Năm 2016, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXI, Thành phố đã đạt được những kết quả toàn diện, tạo dấu ấn nổi bật sau 20 năm trở thành trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh và là tiền đề quan trọng để Thành phố tự tin, vững bước đẩy mạnh công cuộc phát triển hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố Bắc Ninh trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Nhân dịp này, phóng viên (PV) Báo Bắc Ninh đã phỏng vấn đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố xung quanh vấn đề này:

Diện mạo đô thị thành phố Bắc Ninh ngày càng hiện đại và sáng, xanh, sạch, đẹp.

PV: Năm 2016, Thành phố đã được những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, vậy những điểm nổi bật là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Đức Điện: Xác định năm 2016 có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch 5 năm 2016-2020 nên toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đến hết năm, Thành phố đã về đích và đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực với những dấu ấn nổi bật nhất là:

Mặc dù trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới còn gặp nhiều khó khăn song Thành phố vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội (GRDP) gần 12%/năm, vượt kế hoạch năm và cao hơn bình quân toàn tỉnh. Trong đó, 2 lĩnh vực mũi nhọn của thành phố đều có mức tăng trưởng cao: Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN tăng 15,4% so với năm 2015, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tăng 13,1%... Kinh tế tăng trưởng cao nên thu NSNN trên địa bàn vượt 288% dự toán và tăng 259% so với năm 2015, trong đó thu ngân sách thành phố đạt 205% dự toán và tăng 19,8%...

Cùng với đó, được sự quan tâm của tỉnh và sự chủ động, tích cực huy động các nguồn lực của Thành phố nên kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục được đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ với nhiều công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố được khánh thành và khởi công, nhiều dự án chỉnh trang đô thị hoàn thành và đưa vào sử dụng, đặc biệt là với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND Thành phố về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị... đã tạo lập diện mạo đô thị Thành phố tiếp tục khang trang, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp…

Kinh tế phát triển, Thành phố quan tâm thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, TDTT, KHCN, quản lý tài nguyên môi trường… Trong đó, giáo dục đào tạo tiếp khẳng định vị trí đứng đầu tỉnh, nhất là về cơ sở vật chất, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn, giáo viên giỏi… Nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa, TDTT lớn của tỉnh và thành phố được tổ chức thành công. Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh đô thị phát triển sâu rộng. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, điển hình là thành phố đã hoàn thành kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 53 hộ nghèo và 26 hộ người có công trước 3 tháng, góp phần thực hiện thắng lợi quyết tâm chính trị của tỉnh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và không ngừng nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, hệ thống chính trị được chăm lo xây dựng vững mạnh toàn diện. Năm 2016, Đảng bộ Thành phố đạt TSVM tiêu biểu được Tỉnh ủy tặng Bằng khen và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho nhân dân và cán bộ Thành phố Bắc Ninh…

PV: Phát huy những thành tựu đạt được, năm 2017 và những năm tiếp theo, Thành phố đặt ra những mục tiêu và định hướng phát triển như thế nào?

Đồng chí Trần Đức Điện: Những thành quả đạt được trong năm 2016 và chặng đường 20 năm kể từ ngày tái lập tỉnh đã khẳng định vai trò, vị thế của Thành phố Bắc Ninh trong công cuộc đổi mới của quê hương và là niềm vinh dự, rất đỗi tự hào của cán bộ, đảng viên và các tầng lớn nhân dân Thành phố. Đây cũng là nguồn động viên, cổ vũ to lớn, là tiền đề và động lực quan trọng để Thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2017 và những năm tiếp theo theo tinh thần Nghị quyết số 11 ngày 10/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Mục tiêu và định hướng xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, có nền kinh tế tri thức và đô thị thông minh, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, là một trong những địa phương đi đầu về sự thịnh vượng và chất lượng cuộc sống của người dân, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học - công nghệ của tỉnh; là một trong những trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế tri thức của vùng Thủ đô.

