2019-12-25 08:47:10 Số lượt xem 2611
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện nhu cầu trao đổi, tiếp nhận các thông tin, giao dịch, góp phần hệ thống hóa quản lý nhà đất, thông tin liên lạc; Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 08/8/2019 về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn.
          Theo đó, quy định số nhà trên các tuyến giao thông được đánh bằng dãy số tự nhiên bắt đầu từ nhà đầu tuyến đến nhà cuối tuyến. Đứng đầu tuyến nhìn về cuối tuyến, nhà bên trái đánh số lẻ (1,3,5,7…); nhà bên phải đánh số chẵn (2,4,6,8…). Tên ngõ, ngách, hẻm được lấy theo số nhà mặt đường nằm kề ngay trước đầu ngõ hoặc ngách đó.
          Để tổ chức thực hiện, UBND thành phố giao phòng Quản lý đô thị là cơ quan đầu mối, chủ trì thực hiện. Đối với các xã, phường: rà soát, thống kê các trường hợp chưa có biển số nhà, cung cấp danh mục các hộ có nhu cầu gắn biển số, vận động và tổ chức thực hiện tới các khu phố.
          Trong thời gian còn lại của năm 2019, đề nghị UBND các xã, phường tập trung triển khai thực hiện việc đánh số, gắn biển số nhà trên các tuyến đường sau:
          - Xã Hòa Long: đường Vua Bà, đường Hữu Chấp, đường Đẩu Hàn, đường Giếng Ngọc, đường Nguyễn Hữu Du, đường Nguyễn Văn Huyên, đường Sông Cầu.
          - Xã Kim Chân: đường Chu Huân, đường Kim Đôi, đường Phú Xuân, đường Nguyễn Nhân Lượng, đường Quỳnh Đôi, đường Đạo Chân, phố Nguyễn Nhân Đạc.
          - Xã Nam Sơn: đường Hàm Long, đường Sơn Đông, đường Đa Cấu, đường Đông Dương, đường Đàm Văn Tiết, đường Sơn Nam, đường Thái Bảo, đường Nguyễn Đạt Tế, đường Mai Trọng Hòa, đường Đặng Cung, phố Nguyễn Tài Toàn, phố Ngô Quang, phố Môn Tự, phố Nguyễn Thuyên, phố Nguyễn Trọng Mại, phố Nghiêm Viện, phố Nguyễn Đức Hiệp, phố Mai Khuyên, đường Đàm Văn Lễ.
          - Phường Phong Khê: đường Cầu Tiên, đường Cầu Rồng, đường Dương Ổ, đường Nguyễn Quốc Ích, đường Ngô Khê, đường Ngũ Huyện Khê.
          - Phường Võ Cường: đường Ba Huyện, phố Ngô Thì Sỹ, phố Trần Thiện Thuật, phố Nguyễn Bá Lân, phố Trần Đạo Tiềm, phố Ngô Đạt Nho, phố Vũ Văn Khuê, phố Trần Tuấn Khải, các tuyến đường – phố thuộc dự án khu nhà ở Huyền Quang – Dabaco; Hudland.
          - Phường Thị Cầu: đường Trần Bá Linh, đường Nguyễn Thế Lộc, đường Vũ Đạt, đường Nguyễn Lễ.
          - Phường Kinh Bắc: phố Niềm Xá, phố Nguyễn Xuân Huy, các tuyến đường thuộc dự án Hòa Long – Kinh Bắc, Hồ Ngọc Lân.
          - phường Ninh Xá: phố Phạm Lương, phố Lưu Hữu Phước, khu nhà ở K15 và các tuyến phố khác.
          - Phường Khúc Xuyên: đường Đồng Chương, đường Nguyễn Cao Nhạc, phố Khúc Toại, phố Trà Xuyên, đường Ngũ Huyện Khê.
          - Phường Vạn An: đường Đỗ Nhân, phố Thụ Ninh, đường Ngũ Huyện Khê.
          - Phường Vân Dương: đường Tam Giang, đường Chu Mẫu, đường Nguyễn Ấu Miễn, đường Núi Bàn Cờ, đường Nguyễn Văn Bảng, đường Đàm Văn Lễ.
          - Phường Đại Phúc: phố Tạ Thuần, phố Trần Xuân Soạn, phố Vương Khắc Thuật và các tuyến đường khác.
          - Phường Vũ Ninh: đường Trần Đăng Tuyển, phố Phương Vỹ, các tuyến đường thuộc khu đô thị An Huy, đường Như Nguyệt, đường Sông Cầu.
          - Phường Hạp Lĩnh: đường Vũ Nghi Hướng, đường Tiên Ất, đường Nguyễn Đoan Trung, phố Hồng Lô, phố Tiên Xá Làng, phố Tiên Xá Nũi.
          - Phường Khắc Niệm: đường Nguyễn Thủ Tiệp, đường Ném Sơn, đường Ném Thượng, đường Ném Đoài, đường Ném Đông, đường Tiền Ngoài, đường Tiền Trong, đường Kênh Nam.
          - Phường Đáp Cầu: đường Như Nguyệt và các tuyến đường, phố khác.
 
Ban Biên tập 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online10
Tất cả2500472