2022-06-30 15:08:33 Số lượt xem 92
Sáng 30/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề và Giao ban tư tưởng tháng 6 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Trung tâm Chính trị, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; lãnh đạo Đảng ủy các phường phụ trách lĩnh vực Tuyên giáo; các đồng chí tuyên truyền viên nòng cốt của cấp uỷ các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông tin chuyên đề về chủ động bảo vệ tổ quốc "từ sớm, từ xa" theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và giao ban công tác tư tưởng tháng 6 năm 2022. Về tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố trong tháng cơ bản ổn định. Nhân dân phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV và những thành tựu của tỉnh Bắc Ninh và thành phố Bắc Ninh sau 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh. Dư luận ủng hộ chủ trương, chính sách hiện hành của Đảng, Nhà nước trong các lĩnh vực công tác...
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu chỉ đạo
Định hướng trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố đề nghị các địa phương, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và trong xã hội về các đường lối, chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội XIII; tập trung tham mưu cho cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
Bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”.
 
Trần Doanh
Trung tâm VHTT&TT thành phố Bắc Ninh
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online30
Tất cả1674279