2021-04-07 16:49:39 Số lượt xem 48
Ngày 6/4, Thường trực HĐND thành phố Bắc Ninh khóa XXI tổ chức kỳ họp thứ 17 tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Thành phố Bắc Ninh có các đồng chí: Tạ Đăng Đoan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Chủ tọa kỳ họp.
Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND thành phố và các phường tập trung đổi mới phương thức hoạt động, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, giữ mối liên hệ với cử tri, đồng thời thích ứng, linh hoạt trước những vấn đề thực tiễn đặt ra, phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố. Thường trực HĐND thành phố đã hoàn thành tốt vai trò là cơ quan Thường trực, giúp HĐND chỉ đạo, điều hành và triển khai có hiệu quả các hoạt động của HĐND thành phố. Các Ban HĐND đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động. Các Tổ đại biểu HĐND và cá nhân từng đại biểu HĐND ngày càng gắn bó, nắm bắt kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri; tích cực tham gia chất vấn, đóng góp ý kiến, trở thành trung tâm hoạt động của HĐND. Các kỳ họp HĐND có nhiều cải tiến, chất lượng, hiệu quả, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, và nguyện vọng chính đáng của cử tri được đưa ra bàn thảo. Các vấn đề quan trọng của thành phố và các địa phương được xem xét kịp thời, quyết định thận trọng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân. Qua 16 kỳ họp, HĐND thành phố đã ban hành 110 nghị quyết (tăng 21 nghị quyết so với nhiệm kỳ 2011-2016); trong đó, có nhiều Nghị quyết quan trọng, như: Nghị quyết đề nghị công nhận thành phố là đô thị loại I; Nghị quyết thành lập 3 phường (Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân); các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội... góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Hoạt động giám sát được chú trọng, nội dung giám sát sát thực, có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh vào những vấn đề mà cử tri và dư luận quan tâm, như: Công tác quản lý, sử dụng tài sản công, đất công ích; quản lý thu - chi trong trường học; đảm bảo an toàn thực phẩm; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phòng, chống dịch Covid-19.... Với 65 cuộc giám sát, khảo sát, HĐND thành phố đã kịp thời phát hiện, kiến nghị giải quyết những vấn đề còn bất cập, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực, đồng thời là kênh thông tin quan trọng để cấp ủy đề ra chủ trương và lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn phát sinh. Hoạt động tiếp xúc cử tri được quan tâm, phương thức và hình thức có nhiều đổi mới. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và công tác giám sát việc giải quyết đơn thư được tăng cường. Sự phối hợp giữa HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố và các cơ quan hữu quan được tăng cường, bảo đảm toàn diện, chủ động, hiệu quả, có chiều sâu, góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, hướng tới mục tiêu chung là xây dựng thành phố phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.
Kỳ họp đã thông qua 5 báo cáo, 4 tờ trình gồm: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thành phố và các phường nhiệm kỳ 2016 - 2021: Báo cáo kết quả hoạt động của các Ban HĐND thành phố khóa XXI; Báo cáo kết quả hoạt động của UBND thành pố khóa XXI; Tờ trình điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn thành  phố; Tờ trình thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021; Điều chỉnh bổ sung một số công trình đầu tư công năm 2021; Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng các hạng mục công trình quân sự trong căn cứ chiến đấu thành phố Bắc Ninh; Báo cáo kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân thành phố và Viện kiểm sát nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu tại kỳ họp
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả của HĐND thành phố trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thành phố cần phát huy vai trò là trung kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh, không ngừng vươn lên, khẳng định vai trò, vị thế đối với sự phát triển của tỉnh. Trước mắt, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chuẩn bị chu đáo các điều kiện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Về phát triển kinh tế - xã hội, cần tập trung thu hút đầu tư các trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, siêu thị có quy mô lớn, các dịch vụ chất lượng cao. Nghiên cứu phát triển kinh tế đêm, kinh tế số; phát triển thương mại điện tử. Đầu tư và nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị theo chiều sâu, đồng bộ, hiện đại, tiện ích và thông minh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên, môi trường... Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường tại các phường Phong Khê, Khắc Niệm và trong khu dân cư. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân.
Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, những thành tựu đã đạt được của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ là nền tảng quan trọng vững chắc để HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục kế thừa, phát huy, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, xứng đáng là cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương, phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
 Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Tạ Đăng Đoan đánh giá cao những kết quả HĐND, các cơ quan tư pháp, các cơ quan trong bộ máy chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân các cấp thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, triển khai tốt công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ, thu hút, tạo điều kiện đầu tư hạ tầng thương mại, các dịch vụ hiện đại, chất lượng cao. Quản lý chặt chẽ các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên, môi trường...; Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, cụm công nghiệp và trong khu dân cư. Làm tốt công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo. Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND các cấp; chất lượng, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
Kỳ họp đã thông qua 03 Nghị quyết gồm: Nghị quyết thông qua quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn thành phố Bắc Ninh; Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số công trình đầu tư công năm 2021.
 Nhân dịp này, UBND thành phố khen thưởng 08 tập thể và 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Nga, Hưng, Nghiệp
Đài Phát thanh TP Bắc Ninh
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online24
Tất cả991766