2021-01-12 10:34:05 Số lượt xem 2253
ĐỀ CƯƠNG
TUYÊN TRUYỀN THÀNH TỰU 15 NĂM
THÀNH PHỐ BẮC NINH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
 
 
I. Từ thị xã lên thành phố, đến đô thị loại I văn minh, hiện đại
Từ một thị xã còn hạn chế về không gian đô thị, cơ sở hạ tầng nhiều khó khăn, quy mô dân số ít. Sau 15 năm được nâng cấp lên thành phố, đến nay thành phố Bắc Ninh đã trở thành đô thị loại I, xứng tầm vị thế đô thị trung tâm với vai trò đầu tàu, là động lực thúc đẩy sự bứt phá vươn lên của tỉnh.
Thành phố Bắc Ninh là một trong những vùng đất của các cư dân Việt cổ. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, thành phố Bắc Ninh có vị trí quan trọng là cửa ngõ kinh thành Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội. Là một đầu mối trọng yếu về chính trị, kinh tế, văn hoá, quân sự ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Thành phố Bắc Ninh hiện nay là trung tâm hành chính của tỉnh, có vai trò liên kết vùng trong mối quan hệ quốc gia và quốc tế, thuộc vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ. Trong vùng thủ đô Hà Nội, thành phố Bắc Ninh được xác định là một trọng tâm kết nối Thủ đô với các cảng biển Bắc Bộ; có tiềm năng phát triển về công nghiệp, dịch vụ, du lịch, thương mại và kinh tế tri thức; là một trong những đầu mối giao thông của vùng; gắn kết với nhiều hành lang kinh tế quan trọng như Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh...
Trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh đã được Đảng, Nhà nước tặng tưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc…
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII về việc xây dựng và phát triển thị xã trở thành thành phố trực thuộc Tỉnh. Sau khi được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III vào năm 2005, Thị uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng và các cơ sở trực thuộc nhất là các xã, phường tập trung cao mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh của toàn Đảng bộ và nhân dân thị xã, xúc tiến việc hoàn thiện, cải tạo, xây dựng và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị và các vấn đề quan trọng quyết định đến các tiêu chí của thành phố. Sau một thời gian ngắn, nhiều hạng mục công trình đã hoàn thành đáp ứng yêu cầu đề ra. Ban Thường vụ Thị uỷ đã chỉ đạo việc lập Đề án báo cáo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh xem xét, thông qua các bộ, ban, ngành của Trung ương để trình Chính phủ quyết định thành lập thành phố Bắc Ninh. Ngày 25/01/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/NĐ-CP quyết định thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đón nhận Nghị định của Chính phủ, Đảng bộ và nhân dân thành phố vô cùng tự hào, phấn khởi, càng thêm tin tưởng và quyết tâm phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng giàu về kinh tế, ổn định về chính trị, toàn diện về văn hóa - xã hội, vững mạnh về an ninh, quốc phòng, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế văn hoá xã hội, khoa học kỹ thuật của tỉnh Bắc Ninh.
Năm 2007, trước yêu cầu về xây dựng, phát triển thành phố trong tình hình mới, để đưa thành phố thực sự xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, khoa học kỹ thuật của tỉnh, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2007/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Yên Phong, huyện Quế Võ, huyện Tiên Du để mở rộng thành phố Bắc Ninh và thành lập phường Võ Cường. Theo đó các xã Hoà Long, Vạn An, Khúc Xuyên, Phong Khê, Kim Chân, Vân Dương, Nam Sơn, Hạp Lĩnh, Khắc Niệm về trực thuộc thành phố quản lý. Không gian mở rộng, thành phố Bắc Ninh có diện tích tự nhiên là 82,61km2 (tăng gấp ba lần) và dân số tăng gấp hai lần với 19 đơn vị hành chính gồm 10 phường và 9 xã. Đến cuối năm 2019, toàn bộ các đơn vị hành chính của thành phố đã được nâng cấp lên phường.
