2020-04-03 16:06:48 Số lượt xem 942
THÀNH UỶ BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 536 - HD/BTG
V/v triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
     TP. Bắc Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2020
 
 
                             Kính gửi: - Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
                                            - Các ban, ngành, đoàn thể thành phố.
 
Trước tình hình đại dịch Covid-19 đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, tác động sâu sắc toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, ngày 30/3/2020 Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm chiến thắng đại dịch Covid-19.
Căn cứ Hướng dẫn số 10-HD/BTGTU ngày 01/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc; các ban, ngành, đoàn thể thành phố triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện Lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, trong đó tập trung làm tốt một số nội dung sau:
1. Tuyên truyền thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 với tinh thần trách nhiệm cao nhất; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện nay. Trong quá trình triển khai công tác tuyên truyền cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp về phòng, chống đại dịch Covid-19; đồng thời, bám sát đặc điểm, tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa các yêu cầu, nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn.
2. Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mỗi người dân bằng những việc làm cụ thể với tinh thần tập trung cao độ để tiếp tục chủ động ngăn chặn và tham gia kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh; không quá hốt hoảng nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng; thường xuyên nắm chắc tình hình, có các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn bằng được sự lan rộng lây nhiễm của dịch bệnh.
3. Tuyên truyền sự gắn kết, đồng lòng giữa Chính phủ với nhân dân, về sự phối hợp nhịp nhàng cùng tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trở thành cơ sở vững chắc để các cơ quan chức năng từng bước nhận diện, khoanh vùng và dập dịch bệnh, tạo môi trường, không gian lành mạnh cho toàn dân. Chú trọng tuyên truyền những hình ảnh đẹp, những việc làm ý nghĩa, nhân văn, những ứng xử có trách nhiệm cao trong “chiến dịch” phòng, chống Covid-19, qua đó kêu gọi tinh thần đại đoàn kết, tương thân tương ái, yêu thương san sẻ, đùm bọc lẫn nhau trong cộng đồng.
4. Tuyên truyền về những quyết tâm chính trị của các địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cho đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh Covid-19 ở nước ta cơ bản vẫn được kiểm soát có hiệu quả, nhiều bệnh nhân dương tính với vi-rút đã được điều trị, xuất viện, trở lại cuộc sống bình thường. Những tín hiệu vui mừng đó chính là “liều thuốc tinh thần” hữu hiệu để trấn an tâm lý, giúp các tầng lớp nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, học tập và công tác.
5. Trong xã hội thông tin, bên cạnh “dòng” thông tin chính thống, hữu ích, thì những tin giả xuất hiện nhiều trên internet và mạng xã hội thường gây hoang mang, lo lắng, bi quan cho không ít người. Những thông tin xấu, tin giả với mục đích “câu view”, xuyên tạc, bịa đặt cũng được coi là một loại “dịch bệnh xã hội” mà đôi khi tác hại của nó còn nguy hiểm không kém vi-rút. Vì vậy đòi hỏi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân khi tiếp nhận thông tin phải biết phân biệt, nhận diện đúng - sai, từ đó lên án, đấu tranh với những biểu hiện sai trái, gìn giữ khối đại đoàn kết toàn dân.
          Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc; các ban, ngành, đoàn thể thành phố thực hiện các nội dung tuyên truyền đạt kết quả tốt.
 
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực Thành ủy (b/c),
- Như trên,
- Lưu BTG.
TRƯỞNG BAN
 
 
đã ký
 
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online48
Tất cả2763633