2019-09-30 15:52:07 Số lượt xem 762
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số: 465 -CV/BTG
“V/v định hướng nội dung SHCB và tuyên truyền tháng 10/2019
         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày 01 tháng 10 năm 2019
 
           
 
 
 
 
 
 
                                       Kính gửi :       - Đ/c Bí thư  các chi, đảng bộ trực thuộc;
                                  - Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc.
 
Thực hiện chương trình công tác tháng 9 năm 2019 của Thành ủy, UBND thành phố Bắc Ninh, trên cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ và công tác tuyên truyền tháng 10/2019 như sau:
1. Nội dung phục vụ sinh hoạt chi bộ:
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2019  “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020”; kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố 9 tháng đầu năm 2019…
- Tuyên truyền những kết quả đạt được của địa phương, đơn vị sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Các chi bộ nông thôn chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng trừ sâu bệnh, tiêu thoát nước kịp thời khi mưa lớn xảy ra, rút nước phơi ruộng khi lúa chín giúp cây lúa chống đổ tốt và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hoạch cuối vụ. Tuyên truyền tập huấn chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và kỹ thuật thâm canh phòng trừ sinh vật gây hại trên lúa, hao màu.
 - Đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao trách nhiệm của người dân đối với công tác VSMT. Tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.
- Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, dịch tả lợn Châu Phi. Chỉ đạo công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường. Phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi.
- Rà soát, tổng hợp nhu cầu thảm Asphalt các tuyến đường, mở rộng các ngõ xóm trong khu dân cư để tạo thuận lợi cho giao thông, công tác phòng cháy chữa chay, vệ sinh môi trường, đồng thời nghiên cứu đấu nối hệ thống thoát nước để tránh ngập úng, đặc biệt là tại các khu dân cư cũ.
- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án trong tâm, trọng điểm của tỉnh và Thành phố (các công trình thuộc khu trung tâm TDTT Tỉnh, công viên hữu nghị quốc tế FDI, trung tâm văn hóa thể thao các xã, phường, khu nhà ở tái định cư trong hành lang bảo vệ đê và quỹ đất đấu giá tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại phường Khúc Xuyên, Vạn An,…)
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm về xây dựng, nhất là các công trình có quy mô lớn (về điều  kiện khởi công, cấp phép xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường,…)
- Kịp thời nắm bắt tình hình và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là những điểm có dấu hiệu phức tạp, không để phát sinh thành điểm nóng; tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc thực hiện thí điểm phạt nguột vi phạm an toàn giao thông trong tháng 10/2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
- Phối hợp với các ngành, các cấp trong việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, người có công với cách mạng.
- Chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong việc triển khai thực hiện các dự án xây dựng, đất dân cư dịch vụ trên địa bàn Thành phố.
- Tuyên truyền một số ngày lễ, ngày kỷ niệm: Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), ngày phòng cháy chữa cháy Việt Nam (4/10), ngày giải phóng thủ đô (10/10), ngày thành lập Hội nông dân (14/10), ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ; tuyền thống các Ban xây dựng Đảng (89 năm ngày truyền thống Ban Dân Vận, Ban Tổ chức; 61 năm truyền thống UBKT) và các ngày truyền thống của các ngành, đơn vị.
- Nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng theo quan điểm, chủ trương của Đảng đồng thời triển khai các nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị.
3. Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị:
- Thường trực Đảng ủy các xã, phường phổ biến nội dung sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền tháng 10/2019 đối với các chi bộ trực thuộc gắn với các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.
 - Ban Tuyên giáo Đảng ủy sao gửi công văn này đến các chi bộ cơ sở để cùng với cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ, cuốn Bản tin Thành phố Bắc Ninh, các nội dung trong Website: Thanhuy.bacninh.gov.vn, tổng hợp thành các nội dung phục vụ công tác sinh hoạt chi bộ.
Đề nghị các đồng chí quan tâm, thực hiện để đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
  
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- TT Thành ủy, HĐND, UBND TP (B/c);
- Các Ban XDĐ;
- MTTQ và các đoàn thể TP (P/h);
- Như kính gửi;
- Lưu.
 TRƯỞNG BAN
 
 
Đã ký 
 
 
Nguyễn Mạnh Hiếu
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online23
Tất cả991736