Nhận định được những khó khăn, thách thức và cả những thời cơ, thuận lợi sau khi được nâng cấp lên thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã chủ động, tích cực đổi mới trong chỉ đạo và điều hành, cụ thể hóa chương trình trọng tâm toàn khóa, với những chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, kịp thời, đúng đắn, có trọng tâm, trọng điểm. Ý Đảng hợp với lòng dân, từ khi được công nhận là thành phố đến nay, thành phố Bắc Ninh đã đạt được những thành tựu xuất sắc, vượt trội trên nhiều lĩnh vực, đưa hình ảnh của thành phố lên tầm cao mới, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế là trung tâm chính trị - kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh. Ngày 25/6/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1044/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bắc Ninh; sau 3 năm 6 tháng xây dựng và phát triển, ngày 25/12/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2088/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.
II. Thành phố Bắc Ninh, thành tựu 15 năm xây dựng và phát triển
Sau 15 năm xây dựng và phát triển, thành phố Bắc Ninh đã đạt được những kết quả quan trọng, từ một đô thị còn nặng về sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và buôn bán nhỏ, nay đã chuyển sang là một thành phố phát triển năng động, toàn diện và ấn tượng.
1. Kinh tế phát triển toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng đô thị hiện đại
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng kinh tế đô thị, trong đó thương mại - dịch vụ chiếm 52,6%; công nghiệp - xây dựng 46,6%; nông - lâm nghiệp - thủy sản còn 0,8%. Năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh 2010 đạt 36.834,8 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% GRDP toàn tỉnh. Thương mại - dịch vụ phát triển mạnh theo hướng mở rộng quy mô, văn minh, hiện đại với tỷ trọng đứng đầu trong cơ cấu kinh tế và đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020 đạt 31.800 tỷ đồng, chiếm trên 50% giá trị toàn tỉnh.
Hạ tầng thương mại - dịch vụ được quan tâm phát triển trên cơ sở khuyến khích, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có thương hiệu lớn đầu tư trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, cửa hàng tiện ích, ẩm thực...; nhiều dịch vụ hiện đại, chất lượng cao được hình thành, phát triển và mở rộng quy mô như: Viễn thông, vận tải, lưu trú, giáo dục - đào tạo, y tế, tài chính, vui chơi giải trí... góp phần đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Hệ thống tài chính, ngân hàng tiếp tục được mở rộng đã thúc đẩy hoạt động đầu tư, khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ trên địa bàn. Hệ thống chợ từng bước được cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang theo hướng văn minh; xây dựng và đưa vào hoạt động các tuyến phố chuyên doanh tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đáp ứng tốt hơn sự lựa chọn của người dân. Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường đã hạn chế gian lận thương mại, hàng giả, ổn định giá cả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 đạt 123.772 tỷ đồng. Thành phố đã tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, nguồn vốn, GPMB, đảm bảo an ninh trật tự, cơ sở hạ tầng; áp dụng các cơ chế, chính sách, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất; phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện môi trường nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tạo ra sản phẩm hàng hóa đa dạng, có tính cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Phát triển các ngành nghề tạo nhiều việc làm, ngành nghề truyền thống có thế mạnh. Xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm truyền thống như: bún, bánh Khắc Niệm; bánh khoai, bánh ngũ vị Thị Cầu; bách khúc Hòa Long…; đề nghị công nhận và phát huy hiệu quả làng nghề truyền thống sản xuất đồ gỗ Khúc Toại.
Nông nghiệp phát triển phù hợp với tiến trình đô thị hóa. Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với an toàn thực phẩm trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tranh thủ các nguồn vốn, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp sạch, sinh thái phục vụ nhu cầu dân cư đô thị, đem lại hiệu quả kinh tế cao như: Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Kibaco tại phường Hòa Long; các vùng sản xuất rau an toàn tại các phường Võ Cường, Vạn An, Hòa Long, Nam Sơn...; khuyến khích việc chăn nuôi xa khu dân cư; chủ động làm tốt công tác phòng, chống và khống chế dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; bảo đảm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; công tác bảo vệ, chăm sóc rừng và các công trình thủy lợi, đê điều được quan tâm. Hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư, nâng cấp theo hướng đồng bộ; hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong toàn thành phố vào năm 2017.
