Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2023

Tăng mức lương cơ sở; tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng; giảm thuế giá trị gia tăng 2%,... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2023.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2023

Quy định mới về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; bổ sung bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2023.

Nhiều chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2023

Triển khai cấp Hộ chiếu gắn chíp, quy định quản lý tiền công đức...
Video
Thống kê truy cập
Đang online22
Tất cả2270305