2023-04-19 08:27:23 Số lượt xem 320
Ngày 17/4, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I năm 2023. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố  - Trưởng ban chủ trì.
Trong quý I năm 2023, BĐD HĐQT NHCSXH thành phố đã thực hiện có hiệu quả các chính sách về tín dụng ưu đãi của Chính phủ, Nghị quyết của HĐQT các cấp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh và giảm nghèo bền vững tại địa phương.
Tính đến ngày 31/3/2023, tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 367 tỉ đồng; doanh số cho vay trên 25,7 tỉ đồng; tổng dư nợ đạt trên 338,7 tỉ đồng. Số nợ quá hạn giảm còn 2,6% tổng dư nợ. Chất lượng họat động tín dụng chính sách tại 19 phường xếp loại tốt.  
Nguồn vốn tín dụng chính sách đã kịp thời giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, tạo việc làm cho gần 3.300 lao động; giúp 137 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; hỗ trợ 290 khách hàng vay vốn xây nhà, mua nhà ở xã hội; hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh do phụ nữ, thanh niên làm chủ vay vốn để khởi nghiệp, đầu tư vào sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống…
 
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hiếu chủ trì Hội nghị
 
Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hiếu đề nghị BĐD HĐQT NHCSXH thành phố tập trung nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách. Quan tâm tạo điều kiện cho hội viên hội người mù, đối tượng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân có nhu cầu vay xây nhà, mua nhà ở xã hội nắm được thông tin, từ đó dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước. Đồng thời, tăng cường huy động các nguồn tiền gửi vào NHCSXH để tăng nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm & vay vốn. Triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để đôn đốc, thu hồi nợ xấu, nợ quá hạn. Đối với các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH thành phố nêu cao vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, kế hoạch trong quý II và năm 2023 đã đề ra./.
Minh Khang
Trung tâm VH, TT & TT thành phố
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online43
Tất cả2741198