Công tác quản lý và điều hành ngân sách được thực hiện theo đúng quy định; nguồn thu ổn định, bền vững và cân đối thu, chi ngân sách địa phương, đảm bảo chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển, đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 thực hiện gần 6.000 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 43,5%/năm. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 thực hiện trên 2.100 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân đạt 18,5%/năm. Công tác quản lý ngân sách phường, tài chính khu phố được tăng cường kiểm tra, giám sát; khai thác tốt các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển.
2. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, gắn với bảo vệ môi trường
Kết cấu hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư gắn với tăng cường các biện pháp quản lý đô thị. Chú trọng quản lý kiến trúc và công tác quy hoạch; phối hợp rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Thực hiện tốt công tác cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra xây dựng sau cấp phép. Chấn chỉnh và duy trì nền nếp, có hiệu quả trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên nhiều tuyến đường, phố, khu vực công cộng, khu đô thị mới.
Thành phố đã triển khai thực hiện nhiều Nghị quyết, Đề án về tăng cường trật tự kỷ cương, văn minh đô thị; chỉ đạo cụ thể hóa các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, an toàn giao thông phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị và ý thức chấp hành của nhân dân, tạo diện mạo của một đô thị khang trang, hiện đại và văn minh. Tập trung ưu tiên và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở bám sát quy hoạch và chương trình phát triển đô thị. Khuyến khích, thu hút đầu tư xây dựng các khu đô thị mới với hạ tầng đồng bộ và hiện đại; các công trình tòa nhà cao tầng, khu chung cư, trung tâm thương mại lớn... góp phần hình thành rõ nét một đô thị trẻ, năng động, hiện đại, tiện ích, an toàn và thân thiện. Nhiều dự án trọng điểm có quy mô lớn, có tính chất đột phá được đầu tư như: Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; Nút giao thông phía Tây Nam; mở rộng đường Lý Anh Tông; hoàn chỉnh các nút giao Quốc lộ 1 - Quốc lộ 38, Quốc lộ 1 - Quốc lộ 18; Hồ điều hòa Thị Cầu - Đáp Cầu, Hồ điều hòa Phúc Ninh; Công viên Hồ điều hòa Văn Miếu; Công viên tượng đài Nguyễn Văn Cừ, Công viên Hữu nghị quốc tế; Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh và Hồ khu Thủy tổ Quan họ... Hoàn thành hệ thống giao thông kết nối khu trung tâm với các phường Kim Chân, Vân Dương, Hòa Long, Nam Sơn... góp phần mở rộng phát triển đô thị. Hệ thống thoát nước đô thị được nâng cấp, không còn tình trạng úng ngập kéo dài trên địa bàn. Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm, đầu tư nhiều công trình hiện đại, tạo điểm nhấn kiến trúc, công trình có giá trị nghệ thuật, mang đậm bản sắc văn hóa lịch sử như: Bức phù điêu “Theo dòng lịch sử và văn hiến Bắc Ninh - Kinh Bắc”; biểu tượng Lầu Sao Khuê; hệ thống chiếu sáng laze trên màn hình nước và Đài phun nước tại Hồ điều hòa Thị Cầu; trang trí chiếu sáng đô thị và lắp đặt các cổng chào trên các trục đường chính, cửa ngõ vào thành phố; cải tạo vỉa hè và ngầm hóa cáp viễn thông, điện lực một số tuyến đường...; lắp đặt các màn hình Led tuyên truyền và quảng cáo; đầu tư các tiện ích công cộng phục vụ nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. 100% đường xóm ngõ có điện chiếu sáng; xóa bỏ đường đất trong khu dân cư; 100% mạng lưới đường ống cấp nước sạch đến các khu dân cư; trồng mới hàng chục nghìn cây xanh trên địa bàn, đưa tổng số cây xanh lên gần 100.000 cây; quy hoạch và đầu tư đồng bộ hệ thống bãi, điểm đỗ xe tĩnh trên địa bàn.
Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20/9/2018 về “Tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2022”; lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư trên địa bàn giai đoạn 2016-2020”; tích cực triển khai các cuộc vận động “Toàn dân hành động vì môi trường sạch" , “Vì thành phố Bắc Ninh sạch”, Chương trình “10 phút góp phần làm sạch thành phố”, các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, chống lấn chiếm mặt nước, ao, hồ... đã tạo chuyển biến tích cực trong việc khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường, nâng cao sức khỏe của nhân dân. Thành phố đã ban hành Bộ tiêu chí công nhận “Khu dân cư sạch” nhằm nâng cao ý thức của người dân về vệ sinh môi trường. Từng bước giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề và sông Ngũ Huyện Khê; đưa vào vận hành Nhà máy xử lý nước thải Phong Khê; đầu tư hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề Khắc Niệm. Hoàn thành việc di chuyển và xử lý bãi rác Đồng Ngo tại cửa ngõ vào thành phố. Đình chỉ sản xuất, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đồng thời, nâng cao tỷ lệ che phủ cây xanh, phát triển các thảm thực vật xanh, tạo không gian xanh để bảo vệ môi trường... Triển khai thu gom rác theo giờ, bước đầu thực hiện phân loại rác tại nguồn. Quy hoạch và cải tạo các điểm tập kết rác thải tập trung, tạo cảnh quan môi trường đô thị.
 3. Văn hóa - xã hội được nâng cao, an ninh, quốc phòng được đảm bảo
Thành phố đã tập trung xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống xã hội tương xứng với đô thị hiện đại, giàu bản sắc văn hóa. Nhiều tiện ích phục vụ người dân được đầu tư, đưa vào sử dụng như: Triển khai 07 khu vui chơi miễn phí cho trẻ em; lắp đặt gần 1.300 thiết bị luyện tập thể dục thể thao tại trên 200 điểm công cộng ngoài trời, 66 máy bán hàng tự động, 14 cây nước sạch miễn phí, phủ sóng wifi toàn thành phố với 53 điểm miễn phí... Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt nhiều kết quả; nếp sống văn minh có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94,4%, khu phố văn hóa đạt 89,5%; có 82,5% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa; 100% tuyến phố văn minh đô thị; 73,7% khu phố đạt tiêu chí “Khu dân cư sạch”; tỷ lệ điện táng, hỏa táng đạt 58,9% (tăng gần 30% so với năm 2015). Thành phố đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và lắp đặt hơn 40 bảng quy tắc ứng xử tại nhiều tuyến phố nhằm tuyên truyền và xây dựng hình ảnh đô thị văn minh.
Phát huy tiềm năng du lịch văn hóa tâm linh với 3/11 điểm du lịch cấp tỉnh. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật được tăng cường, Dân ca Quan họ Bắc Ninh được bảo tồn, phát huy và lan tỏa sâu rộng. Hệ thống thiết chế văn hóa tiếp tục được quan tâm, đầu tư xây dựng 14 Trung tâm văn hóa thể thao các phường, 08 Nhà chứa Quan họ; 114/114 khu phố có nhà văn hóa.
Sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển toàn diện, liên tục giữ vững đơn vị dẫn đầu tỉnh. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn, các hoạt động văn - thể - mỹ được nâng cao. Quyết liệt triển khai Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo thành phố giai đoạn 2015-2020” gắn với thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 15/6/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường dạy ngoại ngữ cho học sinh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015-2020" đã đem lại hiệu quả thiết thực, được người dân đồng tình ủng hộ và tạo điểm nhấn về giáo dục; học sinh thành phố luôn đứng đầu trong các kỳ thi giao lưu tiếng Anh cấp tỉnh và trong tốp đầu cấp quốc gia; hằng năm, thành phố có khoảng 1.000 em đỗ đại học chính quy. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, đạt chuẩn, chỉ riêng trong giai đoạn 2015 - 2020 đã xây mới 34 trường, sửa chữa 27 trường, mua sắm trang thiết bị dạy học với tổng kinh phí trên 1.500 tỷ đồng, đồng thời quy hoạch mới 16 điểm trường với tổng diện tích 22,6 ha. Toàn thành phố hiện có 100% trường học công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ I, trong đó 90% trường mầm non, 88% trường tiểu học và 20% trường THCS đạt chuẩn mức độ II; có 100% phòng học kiên cố. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên được quan tâm, 100% giáo viên đạt chuẩn, 95% trên chuẩn. Công tác khuyến học, khuyến tài gắn với xây dựng xã hội học tập được đông đảo các cơ quan, đơn vị và người dân quan tâm, hưởng ứng. Thành lập và đưa vào hoạt động có hiệu quả Quỹ Khuyến học khuyến tài Hoàng Quốc Việt của thành phố Bắc Ninh với tổng kinh phí huy động gần 10 tỷ đồng.
Hoạt động khoa học và công nghệ được triển khai tích cực, đóng góp có hiệu quả vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các sản phẩm OCOP trong Chương trình mỗi đơn vị phường một sản phẩm. Công nghệ thông tin được áp dụng vào sản xuất và đời sống nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất và chất lượng cuộc sống. Các tiến bộ kỹ thuật mới về chẩn đoán, điều trị trong lĩnh vực y, dược được áp dụng tại Trung tâm y tế thành phố và Trạm y tế các phường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Việc ứng dụng công nghệ trong xử lý giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... bước đầu được triển khai thực hiện có hiệu quả.
Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; thành lập và đưa vào hoạt động có hiệu quả Trung tâm hành chính công thành phố (là đơn vị được giao thí điểm thực hiện mô hình trực thuộc UBND cấp huyện quản lý); đầu tư, nâng cấp, đưa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 19 phường vào hoạt động đạt các tiêu chí liên thông, hiện đại, thân thiện, hiệu quả; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008/2015 được duy trì và áp dụng rộng rãi; triển khai dịch vụ công trực tuyến... đã tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Công tác thông tin và truyền thông được đẩy mạnh, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng, phục vụ các nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, ứng dụng chữ ký số, cổng thông tin điện tử, chính quyền điện tử, trung tâm tích hợp dữ liệu. Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin ICT-Index của thành phố dẫn đầu tỉnh.
Công tác an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân không ngừng phát triển. Duy trì 19/19 phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 100% trạm y tế có bác sỹ và khu phố có cán bộ y tế; tỷ lệ người dân được khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe đạt trên 80%. Công tác giám sát dịch được duy trì và nâng cao, không để xảy ra dịch bệnh lớn, nguy hiểm; quyết liệt thực hiện các giải pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn 9%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì ở mức 1%. Công tác an toàn thực phẩm được quan tâm, đạt kết quả tích cực; xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Kế hoạch “Thành phố Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”.
Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện để giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 xuống còn 0,59%. Quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng; 100% các phường đều được đánh giá thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sỹ và chăm sóc người có công; huy động được nhiều nguồn lực xã hội để thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.
Công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên có chất lượng tốt, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp xảy ra. Hằng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Quan tâm, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động đối ngoại. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn quốc tế đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh; các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao diễn ra trên địa bàn thành phố. Quản lý chặt chẽ người nước ngoài cư trú trên địa bàn, nhất là trong yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở. Chủ động triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp và kiềm chế, giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 85%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; triệt phá tội phạm có tổ chức, tội phạm băng ổ nhóm, không để tồn tại các điểm phức tạp về tệ nạn xã hội gây bức xúc trong nhân dân; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.
