2020-12-09 08:46:26 Số lượt xem 3369
1. Danh nhân Nguyễn Nhân Bỉ
NGUYỄN NHÂN BỈ (1448-1517): người xã Kim Đôi, huyện Vũ Ninh (nay là thôn Kim Đôi, xã Kim Chân, thành phố Bắc Ninh); là cha của Nguyễn Dũng Nghĩa, bác của Nguyễn Nhân Huân, Nguyễn Nhân Kính. Năm 19 tuổi đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sỹ khoa Bính Tuất niên hiệu Quang Thuận 7 (1466) đời Lê Thánh Tông. Ông từng được cử đi xứ sang nhà Minh và là thành viên hội “Tao Đàn nhị thập bát tú” của vua Lê Thánh Tông. Tác phẩm hiện còn 12 bài thơ trong “Toàn Việt thi lục”. Ông làm quan đến chức Thượng thư bộ Binh.
Gia tộc lập đền thờ từ thời Lê, nhưng trải qua trường kỳ lịch sử đã bị hư hỏng nặng. Gần đây con cháu dòng họ đã tu dựng lại. Tại đây còn bảo lưu được nhiều tài liệu hiện vật cổ quý như: gia phả đá, bia ghi việc khuyến học, hoành phi câu đối...đặc biệt là tấm bia gia phả đá do trạng nguyên Lương Thế Vinh soạn khắc vào năm 1484 ghi lại toàn bộ lai lịch dòng họ, công lao nuôi dạy con cái học hành của cha mẹ và sự thành danh của các tiến sỹ.
Đây là dòng họ khoa bảng nổi tiếng cả nước, từng được sử sách lưu danh. Đền thờ họ Nguyễn Kim Đôi được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng theo Quyết định số 100/BVH ngày 21 tháng 01 năm 1989.
 
2. Danh nhân Nguyễn Nhân Thiếp 
NGUYỄN NHÂN THIẾP (1442-?): người xã Kim Đôi huyện Vũ Ninh (nay là thôn Kim Đôi, xã Kim Chân, thành phố Bắc Ninh). Nguyên trước đây, ông ở xã Lạc Thổ, huyện Phượng Sơn. Ông đỗ đệ Tam giáp đồng tiến sỹ xuất thân, đệ nhất danh khoa Bính Tuất niên hiệu Quang Thuận thứ 7 đời Lê Thánh tông (1466), khi mới 25 tuổi và đang giữ chức Tri huyện. Sau đó, ông dự thi và trúng khoa Hoành từ. Ông từng được cử đi sứ sang nhà Minh, làm quan đến chức Thượng thư bộ Lại. Nguyễn Nhân Thiếp là anh, em ruột của Nguyễn Nhân Dư, Nguyễn Nhân Bỉ, Nguyễn Nhân Dịch, Nguyễn Xung Xác, cha cha của Huân Kính, là chú của Đạo Diễn, Củng Thuận, là ông nội của Nguyễn Lượng.
 
Nguồn: Thành phố Bắc Ninh - vùng đất văn hiến
(Trang 71-72) 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online119
Tất cả2738636