Trước hết, trong năm 2017 này, Thành phố xác định những mục tiêu chủ yếu là: Tốc độ tăng trưởng GRDP 11%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm xuống còn 2,0%, tăng  khu vực công nghiệp và xây dựng lên 47,2% và khu vực dịch vụ lên 50,8%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13,8%; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,6%. Hoàn thành dự toán thu NSNN; Hoàn thành xây dựng 3 trường đạt chuẩn Quốc gia mức I và 3 trường đạt chuẩn Quốc gia mức II. Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,2%; Tạo việc làm mới cho 5.000 lao động. Hoàn thành 100% xã phường đạt chuẩn y tế Quốc gia và hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới… Đặc biệt, Thành phố đề ra những quyết tâm chính trị để phấn đấu hoàn thành về xây dựng, nâng cấp kiên cố hóa trường học và chống quá tải cho các trường trung tâm; phấn đấu 100% khu dân cư sử dụng nước sạch; 100% ngõ xóm có hệ thống chiếu sáng đô thị; cải tạo nâng cấp, xóa bỏ 50% đường đất trong khu dân cư; (trong đó phường Tiền An, Ninh Xá, Thị Cầu, Đáp Cầu đạt 100%) và trồng mới 20.000 cây xanh… Đây là những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội của Thành phố từng bước đồng bộ, theo hướng hiện đại, bền vững, phục vụ tốt cuộc sống của người dân trên địa bàn và đáp ứng yêu cầu phát triển của một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, một thành phố văn minh, hiện đại, một đô thị thông minh và phát triển bền vững trong tương lai.

PV: Vậy, để thực hiện được các mục tiêu trên thì Thành phố đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gì thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Đức Điện: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2017 và những năm tiếp theo, Thành phố cần tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành của tỉnh, từ đó chủ động, sáng tạo đề ra và quyết tâm, quyết liệt thực hiện tốt các giải pháp mang tính đột phá, toàn diện và lâu dài.

Theo đó, Thành phố cần khẩn trương xây dựng kế hoạch và chương trình hành động nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của tỉnh, vận dụng sáng tạo, linh hoạt và thực hiện cho phù hợp với điều kiện cụ thể của thành phố, tiếp tục xây dựng và thực hiện quyết liệt cải cách hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút các nguồn lực thúc đẩy công cuộc phát triển bền vững của thành phố. Trong đó, tập trung thu hút mạnh các nguồn đầu tư vào phát triển các ngành thương mại dịch vụ chất lượng cao như: Tài chính, ngân hàng, viễn thông, CNTT, dịch vụ du lịch, đào tạo, chuyển giao KHCN, các TTTM, dịch vụ, vui chơi giải trí lớn, hiện đại… Trước hết là đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các dự án đầu tư TTTM, siêu thị, khách sạn cao cấp đã được cấp phép như: Khách sạn Mường Thanh, TTTM Viglacera, Vincom, APEC… đồng thời tiếp tục thu hút các nhà đầu tư lớn về đầu tư kinh doanh tại thành phố. Tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp và làng nghề, giải quyết tốt các vấn đề môi trường, đồng thời tích cực thu hút phát triển các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. Tiếp tục có các cơ chế, chính sách hỗ trợ để phát triển nền nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa, chất lượng cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm…

Đồng thời, huy động mọi nguồn lực nhằm tập trung hoàn chỉnh và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông, hệ thống thông tin, điện, nước, chiếu sáng, các khu đô thị, khu du lịch, hệ thống trường lớp, mạng lưới y tế... làm cơ sở phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của thành phố và bảo đảm các tiêu chí đô thị loại I. Từ đó, tập trung huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm xây dựng Thành phố hướng tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh, phát triển bền vững, một đô thị được áp dụng các công nghệ tiên tiến trong mọi lĩnh vực đời sống, trong xây dựng chính quyền điện tử để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn và không ngừng nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân thành phố.

Đây là những nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhưng với truyền thống của quê hương, với sự nỗ lực phấn đấu quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Bắc Ninh sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, đưa Bắc Ninh trở thành một thành phố văn minh, hiện đại và giàu bản sắc văn hiến và cách mạng, xứng tầm là một đô thị lõi, đô thị trung tâm của tỉnh và góp phần đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc TƯ vào những năm 20 của thế kỷ 21 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

PVXin trân trọng cảm ơn đồng chí!
Nguồn: BaoBacNinh.com
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online51
Tất cả2763714