2021-06-20 16:20:07 Số lượt xem 442
 
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 139 - CV/BTG
  “V/v định hướng công tác tuyên truyền
phòng, chống dịch bệnh Covid-19”
 
 
         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
 
TP.  Bắc Ninh, ngày 19 tháng 6  năm 2021
Kính gửi: Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các phường.
                          
Sau tròn 01 tháng (kể từ ngày 18/5/2021 đến nay) thực hiện việc giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn thành phố để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, thần tốc hơn, có thể khẳng định công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở thành phố Bắc Ninh đã có được những kết quả bước đầu quan trọng. Theo đó, kể từ ngày 19/6/2021 có 03/19 phường (bao gồm Suối Hoa, Khúc Xuyên, Kim Chân) được điều chỉnh giảm mức độ giãn cách xã hội sang thực hiện Chỉ thị 15-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời số các phường được đánh giá có mức độ nguy cơ rất cao về dịch bệnh giảm còn 05 đơn vị (bao gồm Khắc Niệm, Vân Dương, Nam Sơn, Đại Phúc, Vệ An); số có nguy cơ cao còn 02 đơn vị (bao gồm Thị Cầu, Ninh Xá); 12 đơn vị còn lại là các phường ở mức có nguy cơ.
Để bảo đảm giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tránh tâm lý lơ là, chủ quan tại một số cơ sở cũng như xốc lại tinh thần quyết tâm chiến thắng dịch bệnh ở các địa phương cơ sở có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao. Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các phường tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, trong đó lưu ý thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau:
  1. Đối với các phường có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao
  - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân tiếp tục nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện tốt việc bảo đảm giãn cách xã hội ở mức cao nhất theo tinh thần Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ; nghiêm ngặt thực hiện việc phong tỏa tại các khu vực phải cách ly y tế ở một số khu phố; triển khai thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, có hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ về phòng, chống dịch bệnh theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, của UBND thành phố và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của thành phố để quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, để các khu phố sớm được dỡ bỏ cách ly y tế, để các phường sớm được điều chỉnh biện pháp giãn cách xã hội về các Chỉ thị 15-CT/TTg, Chỉ thị 19-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Tuyên truyền sâu rộng và kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền để người dân chủ động khai báo các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân và các trường hợp liên quan khác nhằm kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, hạn chế tối đa mức độ lây lan trong cộng đồng. Tuyên truyền để mọi người hiểu và thực hiện nghiêm túc kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng theo từng cấp độ của dịch bệnh Covid-19, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân về thực hiện các quy định của pháp luật, hướng dẫn của ngành y tế về phòng, chống dịch bệnh để triệt để khoanh vùng, truy vết, cách ly, điều trị, dập dịch thành công.
  2. Đối với các phường có nguy cơ
- Khắc phục triệt để tâm lý chủ quan, lơ là trước những nguy cơ và tác hại của dịch bệnh Covid-19. Tuyên tuyền đến mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Tuyên truyền nêu cao sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, hội viên; tạo sự lan tỏa sâu rộng tới quần chúng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, hướng dẫn của ngành y tế về phòng, chống dịch; thực hiện tốt biện pháp “5 K”, nhất là yêu cầu về đeo khẩu trang, về khử khuẩn thường xuyên, về giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với người khác.
- Tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ sự nỗ lực, vào cuộc của các lực lượng, các cấp, các ngành, sự đồng lòng của người dân trong phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt là sự cống hiến hết mình của các y, bác sỹ, cơ sở y tế, các đơn vị quân đội, công an, các lực lượng “4 tại chỗ” trên tuyến đầu chống dịch. Thông tin kịp thời, thường xuyên về sự chung tay đóng góp, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các địa phương cơ sở nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền và hiệu quả việc định hướng thông tin, không để xảy ra những hiểu lầm, gây tư tưởng hoang mang trong xã hội, ổn định vững chắc “trận địa” tư tưởng trong phòng, chống dịch, để bảo đảm thực hiện đồng bộ các mục tiêu, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa bảo đảm đời sống nhân dân. Các đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kịp thời phản ảnh về Ban Tuyên giáo để định hướng chỉ đạo.
 
Nơi nhận:                                   
- BTG Tỉnh uỷ (b/c),                                           
- TT Thành ủy (b/c),
- Như kính gửi,
- Lưu VP Ban Tuyên giáo.
 
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online24
Tất cả1576524