2023-01-10 13:54:46 Số lượt xem 831
ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH
THÀNH ỦY BẮC NINH
*
Số  108 - KL/TU
 
 
 
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP. Bắc Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2022
 
 
KẾT LUẬN
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 13 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA XXII
Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023
-----
 
Tại Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXII ngày 10/12/2022, sau khi nghe các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và các tờ trình, đề án, báo cáo chuyên đề trình tại Hội nghị, ý kiến của các đại biểu, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất kết luận:
I. Kết quả đạt được năm 2022
Năm 2022, bên cạnh những thuận lợi, thành phố đối diện với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 và diễn biến khó lường của tình hình kinh tế thế giới đã tác động đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố tiếp tục đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực:
1. Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thúc đẩy phát triển kinh tế trong tình hình mới; đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống của nhân dân”. Tập trung triển khai thực hiện 03 quyết tâm chính trị: (1) Thực hiện tốt công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19; thực hiện thành công chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố; (2) Tăng cường các giải pháp xử lý, cải thiện và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn, đặc biệt là khu vực làng nghề giấy Phong Khê, bún bánh Khắc Niệm; thực hiện trồng 31.200 cây xanh trên địa bàn, đạt 104% kế hoạch; (3) Tập trung triển khai đầu tư xây dựng 09 công trình.
2. Hoạt động thương mại - dịch vụ từng bước hồi phục và phát triển; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 36.522 tỷ đồng, tăng 29,3% so với năm 2021, chiếm gần 50% giá trị toàn tỉnh. Khai trương, đưa vào hoạt động tuyến phố chuyên doanh thiết bị điện, nước tại đường Bình Than kéo dài, phường Võ Cường. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản được quan tâm, giá trị ước đạt 643,5 tỷ đồng, bằng 101,1% kế hoạch, tăng 0,18% so với năm 2021. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 5.921,7 tỷ đồng, đạt 95% dự toán, bằng 111% so với năm 2021; thu ngân sách thành phố ước thực hiện 3.718,4 tỷ đồng, đạt 195% dự toán, bằng 106% so với năm trước.
3. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên và môi trường được tăng cường; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. Tiếp tục triển khai đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Xử lý ô nhiễm môi trường được chú trọng; tập trung triển khai thực hiện Đề án "Tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường phường Phong Khê giai đoạn 2022-2030"; xây dựng Đề án "Tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề phường Khắc Niệm giai đoạn 2022-2025".
4. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, an sinh xã hội được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực. Làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Chất lượng giáo dục - đào tạo tiếp tục được nâng lên, năm học thứ hai liên tiếp thành phố xếp thứ Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh cả về số lượng và chất lượng giải; Đoàn học sinh Tiểu học của thành phố đứng đầu cấp huyện của toàn quốc trong cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt với 11/11 em đạt giải (01 giải Trạng Nguyên và 10 giải Nhất). An sinh xã hội được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,37%; thành phố hiện có 03 phường không còn hộ nghèo.
5. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Tổ chức thành công diễn tập phòng chống cháy rừng tại phường Nam Sơn. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường, chú trọng. Cải cách hành chính được đẩy mạnh. Đối ngoại và quan hệ quốc tế tiếp tục được mở rộng.
6. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội Hội Cựu Chiến binh các cấp thành phố, nhiệm kỳ 2022-2027.
Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có những tồn tại, hạn chế, như: Một số nội dung theo quyết tâm chính trị, chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Thu ngân sách gặp khó khăn, nhất là thu tiền sử dụng đất đạt thấp. Việc chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác chợ còn chậm. Công tác GPMB, triển khai thực hiện một số dự án, công trình còn chậm, vướng mắc (dự án đất dân cư dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất, trường học, trung tâm văn hóa thể thao phường...). Vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị, đất đai, đê điều, hành lang an toàn giao thông chưa được xử lý dứt điểm; việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại một số khu vực còn để xảy ra tồn đọng. Một số thiết chế văn hóa, thể thao chưa phát huy hiệu quả. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan tư pháp, nội chính có mặt còn hạn chế; phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy còn chậm được đổi mới...
II. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023
1. Chủ đề công tác năm: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tập trung phát triển thương mại - dịch vụ đa tiện ích; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và văn hoá”.
2. Phấn đấu thực hiện 03 quyết tâm chính trị:
(1) Phối hợp hoàn thiện thủ tục đầu tư Trung tâm thương mại quy mô cấp vùng trên địa bàn thành phố; hoàn thiện thủ tục đầu tư Chợ thành phố Bắc Ninh kết hợp bãi đỗ xe tĩnh.
(2) Hoàn thành công tác GPMB đường Vành đai 4 (đoạn qua địa bàn thành phố Bắc Ninh), cầu Như Nguyệt; phấn đấu khởi công các dự án: Đường vào trung tâm phường Kim Chân, phường Nam Sơn; đường nối từ nút giao thông Tây Nam sang làng Đại học; nghĩa trang nhân dân thành phố; Trường Tiểu học Nam Sơn số 1, Trường THCS Võ Cường.
