2019-11-27 16:35:53 Số lượt xem 839
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số: 473 -CV/TG
“V/v định hướng nội dung SHCB
 và tuyên truyền tháng 12/2019
         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày  26   tháng 11 năm 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Kính gửi :       - Đ/c Bí thư  các chi, đảng bộ trực thuộc;
              - Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc.
 
Thực hiện chương trình công tác tháng 12/2019 của Thành ủy, UBND thành phố Bắc Ninh, trên cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ và công tác tuyên truyền tháng 12/2019 như sau:
1. Nội dung phục vụ sinh hoạt chi bộ:
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2019  “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020”; tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể năm 2019; công tác cải cách hành chính; MTTQ và các đoàn thể nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.
- Tuyên truyền về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, xây dựng kế hoạch và triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng của địa phương, đơn vị theo Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 10/10/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố; tuyên truyền Nghị quyết số 787/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 03 phường: Hòa Long, Kim Chân, Nam Sơn, thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Tăng cường chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý tốt chất lượng vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên đại bàn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các công trình vi phạm luật đê điều, luật thủy lợi trên địa bàn.
- Tiếp tục tuyên truyền đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao trách nhiệm của người dân đối với công tác VSMT. Tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, du lịch, các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao. Tiếp tục tuyên truyền chủ trương của Thành phố trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường những nơi công cộng và các khu dân cư, trong đó đầu tư thùng rác thu gom rác thải sinh hoạt hữu cơ và vô cơ bằng hai màu xanh và cam khác nhau tại các khu dân cư giúp người dân phân loại rác ngay từ đầu nguồn, đồng thời Thành phố cũng đầu tư các loại xe thu gom rác hai màu qua đó từng bước tạo ý thức nề nếp cho mọi người dân trên địa bàn Thành phố.
- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án trong tâm, trọng điểm của tỉnh và Thành phố chào mừng Đại hội Đảng các cấp (các công trình thuộc khu trung tâm TDTT Tỉnh, công viên hữu nghị quốc tế FDI, trung tâm văn hóa thể thao các xã, phường, …).
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm về xây dựng, nhất là các công trình có quy mô lớn (về điều  kiện khởi công, cấp phép xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường,…).
- Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, người có công với cách mạng; xây dựng kế hoạch tặng quà cho các đối tượng và chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2020.
- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị diễn ra trong tháng 12/2019. Trong đó, tập trung tuyên truyền 30 năm ngày hội "Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Nagyf thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019); Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1997); ngày chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (29/12/1972); ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908)..Tiếp tục thông tin, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham dự thi trắc nghiệm tìm hiểu "90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội VCNET.
- Nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng theo quan điểm, chủ trương của Đảng đồng thời triển khai các nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị.
3. Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị:
- Thường trực Đảng ủy các xã, phường phổ biến nội dung sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền tháng 12/2019 đối với các chi bộ trực thuộc gắn với các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.
 - Ban Tuyên giáo Đảng ủy sao gửi công văn này đến các chi bộ cơ sở để cùng với cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ, cuốn Bản tin Thành phố Bắc Ninh, các nội dung trong Website: Thanhuy.bacninh.gov.vn, tổng hợp thành các nội dung phục vụ công tác sinh hoạt chi bộ.
Đề nghị các đồng chí quan tâm, thực hiện để đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
  
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- TT Thành ủy, HĐND, UBND TP (B/c);
- Các Ban XDĐ;
- MTTQ và các đoàn thể TP (P/h);
- Như kính gửi;
- Lưu.
 TRƯỞNG BAN
 
 
 
Đã ký 
 
 
Nguyễn Mạnh Hiếu
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online29
Tất cả991727