Hiệu lực, hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền không ngừng được nâng cao, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Hoạt động của HĐND hai cấp thành phố đã có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, đáp ứng tình hình thực tiễn. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, dành nhiều thời gian cho thảo luận, nội dung chất vấn được tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm. Chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của HĐND. Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND hai cấp bầu ra.
Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được nâng lên; công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát và quyết liệt; ý thức, trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở có nhiều chuyển biến. Thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức và bộ máy cán bộ phù hợp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm đẩy mạnh; thành phố dẫn đầu tỉnh về chỉ số năng lực cạnh tranh; chỉ số cải cách hành chính; chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh, duy trì quan hệ hữu nghị hợp tác quốc tế với các thành phố Lai Tân - tỉnh Quảng Tây - Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; thành phố Cheb - Cộng hòa Séc; đồng thời, mở rộng quan hệ với thị xã Sầm Nưa - tỉnh Hủa Phăn - Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, ký kết bản ghi nhớ, thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với thành phố Gumi và Quận Busanjin - thành phố Busan - Hàn Quốc.
4. Phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò của MTTQ và các đoàn thể
Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ngày càng được nâng cao. Phương thức lãnh đạo được đổi mới thông qua các chủ trương, giải pháp sát với tình hình thực tiễn, thống nhất lựa chọn và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả chủ đề công tác và các quyết tâm chính trị hằng năm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Các nghị quyết chuyên đề được ban hành và thực sự đi vào cuộc sống. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và các nhiệm vụ chính trị của địa phương được triển khai bằng hình thức trực tuyến, chất lượng tổ chức các hội nghị được nâng cao; chương trình hành động thực hiện nghị quyết được xây dựng sát với thực tế ở địa phương, đơn vị. Công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo nghiêm túc, chất lượng. Việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội luôn kịp thời và hiệu quả. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo, nhất là tuyên truyền trực quan, mở rộng và nâng cao chất lượng các kênh thông tin. Công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, đảng viên được đổi mới và nâng cao chất lượng.
Công tác cán bộ được chú trọng từ tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch đến bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ; kịp thời củng cố tổ chức, kiện toàn cấp ủy và cán bộ lãnh đạo các đơn vị, địa phương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được gắn với yêu cầu tiêu chuẩn chức danh quy hoạch. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm, chú trọng giải quyết vấn đề lịch sử chính trị và chính trị hiện nay, việc thẩm tra và kết luận về tiêu chuẩn chính trị. Tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung sinh hoạt chi, đảng bộ phù hợp với tình hình thực tiễn. Làm tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; tích cực triển khai và giám sát việc đăng ký rèn luyện, phân công nhiệm vụ cho đảng viên.
Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, thực hiện tốt chiến lược về công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường giám sát tổ chức đảng, đảng viên gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị, có tác dụng tích cực trong phòng ngừa, hạn chế sai phạm. Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên, kể cả cấp ủy viên khi có dấu hiệu vi phạm. Xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức Đảng, đảng viên có sai phạm, kể cả cán bộ đương chức và nghỉ hưu.
Các lĩnh vực nhiệm vụ công tác dân vận có sự chuyển biến và đạt nhiều kết quả tích cực, đổi mới cả về hình thức và nội dung, có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh với hơn 180 mô hình trên các lĩnh vực. Triển khai nhiều đề án về dân vận đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn của thành phố.
Nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với nhiệm vụ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.
