2021-06-20 16:23:45 Số lượt xem 282
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 140 - CV/BTG
“V/v động viên các lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid  - 19”
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
 
TP. Bắc Ninh, ngày 19 tháng 6 năm 2021
 
Kính gửi
- Các ban, ngành, đoàn thể thành phố.
- Đảng ủy, UBND các phường.
 
 Thời gian qua, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố Bắc Ninh đã đoàn kết, trách nhiệm tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trong đó các lực lượng từ thành phố đến cơ sở đã tích cực vào cuộc, trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ khoanh vùng, truy vết điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị người bệnh, trực các điểm chốt chặn, phục vụ tại các khu cách ly tập trung và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác để kịp thời ứng phó và “chiến đấu” với dịch bệnh.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, một số trường hợp cán bộ các ngành, các địa phương tham gia chống dịch đã trở thành những F2, F1, thậm chí là F0, song tất cả vẫn không quản ngại khó khăn, thử thách để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Để các lực lượng tham gia chống dịch yên tâm thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai có hiệu quả. Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các đơn vị, các địa phương tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, thường xuyên động viên, phát huy sức mạnh của các lực lượng làm nhiệm vụ. Đối với trường hợp cán bộ tham gia chống dịch không may bị lây nhiễm Covid-19, đề nghị các địa phương, đơn vị có biện pháp công tác tư tưởng không để cán bộ bị hoang mang, dao động, động viên kịp thời để cán bộ yên tâm điều trị khỏi bệnh. Đồng thời, làm tốt việc chỉ đạo, hướng dẫn các lực lượng tham gia phòng, chống dịch của đơn vị mình thực hiện thật tốt các biện pháp phòng dịch trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.
 
Nơi nhận:
- TT Thành ủy (B/c),
- BCĐ TP về phòng, chống dịch,
- Như kính gửi,
- Lưu VP Ban Tuyên giáo.
TRƯỞNG BAN
 
(Đã ký)
 
 Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online31
Tất cả1576475