2021 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh. Hội thi khu vực phía Nam diễn ra từ ngày 26/4/2021 đến ngày 29/4/2021 tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ban Tổ chức Hội thi đã ra thông cáo báo chí, Ban Biên tập Website Thành ủy đăng tải Thông cáo báo chí của Ban Tổ chức Hội thi như sau:
 
 
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
BAN TỔ CHỨC HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII
 
Thông cáo báo chí
“Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII”
 
Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh và Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức tại 02 khu vực: Hội thi khu vực phía Bắc diễn ra từ từ ngày 13/4/2021 đến ngày 16/4/2021 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh. Hội thi khu vực phía Nam diễn ra từ ngày 26/4/2021 đến ngày 29/4/2021 tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Việc tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc cùng với hoạt động thao giảng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trên cả nước là một trong những chuỗi hoạt động chuyên môn quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với toàn bộ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của các trường. Thông qua Hội thi, cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên các trường chính trị cấp tỉnh, trường bộ, ngành thống nhất nhận thức, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác giáo dục lý luận chính trị; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các trường, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; công nhận, suy tôn giảng viên dạy giỏi, nhân rộng điển hình tiên tiến. Hội thi còn là dịp để các trường chính trị cấp tỉnh, trường bộ, ngành giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; thêm căn cứ để xây dựng, hoàn thiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy.
Căn cứ Quy chế và Kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chỉ đạo sát sao và có những hướng dẫn cụ thể để các trường chính trị cấp tỉnh, trường bộ, ngành triển khai thực hiện tốt kế hoạch Hội thi. Tất cả các trường chính trị cấp tỉnh đều tổ chức thi, thao giảng từ cấp khoa đến cấp trường và chọn cử các giảng viên đạt thành tích về dự Hội thi toàn quốc.
Hội thi toàn quốc lần thứ VII năm nay lần đầu tiên quy tụ được 74/74 trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đăng ký dự thi. Trong đó, có 63 trường chính trị cấp tỉnh, 11 trường bộ, ngành. Hội thi khu vực phía Bắc (gồm các trường từ Thừa Thiên Huế trở ra Bắc) có 40 trường. Hội thi khu vực phía Nam (gồm các trường từ Đà Nẵng trở vào Nam) có 34 trường.
Tổng số giảng viên dự thi toàn quốc là 140 người. Hội thi khu vực phía Bắc có 75 giảng viên, gồm: 66 thí sinh của 31 trường chính trị (27 trường chính trị cử 2 thí sinh; 4 trường chính trị cử 3 thí sinh); 09 thí sinh của 09 trường bộ, ngành. Hội thi khu vực phía Nam có 65 thí sinh, gồm: 63 giảng viên của 32 trường chính trị (03 trường chính trị: Bình Thuận, Kon Tum, Ninh Thuận, mỗi trường cử 01 giảng viên; 27 trường chính trị cử 02 giảng viên; 02 trường chính trị cử 03 giảng viên); 02 giảng viên của 02 trường bộ, ngành.
Giảng viên dự thi thực hiện 03 nội dung thi: thi giáo án, thi viết và thi giảng. Kết quả thi là điểm trung bình của 03 phần thi, trong đó, phần thi giảng được tính điểm hệ số 3. Điểm khoa học là điểm quy đổi công trình khoa học được nghiệm thu hoặc công bố giữa hai kỳ Hội thi của giảng viên dự thi, là điều kiện để Hội đồng giám khảo xếp loại danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi”, “Giảng viên dạy giỏi xuất sắc”.
Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức từ năm 2005 đến nay. Qua 6 kỳ Hội thi đã góp phần phát hiện, ươm trồng nhiều giảng viên giỏi từng bước trở thành những cánh chim đầu đàn trong công tác giảng dạy và nghiên cứu của mỗi trường.
          Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
          TS Cầm Thị Lai, Phó Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị,
          Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,
          Thư điện tử: vutruongchinhtri@gmail.com      Điện thoại: 0915 617 093
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online23
Tất cả991766