2018-02-22 14:00:20 Số lượt xem 3011
Những năm qua, Ban Dân vận Thành ủy Bắc Ninh tập trung tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường lãnh đạo công tác dân vận ở Đảng bộ Thành phố nhằm tiếp tục quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. Việc tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy Đảng thường xuyên chỉ đạo gắn với nhiệm vụ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiều điển hình tiên tiến đã và đang được nhân rộng và phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với tổ chức Đảng và chính quyền, trong đó nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng (GPMB) góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Trong công tác GPMB, bên cạnh sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân vẫn còn có một số hộ dân có đất bị thu hồi chưa đồng thuận, chưa thực hiện quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, lý do không đồng thuận có cả khách quan và chủ quan, song cơ bản vẫn là việc chưa thống nhất về mức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; một bộ phận nhân dân còn chưa hiểu rõ việc thu hồi đất GPMB là thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển chung và đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống. Để công tác GPMB được chặt chẽ và đạt hiệu quả, Ban Dân vận Thành ủy đã chỉ đạo Khối dân vận Đảng ủy các xã, phường tích cực tham gia đầy đủ các tổ công tác tuyên truyền, vận động giải thích cụ thể, rõ ràng những băn khoăn mà nhân dân chưa hiểu rõ; đồng thời nêu những lợi ích mà các dự án mang lại cho đời sống xã hội tại địa phương. Hệ thống mặt trận và đoàn thể các cấp tích cực, chủ động vào cuộc, thể hiện rõ vai trò trong quá trình vận động, giúp người dân hiểu rõ kế hoạch công tác GPMB để đảm bảo tiến độ thực hiện từng dự án và hạn chế không để xảy ra tình trạng khiếu kiện của nhân dân.
Ban Dân vận Thành ủy đã chú trọng nâng cao hiệu quả phối hợp với UBND Thành phố, tham gia đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch các quy trình thủ tục trong công tác GPMB. Trong năm 2017, toàn Thành phố đã có 261 hội nghị đối thoại trực tiếp của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, trong đó có  31 hội nghị đối thoại về công tác GPMB triển khai các dự án, nội dung đối thoại sát hợp, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn đặt ra, thông qua các hội nghị đối thoại đã từng bước tháo gỡ những vướng mắc ở cơ sở, tạo không khí dân chủ, đồng thuận xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia GPMB. Với nhiều cách làm hay, sáng tạo trong tuyên truyền đã huy động được đội ngũ quần chúng cốt cán, có uy tín, tranh thủ mối quan hệ gia đình, dòng họ cùng tham gia vận động; các tổ công tác, khối dân vận ở cơ sở đã tiếp cận từng hộ gia đình, kiên trì thuyết phục, giúp người dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kế hoạch thực hiện GPMB.
Các mô hình “Dân vận khéo” trong vận động nhân dân GPMB đã phát huy tác dụng, điển hình trong năm 2017 đó là Đảng ủy phường Vũ Ninh và Chi bộ khu Phúc Sơn đã hoàn thành công tác GPMB để triển khai dự án đầu tư xây dựng dường dây hướng tuyến DZ 110 KV và Trạm biến áp 110 KV Thành phố nhằm bảo đảm đáp ứng cho nhân dân có đủ nguồn điện năng sử dụng. Đảng ủy phường Đại Phúc và Chi bộ khu 10 đã hoàn thành GPMB để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tuyến ống truyền tải nước dọc Quốc lộ 18 và Trạm bơm tăng áp cấp nước cho Thành phố nhằm đáp ứng đủ nguồn nước sạch phục vụ nhân dân. Đảng ủy phường Khúc Xuyên và Chi bộ khu Khúc Toại đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác GPMB các dự án về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, phối hợp thực hiện tốt công tác GPMB dự án xây dựng cầu Khúc Toại, bảo đảm sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai dự án.
