2021-07-09 21:03:14 Số lượt xem 592
ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH
THÀNH ỦY BẮC NINH
 
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
*
Số  272 - CV/TU
Về công tác phòng, chống dịch Covid-19
trong tình hình mới
 
 
TP. Bắc Ninh, ngày 08 tháng 7 năm 2021
 
 
Kính gửi:
- Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân thành phố,
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố,
- Các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Thành ủy viên,
- Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể thành phố,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc.
 
 
Trong thời gian vừa qua, dịch Covid-19 đã bùng phát trên địa bàn thành phố với sự xuất hiện của biến chủng mới có tốc độ lây lan rất nhanh. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; sự phối hợp giúp đỡ của các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở; sự đồng thuận, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, đến nay tình hình dịch đã cơ bản được kiểm soát, hầu hết các khu dân cư được chuyển sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ (trừ một số khu vực, cụm dân cư đang thực hiện cách ly y tế). Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, ở một số khu vực trên địa bàn đã phát sinh các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, cùng với những diễn biến phức tạp của dịch ở một số địa phương khác trong cả nước, dẫn đến nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh trở lại trên địa bàn thành phố.
Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu:
1. Cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở cần tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, với tinh thần "chống dịch như chống giặc" và phương châm “5K + vắc-xin”, phải "đi trước, chặn đầu", không để dịch lây lan vào các khu vực an toàn. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thỏa mãn với những kết quả bước đầu đạt được. Mọi trường hợp thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm, vi phạm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải kịp thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.
2. UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố chỉ đạo:
- Tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo sát sao, chặt chẽ, kịp thời quyết định áp dụng các biện pháp phù hợp, linh hoạt, hiệu quả nhất trong công tác phòng, chống dịch.
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền lưu động về các biện pháp phòng, chống dịch; nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp "5K", khai báo y tế, cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, không tụ tập đông người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc... Tăng cường khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết.
- Xây dựng quy trình hướng dẫn về trình tự, các bước và các công việc cụ thể cần triển khai thực hiện khi xuất hiện ca mắc Covid-19 (F0) hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trên địa bàn để các đơn vị, địa phương chủ động triển khai, tránh lúng túng, phản ứng chậm. Nghiên cứu cải tiến, có giải pháp tối ưu trong việc điều tra, truy vết, khoanh vùng, thiết lập vùng cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm, nhằm rút ngắn thời gian, đạt hiệu quả cao nhất.
- Tiếp tục nắm chắc, cập nhật thường xuyên danh sách và sự biến động dân cư ở từng địa bàn phục vụ công tác điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm khi cần.
- Chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, xử phạt những tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định phòng, chống dịch, nhất là việc tập trung đông người tại nơi công cộng, tập luyện thể dục, thể thao ngoài trời không đảm bảo giãn cách, không đeo khẩu trang...
- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu vực, địa bàn có nguy cơ cao, có mật độ dân số đông, có nhiều công nhân lưu trú trên địa bàn, các chung cư, trung tâm thương mại, chợ, khu, cụm công nghiệp...
- Đối với các địa phương có công nhân lưu trú trong các nhà trọ, tiếp tục tuần tra, quản lý chặt chẽ, thực hiện nghiêm các quy định tạm thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo Quyết định 208/QĐ-BCĐ ngày 15/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, nhất là việc đóng cửa nhà trọ chậm nhất 21 giờ hàng ngày, xử phạt công nhân còn ở ngoài nhà trọ, các hộ kinh doanh tại khu vực nhà trọ bán hàng sau 21 giờ.
- Đối với các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú yêu cầu khách đến lưu trú thực hiện khai báo y tế, đồng thời lập danh sách và báo cáo với chính quyền địa phương.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và thống kê đầy đủ các trường hợp đến hoặc trở về địa phương từ các địa bàn có ổ dịch trong cả nước theo thông báo hằng ngày của Bộ Y tế, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai..., yêu cầu thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, cách ly tập trung theo quy định của UBND tỉnh.
- Thành lập các Đoàn kiểm tra, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải cam kết thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, lập danh sách, quản lý chặt chẽ, tổ chức xét nghiệm định kỳ cho công nhân, người lao động làm việc tại các công trường, dự án trên địa bàn.
- Chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, khoa học các điều kiện phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đảm bảo giãn cách, tuyệt đối không để xảy ra các yếu tố không an toàn ở các điểm lấy mẫu, khu vực tiêm vắc-xin, đặc biệt không được để sót, để lọt các đối tượng lấy mẫu xét nghiệm.
- Quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú; đối với các khu cách ly tập trung, phải quản lý, vận hành chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra lây nhiễm chéo.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch; tăng cường lắp đặt camera, sử dụng flycam ở các khu vực cần thiết để quản lý, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch.
- Quản lý chặt chẽ và việc di, biến động của các đối tượng xã hội, nghiện ma túy, các nhân viên làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện... trên địa bàn.
- Khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, các địa phương chi trả chế độ phụ cấp chống dịch cho các lực lượng; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, đúng quy định.
- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch của các cơ quan, đơn vị, của UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các phường; chấn chỉnh, xử lý kịp thời những biểu hiện chủ quan, thực hiện thiếu quyết liệt, chưa làm hết trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch.
3. Đảng ủy các phường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn. Đối với những địa phương có ổ dịch phức tạp, có nguy cơ cao, hằng ngày phải tổ chức giao ban để đánh giá tình hình và đề ra các biện pháp hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch ở địa phương; chỉ đạo thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, quyết liệt các nhiệm vụ trong khu vực cách ly y tế (khu phong tỏa) trên địa bàn; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ người đến hoặc trở về địa phương từ các vùng có dịch, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở... trong cộng đồng.
Chỉ đạo các chi bộ khu dân cư phân công các đảng viên trong chi bộ, thành viên Ban công tác Mặt trận, đoàn viên, hội viên các chi hội đoàn thể, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, nông dân... trực tiếp tham gia hoạt động của Tổ Covid cộng đồng; chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động, quán triệt, phân công nhiệm vụ cụ thể của thành viên các Tổ Covid cộng đồng, đảm bảo thực sự đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, để tất cả người dân thành phố nhận thức rõ, chấp hành nghiêm, tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch.
4. Đảng ủy Quân sự thành phố tăng cường lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, chống dịch được giao, quản lý chặt chẽ các khu cách ly tập trung, các chốt chặn ở các khu vực phong tỏa, huy động lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.
5. Đảng ủy Công an thành phố tăng cường lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, chống dịch được giao, nhất là trong công tác điều tra, truy vết; công tác tuần tra, xử lý các vi phạm về phòng, chống dịch; việc kiểm soát bên trong các khu phong tỏa; quản lý chặt chẽ các đối tượng xã hội, nghiện ma túy, các nhân viên làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện...; huy động lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.
6. Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội, chú ý những thông tin trên không gian mạng, mạng xã hội; kịp thời báo cáo với Thường trực Thành ủy.
7. Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ kinh phí mua vắc-xin phòng Covid-19.
8. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên được phân công phụ trách theo dõi địa bàn, lĩnh vực, nắm chắc tình hình, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, cùng với địa phương, đơn vị chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác phòng, chống dịch.
Văn phòng Thành ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình kết quả thực hiện, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh (b/c),
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh,
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh,
- Thường trực Thành ủy,
- Như kính gửi,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
Đã ký 
 
 
 
Nguyễn Hoàng Long
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online336
Tất cả1576497