MTTQ và các đoàn thể nhân dân thành phố không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên. MTTQ các cấp thành phố triển khai các giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác giám sát và phản biện xã hội được tăng cường, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các cấp công đoàn thành phố tập trung chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức người lao động; phát triển các tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các hoạt động tuyên truyền, đối thoại, trợ giúp pháp lý cho người lao động được quan tâm. Hội Nông dân đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, điển hình là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Đoàn thanh niên thành phố tích cực triển khai các phong trào hành động “Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Chương trình đồng hành với thanh niên”; phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật trẻ, phong trào khởi nghiệp được đẩy mạnh; thành lập câu lạc bộ thanh niên đầu tư và khởi nghiệp, câu lạc bộ STEM đầu tiên trong tỉnh. Hội Liên hiệp phụ nữ phát huy vai trò, triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến về chất trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với nhiều chương trình hoạt động thiết thực; thực hiện tốt Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên liên quan đến phụ nữ”, Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”; chú trọng nâng cao hoạt động ủy thác, tín chấp với các tổ chức tín dụng giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Hội Cựu chiến binh giữ vững bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân; phối hợp với Đoàn thanh niên giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống giúp cho thế hệ trẻ trân trọng lịch sử, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc.
Để có được kết quả trên là một quá trình phấn đấu bền bỉ và quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân thành phố. 15 năm qua, cả hệ thống chính trị đã nỗ lực, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, sát với tình hình thực tiễn gắn với lựa chọn, xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, chủ đề công tác hằng năm và các quyết tâm chính trị, phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế của đô thị trung tâm, đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt, các lĩnh vực.
III. Hướng tới mục tiêu đô thị văn hóa - sinh thái - tri thức - thông minh
Thành phố Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển ở tầm cao mới với những động lực mạnh mẽ của đô thị loại I, đặt ra cho thành phố nhiều thuận lợi và cơ hội mới, song cũng không ít khó khăn, thách thức phải đối diện. Chính vì vậy, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội xác định nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp có tính đột phá nhằm chuyển hóa những thách thức thành cơ hội, những rào cản thành động lực để thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố trong giai đoạn tiếp theo. Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó xác định thương mại - dịch vụ là lĩnh vực mũi nhọn, là đầu tầu để tăng trưởng và đưa kinh tế thành phố phát triển bền vững; Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ về đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức trong thi hành công vụ và phục vụ nhân dân; Nâng cấp chất lượng đô thị, trọng tâm là nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo hướng đồng bộ, toàn diện, hiện đại, xứng tầm quy mô đô thị loại I. Trước mắt, thành phố tập trung quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm như: Các khu đô thị mới (khu đô thị Tây Bắc, khu đô thị Tây Nam, khu đô thị Đông Nam…); các nút giao thông cửa ngõ vào thành phố; mở rộng các tuyến đường nội thị, các tuyến đường từ trung tâm thành phố về các phường, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường H; cải tạo, mở rộng khu vực cầu chui qua các tuyến đường sắt, đường Quốc lộ trên địa bàn; phấn đấu sớm hoàn thành các công các công trình văn hóa, trường học, các công trình cụ thể hóa quyết tâm chính trị hằng năm đề ra… Đồng thời, thực hiện song song, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và vai trò đô thị trung tâm tỉnh. Tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh, góp phần vào mục tiêu xây dựng thương hiệu “thành phố Bắc Ninh - người ở đừng về”. Chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công… Trong những năm tới, thành phố tiếp tục cụ thể hóa chủ trương xây dựng đô thị Bắc Ninh theo các nội dung trong quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có định hướng phát triển không gian đô thị gắn với không gian vui chơi giải trí; thương mại hiện đại gắn với dịch vụ văn hóa truyền thống và du lịch tâm linh, phấn đấu sớm hình thành các yếu tố đô thị văn hóa - sinh thái - tri thức - thông minh.
Với hành trang 15 năm xây dựng và phát triển, thành phố Bắc Ninh hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi làm nền tảng để phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thành phố nêu cao tinh thần quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng, vượt qua khó khăn thách thức, tận dụng tốt thời cơ và vận hội mới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, góp phần đưa tỉnh Bắc Ninh sớm được nâng cấp lên thành phố trực thuộc Trung ương.
 
BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY BẮC NINH
                                                        (Biên soạn tháng 01/2021)
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online43
Tất cả2763352