2023-06-12 16:34:33 Số lượt xem 434
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC NINH
Số:  94 /TB-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Bắc Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2023
 
 
THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố
tại Hội nghị triển khai các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả
--------------------------
 

Tại Hội nghị triển khai các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả ngày 10/6/2023 do đồng chí Nguyễn Song Hà - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì, dự họp có đồng chí Trương Ngọc Trang - Chủ tịch UB MTTQ thành phố, đồng chí Chu Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo Công ty Điện lực Bắc Ninh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Quản lý đô thị, Kinh tế, Văn hóa - thông tin, Công an, Ban QLDA xây dựng, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông, Điện lực, Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Công ty Cổ phần Môi trường và CTĐT Bắc Ninh; Chủ tịch UBND các phường. Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo, đề xuất các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu dự Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất kết luận:
1. Yêu cầu cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân nâng cao ý thức trách nhiệm sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả nhất, thực hiện nghiêm túc Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 06/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023, các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố trong thời gian qua (Văn bản số 1223/UBND-QLĐT ngày 6/6/2023 về việc tổ chức thực hện sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn thành phố Bắc Ninh; Văn bản số 1249/UBND-QLĐT ngày 08/6/2023 về việc tiếp tục thực hiện sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và tránh lãng phí trên địa bàn thành phố Bắc Ninh) và các văn bản chỉ đạo thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của trung ương, tỉnh và thành phố trong thời gian tới.
Các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, có hiệu quả đến tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức đa dạng để thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của cộng đồng về tiết kiệm điện.
2. Điện lực thành phố:
Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa - thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố xây dựng nội dung tuyên truyền, tờ rơi, chuyên mục tuyên truyền về thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn. Nội dung bài tuyên truyền đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu. Hoàn thành xong trong ngày 10/6/2023.
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với các hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị, hệ thống chiếu sáng quảng cáo, việc sử dụng điện tại các cơ quan, công sở….báo cáo UBND thành phố kịp thời chỉ đạo.
3. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố:
Chủ trì, phối hợp với Điện lực, Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông thành phố xây dựng nội dung tuyên truyền và đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phố, fanpage của thành phố và các trang mạng xã hội, đồng thời tăng cường đăng tải các bài viết thông tin về các chủ trương, chính sách của Chính phủ, UBND tỉnh và ngành điện trong việc thực hiện tiết kiệm điện, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng năm 2023 và thời gian tới.
Tham mưu UBND thành phố văn bản chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành hạn chế các biển quảng cáo điện tử, pano quảng cáo trên địa bàn thành phố.
4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông:
Chủ trì xây dựng và triển khai nội dung tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện có hiệu quả, tình hình cung ứng điện khó khăn trong mùa nắng nóng 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức như phát tờ rơi, tuyên truyền lưu động, lựa chọn thời điểm phát sóng (giờ vàng) trên hệ thống loa phát thanh nhằm nâng cao ý thức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tăng cường các giải pháp về tiết kiệm điện.
Chuẩn bị nội dung tuyên truyền, tờ rơi gửi các đơn vị liên quan và UBND các phường trong ngày 10/6/2023.
Tham mưu văn bản của UBND thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép tăng khung giờ phát sóng trong ngày. Hoàn thành xong trong ngày 10/6/2023.
5. Phòng Kinh tế thành phố:
Căn cứ các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh và thành phố, tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Thời gian hoàn thành xong trong ngày 12/6/2023.
Tham mưu thành lập 02 Tổ công tác liên ngành kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên báo cáo UBND thành phố để kịp thời chỉ đạo (thành phần Tổ công tác gồm: Phòng Kinh tế, Quản lý đô thị, Ban quản lý dự án xây dựng, Điện lực thành phố, Công ty CP môi trường và CTĐT Bắc Ninh). Hoàn thành xong trong ngày 10/6/2023.
6. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố:
Có văn bản phổ biến các giải pháp thực hành tiết kiệm điện trong trường học nhằm nâng cao ý thức, kiến thức của giáo viên, học sinh về sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm.
Triển khai thông tin tuyên truyền đến các giáo viên, phụ huynh và học sinh trên các nhóm zalo. 
7. Ban quản lý dự án xây dựng thành phố:
Chủ trì, phối hợp với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh, Điện lực thành phố và UBND các phường rà soát toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường, phố, khu dân cư, vườn hoa, công viên và các khu vực công cộng, thực hiện cắt giảm các hệ thống điện công cộng hợp lý, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn. Lên phương án cụ thể từng vị trí, hoàn thành trong ngày 10/6/2023.
Tổ chức lại thời gian bật đèn chiếu sáng công cộng từ 19 giờ 00 phút ngày hôm trước, tắt đèn vào 4 giờ 15 phút sáng ngày hôm sau.
8. Công an thành phố
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý các đối tượng lợi dụng trời tối để trộm cắp tài sản của người dân, tài sản công, tổ chức đua xe, lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông.
9. UBND các phường:
Chịu trách nhiệm kiểm soát việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn phường. Tuyên truyền sử dụng điện phù hợp, tiết kiệm tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, các nhà hàng, khách sạn, tổ hợp văn phòng, các tòa nhà chung cư...giảm công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm, tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả. Tuyên truyền tới các cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn có phương án sản xuất vào các giờ thấp điểm;
Tăng cường các biện pháp tuyên truyền; Tuyên truyền đến từng hộ sử dụng điện sinh hoạt để các hộ chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ, thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện vào giờ cao điểm, đặc biệt không đặt nhiệt độ điều hòa dưới 270C; Cử cán bộ phát tờ rơi, tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân tắt các thiết bị điện không cần thiết, tắt hoàn toàn hệ thống điện quảng cáo. Triển khai thực hiện kể từ ngày 10/6/2023.
Phối hợp với Ban quản lý dự án xây dựng thành phố; Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh rà soát, lên phương án cắt điện công cộng đảm bảo tiết kiệm, hợp lý.
10. Đề nghị Ủy ban MTTQ thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường công tác tuyên truyền và giám sát việc thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
11. Đề nghị Công ty Điện lực Bắc Ninh cử cán bộ phối hợp với Điện lực thành phố và các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.
12. Đề nghị Đảng ủy các phường chỉ đạo UBND phường, các tổ chức đoàn thể phường và các khu phố triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, có hiệu quả.
Trên đây là ý kiến Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị ngày 10/6/2023. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Bắc Ninh (b/c);
-  TT Thành ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ thành phố (b/c);
- Điện lực tỉnh BN;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể TP (t/h);
- Đảng ủy, UBND 19 phường (t/h);
- Lưu VT.
 
TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
Đã ký
 
 
Trần Minh Tú
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online38
Tất cả2743609