2019-10-30 15:57:05 Số lượt xem 700
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số:  475 -CV/TG
“V/v định hướng nội dung SHCB
 và tuyên truyền tháng 11/2019
         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày  29  tháng 10 năm 2019
 
          
 
 
 
 
 
 
                                          Kính gửi :       - Đ/c Bí thư  các chi, đảng bộ trực thuộc;
                                     - Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc.
 
Thực hiện chương trình công tác tháng 11/2019 của Thành ủy, UBND thành phố Bắc Ninh, trên cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ và công tác tuyên truyền tháng 11/2019 như sau:
1. Nội dung phục vụ sinh hoạt chi bộ:
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2019  “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020”; tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 11 (khóa XII); tuyên truyền kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của Thành phố tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2019.
- Tuyên truyền về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, xây dựng kế hoạch và triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng của địa phương, đơn vị theo Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 10/10/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố. Tuyên truyền về một số văn bản chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2019 như:
+ Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
+ Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về tốc độ của xe khi tham gia giao thông.
+Kế hoạch số 324/KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND Tỉnh về triển khai thí điểm xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sử dụng hệ thống camera giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
+Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 08/8/2019 của UBND Thành phố về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn.
- Tăng cường chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, phối hợp với cac cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ kinh phí cho người dân theo quy định. Tập trung quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc cấp nước sinh hoạt cho người dân đảm bảo tuyệt đối an toàn.
- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các công trình vi phạm luật đê điều, luật thủy lợi trên địa bàn.
- Tiếp tục tuyên truyền đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao trách nhiệm của người dân đối với công tác VSMT. Tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, du lịch, các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao. Tuyên truyền chủ trương của Thành phố trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường những nơi công cộng và các khu dân cư, trong đó đầu tư thùng rác thu gom rác thải sinh hoạt hữu cơ và vô cơ bằng hai màu xanh và cam khác nhau tại các khu dân cư giúp người dân phân loại rác ngay từ đầu nguồn, đồng thời Thành phố cũng đầu tư các loại xe thu gom rác hai màu qua đó từng bước tạo ý thức nề nếp cho mọi người dân trên địa bàn Thành phố.
- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án trong tâm, trọng điểm của tỉnh và Thành phố (các công trình thuộc khu trung tâm TDTT Tỉnh, công viên hữu nghị quốc tế FDI, trung tâm văn hóa thể thao các xã, phường, …)
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm về xây dựng, nhất là các công trình có quy mô lớn (về điều  kiện khởi công, cấp phép xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường,…).
- Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, người có công với cách mạng.
- Kịp thời nắm bắt tình hình và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là những điểm có dấu hiệu phức tạp, không để phát sinh thành điểm nóng; tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc triển khai thực hiện phạt nguột vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị diễn ra trong tháng 11/2019. Trong đó, tập trung tuyên truyền Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019); kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019)Tiếp tục thông tin, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham dự thi trắc nghiệm tìm hiểu "90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội VCNET.
- Nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng theo quan điểm, chủ trương của Đảng đồng thời triển khai các nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị.
3. Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị:
- Thường trực Đảng ủy các xã, phường phổ biến nội dung sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền tháng 11/2019 đối với các chi bộ trực thuộc gắn với các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.
 - Ban Tuyên giáo Đảng ủy sao gửi công văn này đến các chi bộ cơ sở để cùng với cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ, cuốn Bản tin Thành phố Bắc Ninh, các nội dung trong Website: Thanhuy.bacninh.gov.vn, tổng hợp thành các nội dung phục vụ công tác sinh hoạt chi bộ.
Đề nghị các đồng chí quan tâm, thực hiện để đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
  
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- TT Thành ủy, HĐND, UBND TP (B/c);
- Các Ban XDĐ;
- MTTQ và các đoàn thể TP (P/h);
- Như kính gửi;
- Lưu.
 TRƯỞNG BAN
 
 
Đã ký
 
 
 
Nguyễn Mạnh Hiếu
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online77
Tất cả991682