2018-07-31 10:41:37 Số lượt xem 1843
Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng được Đảng, Nhà nước hết sức coi trọng trong những năm gần đây.
 
Sau nhiều năm hoạt động, BHYT đã từng bước phát triển, đạt được một số thành tựu quan trọng: Số người tham gia BHYT tăng, đặc biệt là người nghèo và các đối tượng chính sách; sự tiếp cận dịch vụ y tế của các đối tượng được cải thiện rõ rệt. BHYT đã tạo ra nguồn tài chính công đáng kể cho công tác khám chưa bệnh (KCB), góp phần thực hiện mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.
Để được chi trả 100% viện phí, người tham gia BHYT 5 năm liên tục cần điều kiện gì? Có phải ai tham gia đủ 5 năm liên tục thì trên thẻ BHYT cũng có dòng chữ thể hiện điều này và nếu không thì sao? 
1/Điều kiện để được chi trả 100% viện phí?
Thứ nhất: Có thời gian tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục trở lên tính từ thời điểm người đó tham gia BHYT đến thời điểm đi KCB;
Thứ hai: Có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (6 tháng lương cơ sở hiện nay 7.800.000 đồng) tính từ thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến.
Khi đó những người đang cùng chi trả 5% hoặc 20% chi phí KCB BHYT sẽ không phải thanh toán phần cùng chi trả này nữa.
Ví dụ: Bệnh nhân Nguyễn Văn A. năm 2018 phải đồng chi trả trong 1 hoặc nhiều đợt điều trị số tiền là 7.800.000 đồng (1.300.000 đồng x 6 tháng lương cơ sở) thì các đợt điều trị kế tiếp của năm 2018, bệnh nhân sẽ được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh.
 Các đối tượng tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục trở lên thì trên thẻ BHYT sẽ có dòng chữ “Thời điểm đủ 05 năm liên tục:…”.
 
Về dòng chữ “Thời điểm đủ 5 năm …” trên thẻ BHYT
Nguyên tắc, các đối tượng tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục trở lên thì trên thẻ BHYT sẽ có dòng chữ “Thời điểm đủ 05 năm liên tục: từ ngày…”.  Tuy nhiên, đối với những trường hợp đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên nhưng do quá trình tham gia BHYT của đối tượng ở nhiều tỉnh, nhiều đơn vị, nhiều nhóm đối tượng khác nhau... nhưng hệ thống dữ liệu đóng BHYT chưa được quản lý tập trung toàn quốc và thiếu mã định danh cá nhân do chưa kê khai DK1-DC hoặc kê khai thiếu số thành viên trong gia đình nên việc xác định thời gian đóng BHYT của người tham gia BHYT còn gặp khó khăn.
2/ Thủ tục cấp thẻ BHYT thời điểm đủ 05 năm liên tục?Với những người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên nhưng trên thẻ BHYT chưa có dòng chữ “Thời điểm đủ 05 năm liên tục: từ ngày…" thì  đến Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh để làm thủ tục đổi thẻ BHYT.
Thủ tục bao gồm:
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
- Thẻ BHYT đang còn thời hạn sử dụng
- Mẫu xác nhận 5 năm liên tục (do cơ quan BHXH cung cấp).
- Khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ có trách nhiệm rà soát, xác định thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục và in thẻ BHYT mới trả cho người dân theo quy định.
3/ Thủ tục cấp giấy không cùng chi trả trong năm tài chính
Người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến,  cần cung cấp những loại giấy tờ như sau:
  - Hoá đơn thanh toán viện phí trong năm tài chính lớn hơn 6 tháng lương cơ sở
  - Giấy ra viện
  - Chứng minh thư nhân dân
  Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết quả thủ tục hành chính  BHXH thành phố Bắc Ninh. Địa chỉ số 41 Nguyễn Đăng Đạo – Suối Hoa – Bắc Ninh
Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT tốt nhất khi đi khám chữa bệnh, đề nghị người lao động và người dân lưu ý các nội dung có liên quan đến quyền lợi của mình được hưởng, phối hợp với các đơn vị Đại lý thu (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, UBND xã, phường hoặc đến Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh để được hướng dẫn xác nhận quyền lợi theo quy định./. 
                                                                                                Hoàng Văn Hiển
Phó Giám đốc BHXH TP
                                                                           
                                                                         
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online22
Tất cả2657311