2023-03-29 16:04:29 Số lượt xem 471
Sáng ngày 28/3, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Đồng chí Chu Thanh Hải - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ thành phố; Công an thành phố; Đội Cảnh sát PCCC & CNCH; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành thành phố; Hạt kiểm lâm Gia Thuận; UBND các phường và chỉ huy Công an phường phụ trách công tác PCCC.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 16/2/2023 của UBND thành phố Bắc Ninh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.
Toàn cảnh Hội nghị
Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới trên địa bàn thành phố; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác PCCC để triển khai đồng bộ, thống nhất với quan điểm “Người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết, trước hết”. Quá trình triển khai công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính; đảm bảo sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy trong thời “Điểm vàng 5 phút”…Kế hoạch số 32/KH-UBND đưa ra 08 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể tới Công an thành phố và các đơn vị, địa phương có liên quan nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg. Tại hội nghị, lãnh đạo một số ngành, đơn vị đã đóng góp ý kiến nhằm góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn thành phố.
Kết luận Hội nghị, Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: Các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp và thực hiện công tác PCCC theo đúng kế hoạch của UBND thành phố. Các địa phương khẩn trương xây dựng và hoàn thiện kế hoạch, đồng thời tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, tại các địa phương. Giao Công an thành phố chủ trì, tham mưu thành lập các tổ kiểm tra PCCC. Trung tâm Văn hoá thể thao và Truyền thông thành phố triển khai xây dựng chuyên trang, chuyên mục về PCCC, tăng cường tin, bài viết tuyên truyền. Đối với việc tận dụng ao, hồ trong PCCC, địa phương nào có ao, hồ nằm trong quy hoạch và hiện trạng trong khu dân cư đang cho thuê, đề nghị thanh lý dứt điểm để đảm bảo cảnh quan môi trường và PCCC. UBND các phường rà soát, đối chiếu lại các tiêu chuẩn PCCC, đề xuất hệ thống PCCC, xem xét lại các khu di tích đình, đền, chùa là nơi dễ cháy, thực hiện khảo sát, đề xuất phương án; giao Công an thành phố tổng hợp, báo cáo thành phố theo quy định.
 
Trung tâm Văn hoá, thể thao & Truyền thông 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online27
Tất cả2741176