(3) Tiếp tục thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường tại các phường Phong Khê, Khắc Niệm. Trồng 35.000 cây xanh trên địa bàn thành phố.
3. Các chỉ tiêu chủ yếu:
(1) Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 40.256 tỷ đồng.
(2) Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (giá so sánh năm 2010) đạt 670 tỷ đồng.
(3) Thu ngân sách Nhà nước phấn đấu vượt dự toán tỉnh giao.
(4) Duy trì tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt; chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, chất thải y tế được thu gom và xử lý 100%. Tỷ lệ “Khu dân cư sạch” đạt 95% trở lên.
(5) Tỷ lệ “Tuyến phố văn minh đô thị” đạt 90%. Phấn đấu 16/19 phường đạt chuẩn đô thị văn minh.
(6) Tỷ lệ khu phố đạt danh hiệu văn hóa đạt 89% trở lên; gia đình văn hóa đạt 91% trở lên; cơ quan, công sở văn hóa đạt 90% trở lên.
(7) Giữ vững giáo dục là đơn vị lá cờ đầu của tỉnh. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2: Mầm non 24/31 trường (77%); tiểu học 21/23 trường (91%); THCS 22/22 trường (100%). Công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mức 2 và kiểm định chất lượng đạt cấp độ 3 đối với 04 trường mầm non (Việt Đan, Võ Cường 2, Đại Phúc, Hoa Quỳnh); 02 trường tiểu học (Vệ An, Đại Phúc); 04 trường THCS (Phong Khê, Đại Phúc, Khắc Niệm, Hạp Lĩnh) và công nhận mới Trường TH&THCS Trần Quốc Toản. Công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng đạt cấp độ 2 đối với 02 trường tiểu học (Nam Sơn 1, Hòa Long).
(8) Duy trì 100% phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tiếp tục tăng cường các biện pháp nâng cao quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; số vụ ngộ độc thực phẩm trên 30 người mắc ≤ 1; không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm.
(9) Tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe đạt 92%. Tỷ lệ lao động trên 15 tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 58,3%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) giảm còn dưới 8,3%.
(10) Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1%.
(11) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 82%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt trên 77%. Tỷ lệ thất nghiệp thành thị duy trì ở mức 1,3%.
(12) Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,3%.
(13) Thực hiện tốt công tác quốc phòng toàn dân, hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2023.
(14) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, kỷ cương kỷ luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền.
(15) Phấn đấu có từ 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 85%; kết nạp từ 150 đảng viên mới trở lên.
(16) Có trên 85% tổ chức cơ sở của MTTQ và các đoàn thể nhân dân thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ tập hợp hội viên từ 88% trở lên; tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn từ 59,5% trở lên.
4. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
4.1. Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những khó khăn, bất cập, tồn tại, hạn chế; nhất là những hạn chế, tồn tại và kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát của Trung ương, của tỉnh và thành phố đã chỉ ra; kịp thời phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo khoa học, chất lượng và đạt hiệu quả cao.
4.2. Tăng cường năng lực phân tích, dự báo tình hình để có phương án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, hiệu quả. Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại, đa tiện ích; thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, các loại hình phân phối hiện đại, kinh doanh theo chuỗi, hệ thống cửa hàng tiện ích, dịch vụ suất ăn, dịch vụ môi trường, y tế, chăm sóc sức khỏe, kinh doanh vận tải..., các hình thức thanh toán, tiêu dùng hiện đại, các dịch vụ phục vụ các khu, cụm công nghiệp... gắn với làm tốt công tác quản lý nhà nước, quản lý thị trường, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Phối hợp thu hút, triển khai đầu tư hạ tầng thương mại - dịch vụ, như: Khu cảng cạn và dịch vụ logistic, trung tâm thương mại quy mô cấp vùng, siêu thị, khách sạn, Chợ thành phố Bắc Ninh... Khảo sát, nghiên cứu xây dựng thêm các tuyến phố chuyên doanh; đồng thời tăng cường hoạt động, hiệu quả tại các tuyến phố chuyên doanh đã hình thành. Tiếp tục sắp xếp, chỉnh trang, chuyển đổi mô hình quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo các điều kiện an toàn cho các chợ. Thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch trải nghiệm trên cơ sở phát huy và khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, sản phẩm OCOP của thành phố.
Tăng cường công tác quản lý các cụm công nghiệp, làng nghề; rà soát, khắc phục, xử lý những vấn đề còn tồn tại, hạn chế về hạ tầng, điện, môi trường, trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy... Quan tâm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với đô thị; tích cực nghiên cứu, triển khai các mô hình sản xuất phù hợp, có hiệu quả; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tăng cường công tác quản lý và xử lý nghiêm các vi phạm Luật đê điều, Luật thủy lợi. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP). Chủ động thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Bảo vệ, chăm sóc và phát triển rừng đảm bảo môi trường sinh thái; phòng, chống cháy rừng hiệu quả.
Quản lý chặt chẽ và điều hành ngân sách đúng quy định; nghiên cứu các giải pháp tăng thu ngân sách bền vững; khai thác hiệu quả các nguồn thu, các dư địa thu ngân sách. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động cân đối nguồn lực cho đầu tư phát triển. Kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng tài sản công; nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách phường, tài chính khu phố.
