2023-11-27 10:57:36 Số lượt xem 1781
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số  410  - CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 12/2023”
             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
 TP. Bắc Ninh, ngày 27 tháng 11 năm 2023
 
Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 12/2023 với những nội dung chính như sau:
I- Nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền
1. Lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
- Tuyên tuyền việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII theo nội dung Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 16/11/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Bắc Ninh.
- Tuyên truyền về kết quả Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV; về kết quả sau nửa nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội; việc thông qua các dự thảo luật tại Kỳ họp và các nội dung chất vấn, trả lời chất vấn được cử tri quan tâm.
- Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng và Chuyên đề năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về thực hiện nhiệm vụ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Công đoàn Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, sự phối hợp của chính quyền, đoàn thể các cấp và sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với hoạt động công tác Công đoàn; công tác Hội nông dân, các phong trào thi đua yêu nước của giai cấp công nhân và giai cấp nông dân Việt Nam, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn và Hội nông dân các cấp ngày càng vững mạnh.
- Tuyên truyền về kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2023; về kết quả lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ và việc thực hiện tự phê bình và phê bình của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp; việc tổng kết các mặt hoạt động năm 2023 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của các tổ chức trong hệ thống chính trị.
- Tuyên truyền về cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) và Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (moj.gov.vn) do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức triển khai.
- Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Ngô Gia Tự nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Đồng chí (03/12/1908 - 03/12/2023), khẳng định những cống hiến to lớn của đồng chí Ngô Gia Tự đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương Bắc Ninh, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
- Tiếp tục tuyên truyền về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; phát huy vai trò của cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
2. Lĩnh vực phát triển kinh tế, quản lý đô thị và môi trường
- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như: Dự án đường Vành đai 4, đường Hoàng Hoa Thám kéo dài, tỉnh lộ 286 đi Khúc Xuyên, đường vào trung tâm các phường Kim Chân và Nam Sơn, Trung tâm văn hóa thể thao các phường…
- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 - 2025, về xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án xử lý ô nhiễm môi trường tại phường Phong Khê và phường Khắc Niệm.
- Tuyên truyền vè việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp an toàn sinh học.
3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
- Tuyên truyền về kết quả thực hiện bình xét, đánh giá các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2023.
- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 71- NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.
- Tiếp tục tuyên truyền hưởng ứng đợt cao điểm ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động.
- Tuyên truyền triển khai Kế hoạch của UBND thành phố về triển khai công tác kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn.
- Tiếp tục tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo lời Bác, đặc biệt là các cá nhân, tập thể điển hình trong hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).
4. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh
- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ và các văn bản kế hoạch của UBND thành phố, của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố về thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024; gắn với thực hiện công tác phát triển đảng viên trong thanh niên sẵn sàng nhập ngũ.
- Đẩy mạnh Tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh trật tự những tháng cuối năm 2023 và chuẩn bị Tết dương lịch 2024; việc tăng cường các biện pháp quản lý người tạm trú, người nước ngoài, các cơ sở kinh doanh có điều kiện; kết quả việc triệt phá các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, tội phạm lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy; tập trung tuyên truyền sâu rộng các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy.
- Tiếp tục tuyên truyền việc quán triệt triển khai Nghị quyết số 87- NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh Bắc Ninh an toàn giao thông”; việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 87 tại Đảng bộ thành phố nhằm xây dựng các phường an toàn giao thông và xây dựng “Thành phố Bắc Ninh an toàn giao thông”.
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 12/2023 để phổ biến tới cán bộ, đảng viên.
Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, các địa phương, đơn vị chủ động lựa chọn nội dung sinh hoạt tư tưởng phù hợp để tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 12/2023 như: ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (01/12); ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (03/12); ngày Quốc tế Người khuyết tật (03/12); ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12); ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12); ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12); ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12); ngày Dân số Việt Nam (26/12),... và các ngày lễ, kỷ niệm khác.
Đồng thời, các cấp ủy cơ sở nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các lĩnh vực, những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm; kịp thời phân tích, định hướng dư luận theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (b/c),
- Các Ban xây dựng Đảng,
- Văn phòng Thành ủy,
- Trung tâm Chính trị thành phố,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu VP BTG.
TRƯỞNG BAN
 
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online24
Tất cả2699908