2022-12-05 18:18:48 Số lượt xem 525
Sáng 05/12, tại điểm cầu Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông thành phố, Thành ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tuyến kết nối với điểm cầu Trung ương và của Tỉnh ủy. Dự, chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu thành phố có đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Nguyên Thường trực Thành ủy nghỉ hưu trên địa bàn; các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các đồng chí báo cáo viên của Thành ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các phường.
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông thành phố
Hội nghị đã nghe đồng chí Phan Đình Trạc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới". Đây là chuyên đề đầu tiên trong 4 chuyên đề được truyền đạt trong chương trình.
Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 27 là hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.
Nghị quyết 27 đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu đã nêu.
Trong đó, tập trung thể chế hoá đầy đủ và thực hiện đúng đắn, hiệu quả cơ chế Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, nhất là dân chủ ở cơ sở; đổi mới cơ chế bầu cử để lựa chọn được những người đại diện cho Nhân dân; tiếp tục nghiên cứu, làm rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước trong vai trò thống lĩnh các lực lượng vũ trang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, trong hoạt động đối nội, đối ngoại, trong mối quan hệ với Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân theo quy định của Hiến pháp…
Theo chương trình, chiều 5/12, Hội nghị sẽ nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới".
Ngày 6/12, Hội nghị nghe 2 chuyên đề là: "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050".
Sau khi kết thúc các nội dung Hội nghị tại điểm cầu Trung ương và của Tỉnh ủy, Lãnh đạo thành phố sẽ phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị tại điểm cầu thành phố./.
 
Minh Khang
Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông
         
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online37
Tất cả2491595