4.3. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, đất đai, tài nguyên, môi trường...; kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm các vi phạm; thường xuyên rà soát, khắc phục những vấn đề còn bất cập, thiếu mỹ quan, tiềm ẩn mất an toàn trong đô thị.
Tiếp tục rà soát, lập và điều chỉnh theo thẩm quyền các quy hoạch phân khu các phường, các khu đô thị mới, các quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị các tuyến đường... đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư, nhà ở xã hội, các bãi, điểm đỗ xe trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác cấp giấy phép xây dựng gắn với tăng cường kiểm tra việc thực hiện sau cấp phép, đảm bảo trật tự xây dựng được quản lý theo đúng quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được phê duyệt. Tăng cường thiết lập gắn với duy trì hiệu quả trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên các tuyến đường, phố, khu vực công cộng. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, nghiệm thu các dịch vụ sản phẩm công ích, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp. Chú trọng các giải pháp đảm bảo tiêu thoát nước, chống ngập úng đô thị. Kịp thời khắc phục những bất hợp lý về tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông, giải quyết hiệu quả các “điểm đen” tai nạn giao thông; kiểm tra, xử lý các vi phạm dừng, đỗ xe ô tô sai quy định, nhất là tại khu vực các tòa nhà chung cư.
Nâng cao chất lượng và đảm bảo tính kế hoạch, hiệu quả trong quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản; kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2023 theo đúng quy định, nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên và định mức phân bổ đầu tư, đảm bảo tập trung nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu, đề xuất phương án tăng nguồn vốn cho đầu tư công, tập trung vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm tạo sức lan tỏa, tạo không gian, dư địa, dẫn dắt đầu tư xã hội và có tác động lâu dài cho quá trình phát triển của thành phố. Chuẩn bị kỹ lưỡng những dự án dự kiến đầu tư, khởi công trong năm 2023 và phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, kéo dài, chưa phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; quản lý chặt chẽ, đôn đốc thực hiện các dự án có sử dụng đất, các dự án BT theo thẩm quyền. Phối hợp triển khai các dự án trên địa bàn, như: Đường tỉnh 295C, 285, mở rộng cầu Ngà...
Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, bền vững đất đai, tài nguyên. Thực hiện nghiêm Kết luận số 59-KL/TU ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố. Tiếp tục giải quyết, xử lý những tồn tại trong quản lý, sử dụng đất đai, xử nghiêm các sai phạm (nếu có); giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những trường hợp giao, bán, cho thuê đất trái thẩm quyền. Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, thu hồi theo quy định đối với các dự án sử dụng đất chậm triển khai thực hiện. Tiếp tục tháo gỡ và đề xuất với tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, làm tốt công tác GPMB, tái định cư các dự án trên địa bàn; tập trung cao công tác GPMB dự án đường vành đai 4, cầu Như Nguyệt, các Trung tâm văn hóa, thể thao phường... Các địa phương xác định việc công tác GPMB, triển khai thực hiện dự án Trung tâm văn hóa, thể thao là một trong những quyết tâm chính trị của Đảng bộ phường trong năm 2023.
Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả Đề án tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường phường Phong Khê; xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Hoàn thiện và báo cáo tỉnh xem xét, thông qua Đề án tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề phường Khắc Niệm; đánh giá việc thực hiện các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường tại phường Khắc Niệm. Thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt; đánh giá hiệu quả hoạt động của các điểm tập kết rác thải, xử lý rác thải tồn đọng tại các địa phương, đề xuất giải pháp xử lý.
4.4. Làm tốt công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Phát triển văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và Nghị quyết số 07- NQ/TU ngày 02/6/2020 của Thành ủy về tăng cường phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn; phối hợp tổ chức các hoạt động trong chương trình Festival "Về miền Quan họ" năm 2023. Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng "Tuyến phố văn minh đô thị", phường đạt chuẩn đô thị văn minh, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, thông tin, dịch vụ văn hóa, lễ hội, kinh doanh có điều kiện, quảng cáo trên địa bàn; chỉ đạo chuẩn bị chu đáo và tổ chức hiệu quả các lễ hội lớn đầu Xuân 2023. Phát triển văn hóa đọc; triển khai đầu tư xây dựng “Phố sách thành phố Bắc Ninh”. Quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao, nhà chứa Quan họ, trung tâm văn hóa thể thao phường... Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng; phát triển thể thao mũi nhọn, thành tích cao. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, ý thức, trách nhiệm trong công việc, văn hóa công sở; thực hiện chế độ hội họp, lễ tân, khánh tiết đảm bảo nội dung, thành phần, thời gian.
Tiếp tục phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, giảm tải số học sinh trên lớp, khắc phục việc thiếu giáo viên. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh. Nâng cao chất lượng công tác dạy và học theo hướng "Học thật, thi thật, kết quả thật". Đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học; quản lý chặt chẽ các khoản thu; xử lý kịp thời các vấn đề tiềm ẩn, mất an toàn trong trường học; rà soát, đánh giá việc mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị giáo dục; tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm theo quy định. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích cho học sinh và đảm bảo vệ sinh môi trường, công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm trong trường học. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài; tăng cường xã hội hóa, thu hút các nguồn lực phát triển giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi phát triển các trường tư thục, trường học đạt tiêu chuẩn quốc tế...
