2017-08-07 13:43:38 Số lượt xem 12900

Câu hỏi:

          Kỷ luật của Đảng gồm có những hình thức nào? Đảng viên dự bị vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng có kỷ luật bằng hình thức khai trừ không? Đảng viên chính thức vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng có áp dụng biện pháp xóa tên được không?

Trả lời:

          - Tại Khoản 2, Điều 35, Quy định số 30 - QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) quy định thi hành chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quy định:

          “2- Hình thức kỷ luật:

2.1 - Đối với tổ chức đảng: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán.

          2.2 - Đối với đảng viên chính thức: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

          Đảng viên chính thức vi phạm nghiêm trọng đến mức phải khai trừ thì phải kỷ luật khai trừ, không áp dụng biện pháp xóa tên, không chấp nhận việc xin ra khỏi Đảng.Cấp ủy viên vi phạm đến mức cách chức thì phải cách chức, không để thôi giữ chức.

          2.3 - Đối với đảng viên dự bị: Khiển trách, cảnh cáo.

          Đảng viên dự bị vi phạm đến mức phải kỷ luật thì kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo và khi hết thời gian dự bị, chi bộ vẫn tiến hành xét công nhận đảng viên chính thức. Nếu vi phạm đến mức không còn đủ tư cách đảng viên thì xóa tên trong danh sách đảng viên”.

          Như vậy, theo quy định trên thì đảng viên dự bị vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng đến mức không còn đủ tư cách đảng viên thì không kỷ luật bằng hình thức khai trừ mà chỉ xóa tên trong danh sách đảng viên. Đảng viên chính thức vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng thì phải căn cứ vào tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm và các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ để quyết định hình thức kỷ luật thích hợp, không áp dụng hình thức xóa tên trong danh sách đảng viên. 

 
Video
Thống kê truy cập
Đang online25
Tất cả2572999