2020-03-23 08:24:14 Số lượt xem 1872
Năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cùng sự đoàn kết, quyết tâm của mỗi cán bộ, người dân, thành phố Bắc Ninh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, 5 quyết tâm chính trị và 16 chỉ tiêu chủ yếu mà thành phố đề ra đều hoàn thành tốt, đưa thành phố Bắc Ninh phát triển toàn diện, từng bước đáp ứng tiêu chí xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Xác định năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng, tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 đề ra, tiếp đà phát triển những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân thành phố Bắc Ninh nêu cao quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm “Toàn dân chung tay hành động vì môi trường sạch; nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị và đời sống văn hoá của nhân dân” cùng 5 quyết tâm chính trị  và 16 chỉ tiêu nổi bật. Để thực hiện những mục tiêu đề ra, UBND thành phố Bắc Ninh bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, đồng thời thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND thành phố. UBND thành phố Bắc Ninh xây dựng và chỉ đạo, điều hành tốt chương trình công tác của cả năm, từng tháng, tuần; phân công rõ trách nhiệm, gắn trách nhiệm các cá nhân phụ trách các lĩnh vực, các công việc cụ thể trong chỉ đạo, điều hành; tập thể lãnh đạo UBND thành phố luôn đoàn kết, thống nhất, thể hiện rõ trách nhiệm và sự quyết liệt, truy bám từng công việc, chú trọng đề xuất các giải pháp nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao…
 Một góc thành phố Bắc Ninh
 
Với sự cố gắng, nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành, UBND thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ đề ra. Toàn thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm, được cán bộ, đảng viên và người dân đánh giá cao. 5 quyết tâm chính trị đã hoàn thành tốt, tiêu biểu là đã trồng mới 18.000/16.000 cây xanh đô thị, vượt 2.000 cây. Hoàn thành xây mới, cải tạo 9 trường học, đang triển khai thi công 10 trường học, chuẩn bị đầu tư 1 trường học; hoàn thành việc cải tạo 100% hệ thống đèn chiếu sáng đạt chuẩn; hoàn thành cải tạo, sửa chữa, xây mới nhà vệ sinh các trường học. Thành phố Bắc Ninh cũng thành lập 3 tổ công tác chỉ đạo triển khai công tác GPMB Trung tâm VHTT các phường; hoàn thành đưa vào sử dụng Trung tâm VHTT, vườn hoa và khu vui chơi phường Đáp Cầu, khu vui chơi miễn phí Vân Dương – Nam Sơn…; hoàn thành GPMB và đầu tư xây dựng 4 Trung tâm VHTT các phường Kinh Bắc, Kim Chân, Khúc Xuyên, Vạn An; 7 phường đang tập trung GPMB. Trong năm, thành phố cũng quy hoạch 91 điểm đỗ xe tĩnh trên địa bàn 19 phường với tổng diện tích 43,64ha; đang triển khai đầu tư 26 điểm đỗ xe tĩnh tại 19 phường với tổng diện tích 3,83ha… Việc thực hiện tốt 5 quyết tâm chính trị đã tạo sự đổi thay quan trọng trên địa bàn: Thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển nhanh và bền vững; bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới, văn minh và hiện đại; các thiết chế văn hoá, thể thao được tăng cường; nhiều vấn đề bức xúc đã được giải quyết góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự phát triển bền vững.
Bên cạnh thực hiện tốt 5 quyết tâm chính trị, 16 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh, cải cách hành chính mà thành phố đề ra cũng hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 của thành phố đạt 10,2%, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 34.842 tỷ đồng (vượt 13,9% kế hoạch năm); tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 32.650 tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm 2018; giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng đạt 119.060 tỷ đồng, đạt 103,3% kế hoạch, tăng 9,8% so với năm 2018; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 5.426 tỷ đồng (đạt 118% dự toán, tăng 9% so với năm 2018). Thành phố Bắc Ninh cũng triển khai có hiệu quả các giải pháp tăng cường công tác quy hoạch, quản lý, chỉnh trang, bảo đảm trật tự đô thị, bảo đảm ATGT. Công tác an ninh, quốc phòng hoàn thành tốt, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững. Các hoạt động phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, an sinh xã hội được quan tâm, đầu tư phát triển mạnh mẽ. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 trên địa bàn giảm còn 0,8%, trong đó không còn hộ gia đình chính sách là hộ nghèo. Đặc biệt, bằng những giải pháp thiết thực, thành phố Bắc Ninh xếp thứ nhất về “mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện năm 2019”. Mới đây, 3 xã còn lại của thành phố Bắc Ninh là Hoà Long, Kim Chân và Nam Sơn đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết về việc thành lập phường. Đây là niềm vui lớn không chỉ cho Đảng bộ, người dân các phường mà còn là niềm vui chung của cả thành phố trong tiến trình đô thị hóa, hiện đại hóa thành phố Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh, từng bước đáp ứng tiêu trí đô thị lõi, đô thị trung tâm của tỉnh Bắc Ninh khi trở thành thành phố trực thuộc T.Ư.
Có thể khẳng định, những kết quả nổi bật của thành phố Bắc Ninh đạt được trong năm 2019 là do có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, trực tiếp của tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ, chia sẻ của các cấp, ngành của tỉnh. Đây cũng là kết quả của sự quyết liệt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Bắc Ninh; có những đóng góp quan trọng, trách nhiệm của các cấp, ngành, các xã, phường, của cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân thành phố Bắc Ninh.
Nhìn lại kết quả nổi bật đạt được thời gian qua là để các cấp uỷ Đảng, chính quyền và mỗi người dân thành phố thêm tự hào đồng thời tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, quyết tâm xây dựng thành phố Bắc Ninh phát triển toàn diện. Trong tiến trình thực hiện mục tiêu "Xây dựng đô thị Bắc Ninh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, văn hiến, giàu bản sắc văn hóa, hướng tới kinh tế tri thức và đô thị thông minh..." như Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 10-9-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Bắc Ninh đề ra, đồng thời đưa thành phố Bắc Ninh trở thành đô thị lõi để tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư, thành phố Bắc Ninh cũng còn nhiều khó khăn và thách thức. Vì thế, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, chủ động, sáng tạo, ra sức phát huy lợi thế, tiềm năng, đẩy lùi khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đưa thành phố Bắc Ninh phát triển nhanh và vững chắc. Trước mắt, trong năm 2020, thành phố sẽ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm: “Toàn dân chung tay hành động vì môi trường sạch, nâng cao chất lượng hạ tầng, mỹ quan đô thị và đời sống văn hoá của nhân dân”. Huy động tối đa các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh khởi nghiệp. Tăng cường quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, quan tâm đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hoá - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, biên chế, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và cả hệ thống chính trị cũng mạnh toàn diện. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Đại hội đảng bộ thành phố khoá XXI đề ra… từng bước xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố đáng sống, thành phố văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, xứng đáng với kỳ vọng, sự mong muốn, tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và của người dân thành phố Bắc Ninh.
 
Trần Đức Điện
                                           Phó Bí thư Thành ủy
                                                Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh

 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online34
Tất cả2500454