2023-04-21 16:03:13 Số lượt xem 421
Sáng 21/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và giới thiệu nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhung, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo hình thức trực tuyến kết nối đến các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.
Tham dự tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ thành phố; các đồng chí trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh
Phát biểu khai mạc hội nghị tại điểm cầu của tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung khẳng định: Nghị quyết của Đảng là những định hướng phát triển đất nước, là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, sau khi nghị quyết được ban hành, cấp ủy các cấp phải tổ chức học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, then chốt nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, là tiền đề cho sự thành công trong tổ chức thực hiện nghị quyết, đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
Bên cạnh đó, các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII được học tập, quán triệt tại hội nghị này là những vấn đề rất quan trọng, cụ thể hóa đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức; Công tác kiểm tra giám sát của Đảng và một số lĩnh vực khác.... Do vậy, các cấp ủy cần xác định đây là nội dung hết sức quan trọng góp phần đưa Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào vào cuộc sống, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh.
Ngay sau khai mạc, các đại biểu được nghiên cứu, quán triệt 25 Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức xem phóng sự tóm tắt những nội dung cơ bản, cốt lõi nhất của các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, Kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.
Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhung, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cũng tại hội nghị, PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản đã giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng./.
 
Mạnh Tùng
Trung tâm VHTT&TT thành phố
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online60
Tất cả2741312