Làm tốt công tác y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế và chất lượng công tác y tế dự phòng; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các loại dịch, bệnh khác. Thực hiện tốt việc lập, quản lý hồ sơ sức khỏe người dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; quản lý chặt chẽ các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập, dịch vụ spa, thẩm mỹ, mỹ phẩm...; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
Đẩy mạnh các hoạt động an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công... Tăng cường các biện pháp giảm nghèo bền vững; rà soát, thống kê cụ thể từng trường hợp hộ nghèo, có giải pháp hiệu quả để hỗ trợ các hộ thoát nghèo; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,3%. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ xâm hại, bạo lực, bảo đảm sự an toàn cho trẻ em.
4.5. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2023 đảm bảo chặt chẽ, an toàn. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài; đảm bảo an ninh mạng, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Nghiêm túc thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nội chính và thực thi pháp luật; đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Rà soát, xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp, kéo dài, không để phát sinh thành "điểm nóng".
Nâng cao đạo đức công vụ; năng lực quản trị của chính quyền các cấp thành phố, các cơ quan hành chính nhà nước, thay đổi cả về tư duy và hành động, phương pháp công tác để trở thành chính quyền kiến tạo, phục vụ, quản trị nhà nước ở địa phương đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và phục vụ tốt cho xã hội. Rà soát quy chế phối hợp, phân công, phân nhiệm, quy trình xử lý công việc nội bộ giữa các phòng, ban, ngành, địa phương, đảm bảo tính kế hoạch cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc hiệu lực, hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn với khen thưởng, kỷ luật kịp thời, dân chủ, minh bạch.
Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng với quá trình chuyển đổi số và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 52-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 55-NQ/TU ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030. Tập trung nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT-Index).
4.6. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương khóa XIII; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định... của Trung ương và của Tỉnh ủy.
Tập trung xây dựng Đảng trên các mặt công tác: Chính trị, tư tưởng; tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm tra, giám sát; dân vận; nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; rà soát luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ tới. Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" chuyên đề năm 2023, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Tăng cường chỉ đạo thành lập tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng hiệu quả, thực chất; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, yêu cầu thực tiễn, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, địa bàn khu dân cư; tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy dân chủ, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy sự phát triển của thành phố. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, Đại hội Hội Nông dân các cấp thành phố nhiệm kỳ 2023-2028.
4.7. Về một số nhiệm vụ trước mắt, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các đồng chí Thành ủy viên căn cứ Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tốt các nhiệm vụ chính trị và hoạt động vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; quan tâm chăm lo Tết cho nhân dân, các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người yếu thế, bảo trợ xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022; chủ động triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ chính trị ngay từ những tháng đầu năm 2023.
4.8. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất các nội dung do UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị trình tại Hội nghị. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố, giao UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến hợp lý của đại biểu để hoàn thiện, trình HĐND thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền, trên cơ sở đảm bảo đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
III. Tổ chức thực hiện
1. Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở, các chi, đảng bộ trực thuộc có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn ở ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; phát huy vai trò các đồng chí cấp ủy viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2023.
2. Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố chịu trách nhiệm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 tại Kết luận của Thành ủy bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
3. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thành ủy viên khóa XXII và các Ban xây dựng Đảng Thành ủy chịu trách nhiệm giúp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện Kết luận.
Kết luận này phổ biến đến chi bộ.
 
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh (b/c),
- Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy,
- TT Thành ủy - HĐND - UBND thành phố,
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ TP khóa XXII,
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.
T/M THÀNH ỦY
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
Đã ký
 
 
 
Nguyễn Hoàng Long
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online28
Tất cả2657242