Nhiều thôn, khu phố trên địa bàn Thành phố đã phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong công tác vận động nhân dân GPMB góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nổi bật như Chi bộ thôn Ngọc Đôi - xã Kim Chân đã thành lập tổ tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong công tác GPMB đường trục chính từ trung tâm xã đấu nối với đường Trần Lựu kéo dài, làm tốt công tác vận động nhân dân, kết quả có 24 hộ gia đình tự nguyện hiến một phần đất của hộ gia đình để mở rộng đường giao thông; Chi bộ khu Chu Mẫu - phường Vân Dương tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia GPMB, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra để kịp thời triển khai dự án đường vào trung tâm phường; Chi bộ khu 1 - phường Thị Cầu trong triển khai GPMB để thực hiện dự án cải tạo nâng cấp Trường Tiểu học và mở rộng Trường Mầm non đã tập trung lãnh đạo các đoàn thể giao nhiệm vụ cho hội viên của tổ chức mình gương mẫu chấp hành công tác GPMB để quần chúng noi theo.
Với những kết quả tích cực trong tuyên truyền, vận động đã góp phần thúc đẩy nhanh hơn việc hoàn thành công tác GPMB, đảm bảo cung cấp đủ quỹ đất, kịp về tiến độ, đáp ứng yêu cầu phát triển. Từ thực tiễn công tác vận động nhân dân GPMB triển khai các dự án trên địa bàn Thành phố thời gian qua, Ban Dân vận Thành ủy rút ra một số kinh nghiệm đó là:
Thứ nhất: Tăng cường sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các phòng, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; tích cực đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy phục vụ nhân dân, có kiến thức, am hiểu về pháp luật, nắm rõ về các cơ chế, chính sách của Nhà nước, của Tỉnh, của Thành phố và của địa phương. Mỗi cá nhân khi đi tuyên truyền phải nắm rõ trong công tác GPMB thì lợi ích giữa Nhà nước, chủ đầu tư và người dân có đất bị thu hồi có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các bên, có như vậy khi thực hiện công tác tuyên truyền, vận động mới thuận lợi và đạt hiệu quả. Kết hợp công tác tuyên truyền, vận động với giải thích, thuyết phục, giúp người dân hiểu rõ tầm quan trọng và lợi ích từ dự án, có tác động cụ thể thế nào đến cuộc sống của nhân dân, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức và hành động của mỗi người đối với công tác GPMB các dự án trên địa bàn.
Thứ hai: Các cấp chính quyền, chủ dự án cần thông tin kịp thời về dự án và yêu cầu của việc GPMB thực hiện dự án đến các tổ chức trong hệ thống chính trị và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn có dự án để phối hợp tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động nắm tình hình việc triển khai các dự án và xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động, trong đó nhấn mạnh về ý nghĩa, sự cần thiết, tầm quan trọng của việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB; tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người có đất bị thu hồi, tạo sự đồng thuận, ủng hộ việc thu hồi đất thực hiện các dự án. Cần xây dựng đội ngũ cán bộ Tổ dân vận các thôn, khu phố có kiến thức pháp luật, làm nòng cốt cho công tác vận động nhân dân trong GPMB, kịp thời triển khai các loại tài liệu tuyên truyền gọn nhẹ, dễ dọc, dễ hiểu tới tận tay người dân ở những khu vực triển khai các dự án.
Thứ ba: Trong công tác tuyên truyền, vận động phải khẳng định được rõ trình tự thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB; áp dụng bảng giá đất và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình thực hiện dự án đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật; mọi kiến nghị của các hộ dân đã được giải quyết và trả lời thỏa đáng; tất cả những nguyên nhân làm cho người dân còn băn khoăn, thắc mắc đã được giải quyết công bằng, công khai, dân chủ (thể hiện qua việc tổ chức đối thoại, ban hành các thông báo, tổ chức các cuộc họp…). Cần chú trọng nắm bắt và xử lý tình hình tư tưởng trong nhân dân và giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường trong cán bộ, đảng viên. Tập trung triển khai nhiều giải pháp trong công tác tuyên truyền như thông tin trực tiếp, gián tiếp, thành lập tổ công tác, thực hiện các đợt tuyên truyền, các hoạt động phối hợp (đối với những trường hợp cần vận động cá biệt). Qua đó tạo sự đồng thuận, chung sức, chung lòng, cùng vào cuộc của các tầng lớp nhân dân tham gia công tác GPMB góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn hiện nay./.
Nguyễn Đức Hiện
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Bắc Ninh
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online33
Tất cả2697041