2021-07-08 11:05:13 Số lượt xem 1132
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC NINH
Số: 1661 /UBND-VP
V/v rà soát các trường hợp đi/về từ các địa bàn có ổ dịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Thành phố Bắc Ninh, ngày 8 tháng 7 năm 2021
 
 
Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố;
- UBND các phường.
 
Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước vẫn còn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp. Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh, hạn chế tối đa số người nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn;
Căn cứ công văn số 2004/UBND-KGVX ngày 7/7/2021 của UBND tỉnh về việc rà soát các trường hợp đi/về từ các địa bàn có ổ dịch;
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu:
1. Phòng Y tế thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa-Thông tin, Đài phát thanh thành phố liên tục cập nhật các địa bàn có dịch trên toàn quốc theo hướng dẫn của Bộ Y tế, kịp thời tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử thành phố, hệ thống phát thanh, truyền thanh, Fanpage,… để chính quyền, người dân biết, theo dõi, quản lý và có biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.
2. UBND các phường:
- Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng của phường và Tổ COVID cộng đồng tổ chức kiểm tra, “nắm địa bàn, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, rà soát, lập danh sách tất cả các trường hợp đi/về từ các địa bàn có ổ dịch trong cả nước, đặc biệt là đi/về từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai,…trong vòng 14 ngày trở lại đây và những ngày tiếp theo thực hiện: khai báo y tế, cách ly tập trung 21 ngày kể từ ngày trở về địa phương, xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung. Đồng thời, phải tự chi trả các chi phí liên quan đến cách ly tập trung.
- Chỉ đạo lực lượng Công an phường và Tổ COVID cộng đồng nắm chắc trường hợp tạm vắng, tạm trú, người lạ trên địa bàn, phát hiện kịp thời những trường hợp có yếu tố dịch tễ với các ca F0; đặc biệt lưu ý những trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở,…
- Yêu cầu các hộ gia đình thông tin khuyến cáo người thân đang ở các tỉnh, thành phố có ổ dịch không trở về Bắc Ninh; nếu có người thân đang di chuyển về Bắc Ninh thì phải báo cáo ngay chính quyền địa phương để bố trí đưa đi cách ly tập trung, không được về nhà.
- Yêu cầu các khách sạn, chủ nhà trọ trên địa bàn kí cam kết không tiếp nhận người từ các tỉnh, thành phố có ổ dịch về lưu trú. Nếu vi phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
- Đối với những người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào các địa bàn có ổ dịch phải thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 898/BYT-MT ngày 7/2/2021 và công văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021.
3. Phòng Kinh tế, Lao động Thương binh&Xã hội thành phố:
Theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các doanh nghiệp làm việc thông qua hình thức trực tuyến với các đối tác thuộc vùng dịch có nguy cơ cao. Các lái xe vận chuyển hàng hóa vào công ty phải được kiểm soát phòng dịch và có giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72h. Đồng thời, phối hợp với UBND các phường quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà trọ theo đúng quy định, hướng dẫn tại Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế, Quyết định số 208/QĐ-BCĐ ngày 15/6/2021 của Ban chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 và Thông báo kết luận số 64/TB-UBND ngày 29/6/2021 của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
4. Công an thành phố:
Tăng cường tuần tra, xử phạt các công nhân ra đường, chủ cơ sở kinh doanh khu vực nhà trọ bán hàng sau 21h, các trường hợp bán hàng rong, vỉa hè... Rà soát, kiểm tra các cơ sở lưu trú, khách sạn, kịp thời phát hiện các trường hợp đi từ vùng dịch về không khai báo và nhập cảnh trái phép. Kiểm soát các phương tiện vận tải đường dài đến từ vùng dịch.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để các trường hợp đi từ vùng dịch về không được quản lý theo quy định./.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi (t/h);
- UBND tỉnh (b/c);
- Thường trực Thành ủy - HĐND thành phố (b/c);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Lưu VP.
 
 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
Đã ký 
 
 
 
Nguyễn Mạnh Hiếu
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online43
Tất cả1576469